Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Karta DiLO – czym jest, jak uzyskać i do czego daje prawo?

Karta DiLO to dokument, który umożliwia osobom chorym na raka szybszy i sprawniejszy dostęp do opieki onkologicznej. Wprowadzenie szybkiej ścieżki onkologicznej z kartą DiLO w polskiej ochronie zdrowia w 2015 roku było wydarzeniem o znaczeniu przełomowym. Program ten miał na celu skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę i leczenie pacjentów z podejrzeniem nowotworu złośliwego. Jak więc otrzymać kartę i do czego daje ona prawo? Wyjaśniamy w tym artykule.

Karta DiLO – co tak naprawdę oznacza?

Rozwinięty skrót DiLO to: Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego. Początkowo była ona dość obszernym dokumentem, który zawierał wiele informacji o pacjencie, w tym jego objawy i wyniki badań. W 2017 roku została ona skrócona do dwóch stron. Obecnie karta DiLO jest biała, ale potocznie nazywana jest zieloną kartą DiLO.

Karta DiLO to dokument, który pozwala osobom chorym na raka skrócić czas oczekiwania na diagnostykę i leczenie. Dzięki niej pacjent może ominąć kolejki i skorzystać z niezbędnej opieki medycznej w znacznie krótszym czasie.

Karta DiLO jest jak swego rodzaju priorytetowe skierowanie, które uprawnia pacjenta do szybszej diagnostyki i leczenia nowotworu. Ma formę papierową i jest dokumentem osobistym, co oznacza, że nie może być przekazany innej chorej osobie.

Co zawiera karta DiLO?

Karta DiLO, jak już wspominaliśmy, jest to dokument w postaci dwóch kartek A4, na których znajdują się informacje o pacjencie, podejrzewanej diagnozie, diagnostyce i leczeniu.

Zawiera ona następujące informacje:

 • numer karty – jest to unikalny numer, który identyfikuje kartę;
 • datę założenia karty – jest to data, w której karta została wystawiona;
 • dane osoby wystawiającej kartę – są to dane lekarza, który wystawił kartę;
 • podstawowe informacje o posiadaczu karty – są to dane osobowe pacjenta, takie jak imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania;
 • podejrzewaną diagnozę – jest to kod ICD-10, który określa podejrzewaną chorobę nowotworową;
 • informacje dotyczące diagnostyki wstępnej i pogłębionej – są to informacje o badaniach, które zostały wykonane w celu potwierdzenia lub wykluczenia diagnozy;
 • rozpoznanie i dalsze postępowanie – są to informacje o ostatecznej diagnozie i planie leczenia.

Co ciekawe, można mieć dwie karty DiLO. Dzieje się tak w przypadku, gdy pacjent ma zdiagnozowane dwa nowotwory złośliwe. W takim przypadku dla każdego z nowotworów wystawiana jest osobna karta DiLO.

Jak uzyskać kartę DiLO?

Aby uzyskać kartę DiLO, należy udać się do lekarza, który podejrzewa u pacjenta nowotwór. Lekarz wypełnia kartę DiLO i przekazuje ją pacjentowi. Karta DiLO może być wydana przez każdego lekarza, który udziela świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Nie ma znaczenia, czy jest to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lekarz specjalista pracujący w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) czy lekarz specjalista w szpitalu.

Jeśli pacjent zauważy u siebie niepokojące objawy, powinien jak najszybciej udać się do lekarza pierwszego kontaktu (POZ). Przeprowadzi on wywiad lekarski i zleci badania diagnostyczne. Jeśli wyniki badań potwierdzą podejrzenie nowotworu, lekarz POZ wystawi kartę DiLO.

Co bardzo ważne, Karta DiLO nie jest wydawana w prywatnych gabinetach lekarskich.

Karta DiLO a szybka ścieżka onkologiczna 

Szybka ścieżka onkologiczna z kartą DiLO to program, który ma na celu poprawę jakości opieki medycznej dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu złośliwego. Do momentu wprowadzenia szybkiej ścieżki onkologicznej czas oczekiwania na diagnostykę i leczenie pacjentów z podejrzeniem nowotworu złośliwego był bardzo długi. W wielu przypadkach pacjenci musieli czekać w kolejkach nawet kilka miesięcy, zanim mogli rozpocząć diagnostykę. W tym czasie choroba mogła się rozwijać, co mogło utrudniać lub uniemożliwić jej wyleczenie. 

Obecnie pacjent, który otrzymał kartę DiLO, powinien dostać diagnozę w ciągu 7 tygodni od momentu jej założenia. W tym czasie powinien odbyć się szereg procedur, które pozwolą na postawienie prawidłowej diagnozy i ustalenie planu leczenia.

Procedury te obejmują:

 • konsultacje u specjalistów: pacjent powinien zostać skierowany do odpowiedniego specjalisty, który przeprowadzi szczegółowe badanie i zleci dodatkowe badania diagnostyczne;
 • badania diagnostyczne: w zależności od rodzaju nowotworu pacjent może zostać poddany różnym badaniom diagnostycznym, takim jak:
  • badania obrazowe, np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia;
  • badania laboratoryjne, np. badania krwi, badania moczu, badania genetyczne;
  • badania histopatologiczne, czyli badanie tkanki nowotworowej pod mikroskopem;
 • ustalenie planu leczenia: po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji lekarz prowadzący ustala plan leczenia.

Warto pamiętać, że czas oczekiwania na postawienie diagnozy może być dłuższy w przypadku nowotworów, które są trudne do zdiagnozowania.

Ile ważna jest karta DiLO?

Karta DiLO to dokument, który jest własnością pacjenta. Dokumentuje ona cały proces diagnostyki i leczenia nowotworu, aż do jego zakończenia. Po zakończeniu leczenia karta jest zamykana i pacjent przechodzi pod opiekę specjalisty, a następnie lekarza rodzinnego. W przypadku nawrotu choroby pacjent może ponownie otrzymać kartę DiLO. W przypadku zaś jej zgubienia lub zniszczenia może poprosić o wydanie duplikatu druku. Wydawany jest on przez lekarza, który wystawił oryginalną kartę.

Do czego daje prawo karta DiLO?

Karta DiLO to dokument dający pacjentowi, u którego podejrzewa się nowotwór złośliwy, dostęp do szybkiej diagnostyki i leczenia. Karta DiLO to:

 • szybka diagnostyka – dzięki karcie DiLO pacjent powinien otrzymać diagnozę w ciągu 7 tygodni od momentu jej wystawienia. W tym czasie powinien odbyć się szereg procedur, które pozwolą na postawienie prawidłowej diagnozy i ustalenie planu leczenia;
 • szybsze leczenie – po postawieniu diagnozy pacjent powinien rozpocząć leczenie w ciągu 3 tygodni. Jest ono realizowane w ramach pakietu onkologicznego, który zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych procedur diagnostycznych i leczniczych;
 • umożliwienie ominięcia kolejek – karta DiLO pozwala pacjentowi ominąć kolejki do lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych. Pacjent jest kierowany do ośrodka, który ma najkrótszy czas oczekiwania na daną procedurę;
 • dokumentowanie procesu leczenia – karta DiLO dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia nowotworu. Dzięki temu wszystkie informacje o pacjencie są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia koordynację opieki;
 • dodatkowe uprawnienia – pacjent z kartą DiLO ma również prawo do:bezpłatnych konsultacji z psychologiem i dietetykiem, bezpłatnych badań profilaktycznych, świadczeń medycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w trybie pilnym, świadczeń medycznych w ramach szpitalnej opieki specjalistycznej w trybie pilnym.

Gdzie obowiązuje karta DiLO?

Karta DiLO obowiązuje na terenie całej Polski. Jest to dokument, który umożliwia pacjentom dostęp do szybkiej diagnostyki i leczenia nowotworu złośliwego w każdym ośrodku onkologicznym w Polsce. W przypadku zmiany lekarza prowadzącego lub placówki, gdzie odbywa się leczenie, karta DiLO jest przenoszona do nowego ośrodka. 

Karta DiLO jest częścią szybkiej ścieżki onkologicznej. Jest to podstawa tego programu, ponieważ umożliwia pacjentom ominięcie kolejek i uzyskanie niezbędnej opieki medycznej w znacznie krótszym czasie.