Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jak napisać życiorys?

Życiorys jest obecnie rzadko pisanym dokumentem, jednak warto wiedzieć jak go przygotować i kiedy jego wysłanie ma sens. Ma on postać ciągłego tekstu zawierającego najważniejsze informacje chronologiczne dotyczące przebiegu życia. Mówiąc prościej, jest to po prostu historia życia danej osoby. W przeciwieństwie do CV nie zawiera podpunktów, nagłówków i wyróżnień. Ma formę bloku tekstowego, ewentualnie podzielonego na akapity dla lepszej czytelności.

Jak napisać życiorys?

Życiorys ma formę pisma urzędowego, co oznacza, że nie dodaje się do niego zdjęcia, konieczny jest własnoręczny podpis, a wszystkie zwroty muszą być pisane w sposób grzecznościowy. Dobrze napisany życiorys powinien zawierać informacje takie jak:

  • tytuł dokumentu
  • miejscowość i datę jego napisania
  • imię i nazwisko oraz podstawowe dane osobowe autora
  • zwrot grzecznościowy
  • własnoręczny podpis

Co jednak powinno zawrzeć się w takim dokumencie? W końcu życie często składa się z wielu wątków i wydarzeń - które z nich warto wyszczególnić w swoim życiorysie? Na ogół wspomina się o edukacji, osiągnięciach, zainteresowaniach i wcześniejszych pracach. Opisanie dodatkowych działalności wpłynie na korzyść nadawcy. Mowa np. o pracy w wolontariacie, pomocy na rzecz społeczeństwa czy bezpłatnych praktykach celem zdobycia większego doświadczenia. Warto także wspomnieć, czym w życiu się kierujemy i co ma dla nas największe znaczenie. Celem życiorysu jest przybliżenie adresatowi własnej sylwetki, dzięki czemu podejdzie on do takiej osoby bardziej osobiście. Przede wszystkim nie należy mylić życiorysu z CV czy listem motywacyjnym - to 3 zupełnie różne pisma. 

O czym należy pamiętać, pisząc życiorys?

Struktura i treść samego życiorysu jest bardzo ważna, stanowi podstawę tego dokumentu. Nie należy jednak zapominać o dodatkowych informacjach, bez których dokument może nie zostać wzięty pod uwagę. Są to np.:

  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych i kontaktowych
  • klauzula RODO
  • dane kontaktowe

Dzięki takim elementom pismo wygląda profesjonalnie i rzetelnie, a przyszły pracodawca nie ma problemów ze skontaktowaniem się z przyszłym pracownikiem. Życiorys, w przeciwieństwie do listu motywacyjnego, nie ma na celu przedstawiania własnych zalet. Nie ma on przekonać osoby rekrutujące do zatrudnienia właśnie nas. To zbiór najważniejszych, znaczących wydarzeń z życia. Oczywiście nie należy dopisywać informacji bez pokrycia, ponieważ wszelkie kłamstwa zawsze wychodzą na światło dzienne, co wpływa znacznie na niekorzyść pracownika. Pisząc życiorys, warto pamiętać, że nie podaje się informacji o stanie cywilnym, problemach osobistych czy wadach charakteru. Nie piszemy również negatywnych opinii na temat poprzednich pracodawców lub uczelni. 

Kiedy wysłać życiorys?

Życiorys tradycyjny wysyłamy zazwyczaj na wyraźną prośbę pracodawcy lub innego ośrodka, np. uczelni. Często dokument jest niezbędny podczas aplikacji na stanowisko policjanta, strażaka czy przy naborze do wojska. Sporadycznie prośbę o takie pismo wysyła uczelnia - szczególnie, gdy kierunek jest mocno oblegany i wielu kandydatów stara się o jedno miejsce. Formą dokumentu jest życiorys zawodowy, zwany powszechnie CV. To właśnie on jest powszechnie stosowany i niezbędny podczas aplikacji na niemal wszystkie stanowiska. Jeśli w ogłoszeniu o pracę nie ma wyraźnej prośby o załączenie życiorysu, najlepiej zdecydować się wyłącznie na CV i list motywacyjny.