Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Makler giełdowy – dowiedz się więcej o tej profesji

Rolę pośrednika w transakcjach zlecanych przez inwestorów kupujących i sprzedających papiery wartościowe odgrywa makler giełdowy. Jest on bezpośrednim „kontaktem” dla inwestora i osobą stojącą pomiędzy nim a giełdą. Jak zostać maklerem i kto nadaje się do wykonywania takiej pracy?

Profesja maklera giełdowego

Makler jest zawodem nierozerwalnie związanym z inwestowaniem i giełdą. Może pośredniczyć przy wykonywaniu transakcji z wykorzystaniem papierów wartościowych, towarów, jak surowców oraz metali szlachetnych i tym

podobnych. Maklerzy zatrudniani są przez biura czy domy maklerskie i wówczas obsługują klientów lub pracują w charakterze analityków – maklerów typu back office, w gestii których leży też kontrolowanie pracy innych maklerów typu front office.

Sprawdź: Jak wybrać najlepsze konto maklerskie?

Na co dzień makler front office kontaktuje się z klientami, może im niekiedy doradzać przy wyborze odpowiednich instrumentów do portfela inwestycyjnego, a także przekazywać ich zlecenia na rynek giełdowy oraz dbać o zarezerwowanie odpowiednio wysokich środków na ich kontach inwestycyjnych. Pozyskuje klientów i utrzymuje z nimi kontakt przez internet, telefon, a także w niektórych przypadkach osobiście. Przyjmuje ich w biurze w domu maklerskim, gdzie mogą skorzystać z obsługi osobistej i podpisać na przykład umowę o prowadzenie rachunku maklerskiego u danego brokera.

W jaki sposób można zostać maklerem?

Właściwie nie trzeba ukończyć żadnych kierunkowych studiów, by zostać maklerem giełdowym, choć nie można być w przeszłości karanym. By otrzymać licencję maklerską, będzie trzeba dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Jednak podstawą będzie tu zaliczenie egzaminu państwowego organizowanego raz lub dwa razy do roku przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na maklera giełdowego. Mogą do niego przystąpić osoby, które mają co najmniej średnie wykształcenie, choć studia z zakresu bankowości, ekonomii czy rachunkowości ułatwiają pozytywne zaliczenie testu, z uwagi na merytoryczne przygotowanie kandydatów po studiach. Makler powinien też znać choć jeden język obcy.

Jeśli zaliczy egzamin, otrzyma specjalną licencję maklerską, ale test ten jest bardzo trudny. Szacuje się, że zdaje go 1 na 10 kandydatów.

Jak wygląda egzamin dla kandydatów na maklerów?

Komisja Nadzoru Finansowego gromadzi w ciągu roku zapisy na egzamin dla maklerów, ale przystąpić do niego mogą tylko osoby, które dostarczą do KNF wypełniony wniosek i dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej wraz z jedną fotografią. Egzamin podstawowych kosztuje 500 zł, a egzamin uzupełniający 150 zł.

Test, jaki wypełniają kandydaci na maklerów giełdowych, składa się z pytań jednokrotnego wyboru, z których każde ma cztery możliwe odpowiedzi. Za udzielenie poprawnej kandydat otrzymuje 2 punkty, za brak odpowiedzi – 0 punktów, ale uwaga! Pomyłka drogo kosztuje – odejmuje się mu 1 punkt.

Solidne przygotowanie się do egzaminu dla maklera giełdowego wymaga zapoznania się z kilkudziesięcioma ustawami prawnymi i zdobycia wiedzy z zakresu 7 działów matematyki finansowej.

W zawodzie maklera giełdowego najlepiej sprawdzą się osoby, które są odporne na stres i potrafią działać pod presją czasu. Są komunikatywne, mają analityczny umysł i rozległą wiedzę z zakresu finansów i inwestycji. Muszą znać też mechanizmy funkcjonowania giełdy.

 

 

Artykuł  partnera, tekst zewnętrzny