Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jak szybko spłacić kredyt gotówkowy? Czerwona Skarbonka dzieli się 5 wskazówkami

Zgodnie z prawem wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego jest jak najbardziej możliwa. Klient może przed czasem spłacić zobowiązanie w całości lub części. Gwarantuje mu to ustawa o kredycie konsumenckim. Dokonując wcześniejszej spłaty kredytu, kredytobiorca może nie tylko szybciej pozbyć się zobowiązania, a tym samym materialnego, ale też psychicznego obciążenia. Zyskuje również pewne korzyści - jak choćby oszczędności w postaci odsetek. Jak zatem szybko spłacić kredyt? Podpowiadamy!

1. Sprawdź, ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego

Masz dodatkowe środki, dzięki którym chcesz szybciej spłacić kredyt i pozbyć się obciążenia psychicznego, jakie się wiąże z takim zobowiązaniem? Jest to jak najbardziej możliwe. Prawo do wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego, jak i kredytu hipotecznego gwarantuje Ci odpowiednio - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz Ustawa o kredycie hipotecznym z dnia 23 marca 2017 roku.

Tym samym niezależnie od tego, gdzie zaciągnąłeś dodatkowe finansowanie - czy w banku czy w firmie pożyczkowej - obowiązują Cię oraz te instytucje te same przepisy, dzięki którym bez problemu możesz szybciej spłacić kredyt gotówkowy.

Musisz mieć świadomość, że bank w żadnym razie nie może Ci odmówić przyjęcia takiej przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego. Warto jednak zwrócić uwagę na art. 3 ustawy o kredycie konsumenckim, który precyzuje, jakie finansowanie uznawane jest za taki kredyt. A więc jest to finansowanie, które:

 • jest przyznane osobie fizycznej,
 • nie przekracza kwoty 255 550 zł (lub jej równowartości w innej walucie);
 • jest przeznaczone na cele konsumpcyjne - niezwiązane z działalnością gospodarczą,
 • jest udzielone na zasadach odpłatności.

Jeśli Twoje zobowiązanie spełnia te warunki, możliwa jest przedterminowa spłata kredytu. Możesz nadpłacić kredyt oraz całkowicie go spłacić. Zanim zdecydujesz się jednak na wcześniejszą spłatę, zawsze upewnij się, czy w Twojej umowie nie ma, jakiś ukrytych opłat związanych z tą operacją.

Warto również wiedzieć, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kredyt hipoteczny. W tym przypadku bank bowiem może naliczyć odsetki od wcześniejszej spłaty zobowiązania. Dotyczy to sytuacji, gdy kredyt hipoteczny ze zmienną stopą spłacasz krócej niż 3 lata. Jeśli chcesz szybciej spłacić kredyt hipoteczny - przed upływem tego terminu - to możesz zostać obciążony dodatkową marżą za tę operację. Nie powinna ona jednak być wyższa niż 3% wartości spłacanej sumy.

2. Zwiększ wysokość rat

Kolejnym sposobem na to, aby szybciej spłacić kredyt, jest zwiększenie wysokości comiesięcznych rat. Jeśli nie masz dodatkowego wolnego kapitału, który możesz przeznaczyć na spłatę całości zobowiązania, ale równocześnie jesteś w stanie uporządkować swój budżet i nieco ograniczyć zbędne wydatki, to takie rozwiązanie może być bardzo pomocne.

Płacenie wyższych rat sprawi, że w krótszym czasie pozbędziesz się zobowiązania finansowego. Jeżeli więc tylko Twoja sytuacja finansowa na to pozwala, warto zastanowić się, nad nieco większymi ratami i tym samym szybciej spłacić kredyt.

3. Rozważ dodatkowe wpłaty, aby skrócić okres kredytowania

Inną opcją na to, aby szybciej spłacić zobowiązanie, jest nadpłacanie kredytu gotówkowego. Możesz co jakiś czas robić dodatkowe większe wpłaty, które będą pomniejszały całkowitą kwotę zobowiązania. Warto więc wszelkie ekstra wpływy, jak zwrot z podatku czy premia, przeznaczać na spłatę kredytu.

W tym wypadku warto też wcześniej skontaktować się z bankiem i ustalić, co chcesz zrobić - czy skrócić okres kredytowania czy też zmniejszyć pozostałe raty.

4. Przeanalizuj budżet domowy i ogranicz zbędne wydatki

Zawsze dobrą opcją jest przyjrzenie się swojemu budżetowi. To tutaj najczęściej kryją się źródła naszych problemów, a także dodatkowe środki, które możemy przeznaczyć na to, aby szybciej spłacić kredyt.

Monitoruj swoje wydatki i staraj się ograniczyć te zbędne. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to zacznij planować budżet domowy. Zapisuj przewidywane wpływy i wydatki. Zsumuj kwoty zobowiązań i sprawdź, czy nie stanowią one zbyt dużej części Twojego budżetu.

Planuj posiłki i rób listy zakupów. Trzymaj się jej, aby ograniczyć zbędne wydatki. Ustal sobie też kwotę, którą będziesz co miesiąc oszczędzać. Środki, które zaoszczędzisz, porządkując swój budżet, przeznacz na wcześniejszą spłatę kredytu.

Dobrym sposobem jest również przejrzenie rzeczy, które mamy w domu i sprzedanie tych, których nie potrzebujemy i już nie używamy. W ten sposób też możemy przyspieszyć spłatę kredytu - wystarczy wpłacać środki ze sprzedaży właśnie na nasze zobowiązanie.

5. Całkowita spłata kredytu gotówkowego przed terminem

Jak wspomnieliśmy wcześniej, zgodnie z prawem możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu. Gwarantują to przepisy Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Zgodnie z nimi, klient może w każdym czasie dokonać spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.

Oznacza to, że jeśli masz tylko wystarczające środki, możesz w całości uregulować swoje zobowiązanie finansowe. Nie musisz czekać na koniec umowy. W dowolnym momencie możesz spłacić kredyt. Dodatkowo, decydując się na wcześniejszą spłatę zobowiązania w całości, możesz również zyskać. Mowa np. o zwrocie części prowizji pobranej przez bank.

Czy opłaca się wcześniej spłacić kredyt gotówkowy?

Zgodnie z prawem jako kredytobiorca możesz spłacić część lub całość swojego zobowiązania przed terminem. Takie rozwiązanie niesie dla Ciebie również korzyści - wcześniejsza spłata kredytu jest bowiem opłacalna.

W związku z tym, że każda rata składa się z części kapitałowej i odsetkowej, to spłacając wcześniej kredyt ze zmiennym oprocentowaniem, skracamy czas naliczania odsetek. Jakie zatem są zalety wcześniejszej spłaty kredytu?

 • Zwrot części opłat poniesionych przy podpisywaniu umowy kredytowej - np. proporcjonalny zwrot prowizji, czy ubezpieczenia
 • Spłata odsetek w mniejszej wysokości
 • Większa zdolność kredytowa
 • Lepsze samopoczucie - pozbycie się obciążenia finansowego i psychicznego

O czym pamiętać decydując się na szybszą spłatę kredytu gotówkowego?

Choć zgodnie z prawem, klient może w dowolnym momencie szybciej spłacić kredyt, to jednocześnie banki mają prawo do naliczania opłat z tego tytułu, w ramach tzw. rekompensaty. W związku z tym zawsze przed dokonaniem wcześniejszego uregulowania zobowiązania, należy sprawdzić zapisy w naszej umowie kredytowej. Może się bowiem okazać, że instytucja zawarła tam informacje o dodatkowych opłatach.

Warto wskazać również ograniczenia dotyczące pobierania od klientów opłat za wcześniejszą spłatę. Precyzuje je art. 50 ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z nim:

„Kredytodawca może zastrzec w umowie prowizję za spłatę kredytu przed terminem, pod warunkiem, że ta spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, a kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty kredytu.”

Spłaciłem kredyt gotówkowy, co dalej?

Udało Ci się szybciej spłacić kredyt? To mamy dobrą wiadomość - możesz zwrócić się do banku o zwrot części poniesionych już przez Ciebie opłat, które zostały pobrane z góry.

Jest to zapisane w art. 49. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z nim:

„W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.”

Tym samym, jeśli dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu, przysługuje Ci proporcjonalny zwrot kosztów, np.:

 • prowizji,
 • ubezpieczenia,
 • różnych opłat dodatkowych związanych z kredytem, np. za rozpatrzenie wniosku.

Artykuł sponsorowany