Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Kim jest i ile zarabia doradca inwestycyjny?

Powierzenie komuś swoich finansów jest bardzo poważną decyzją. Jeśli więc decydujemy się na pomoc doradcy inwestycyjnego, musimy mieć pełne zaufanie do jego profesjonalizmu. Czym zajmuje się osoba na tym stanowisku i co zrobić, by móc je objąć? Ile zarabia doradca inwestycyjny? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

Czym zajmuje się doradca inwestycyjny?

Jak sama nazwa wskazuje, doradca inwestycyjny profesjonalnie doradza klientowi w kwestii budowania jego portfela aktywów. Przyjmuje się, że aby zbudować go i korzystać z usług doradcy należy posiadać przynajmniej 2 miliony złotych aktywów.

Wszystkie działania są poprzedzone rozmowami z klientami, wymianie najpotrzebniejszych informacji. Spotkania polegają na przedstawieniu im najlepszego modelu doradczego, poznaniu wielkości ich aktywów, zdefiniowaniu ryzyka i przedstawieniu wszelkich informacji niezbędnych klientom. Ostateczne decyzje w każdej kwestii podejmuje klient.

Doradca inwestycyjny zajmuje się nie tylko doradztwem w zakresie budowania portfela aktywów, lecz także w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe oraz zarządzaniem otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi czy ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Jak zostać doradcą inwestycyjnym?

Osoby, które chcą zostać doradcami inwestycyjnymi powinny podjąć studia na kierunkach związanych z ekonomią. Zdobyta na nich wiedza z pewnością pomoże w drodze do tego stanowiska.

Warto jednak wiedzieć, że doradcą inwestycyjnym nie może zostać każdy, jest to bowiem zawód regulowany. W związku z tym, aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie być skazanym pełnomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo skarbowe, przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi, mieniu czy papierami wartościowymi, korzystać z pełni praw publicznych oraz zdać egzamin organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wspomniany egzamin składa się z 3 części. Pierwsza z nich to test zamknięty, składający się ze 110 pytań, w tym każde z nich posiada 4 warianty odpowiedzi. Czas przeznaczony na wypełnienie testu do 5 godzin.

Druga część składa się już z pytań otwartych, które obejmują takie zagadnienia jak finanse przedsiębiorstw, rachunkowość finansowa i analiza sprawozdań finansowych, analiza i wycena instrumentów dłużnych, udziałowych, pochodnych i alternatywnych, zarządzanie portfelem. Również trwa 5 godzin, a żeby uzyskać pozytywny wynik, należy odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Trzecia część z kolei obejmuje zagadnienia związane z etyką zawodową, zapobieganiem przestępstwom na rynku kapitałowym oraz obejmuje rekomendacje inwestycyjne dla określonych grup inwestorów dotyczących instrumentów notowanych na rynku kapitałowym.

Poszczególne części są oddzielone czasowo. Egzamin odbywa się co najmniej raz w roku, najczęściej między lutym a marcem.

Opłata za każdy z trzech etapów egzaminu na doradcę inwestycyjnego wynosi 500 zł.

Osoba, która zaliczyła pierwszy etap egzaminu, do drugiego może podchodzić trzykrotnie. Tak samo jeżeli osoba zaliczyła drugi etap, może podchodzić trzykrotnie do trzeciego.

Egzamin obejmuje bardzo szeroką tematykę, jego stopień trudności jest więc wysoki. Dla kandydatów na to stanowisko dostępne są jednak kursy przygotowawcze, z których z pewnością warto skorzystać.

Próba deregulacji skutkowała stanowczymi protestami, w związku z tym, że jest to zawód, w którym wymagana jest odpowiednia wiedza i pełna odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Dlatego też zawód nie jest deregulowany.

Ile zarabia doradca inwestycyjny?

Istotna jest również kwestia tego, ile zarabia doradca inwestycyjny w Polsce. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana zarobków doradcy inwestycyjnego to około 8560 złotych brutto. T Oczywiście jego wynagrodzenie zależy od poziomu wykształcenia, miasta, stażu pracy i wyników. Z tego samego raportu wynika, że 25% najlepiej zarabiających doradców może liczyć na ponad 12 000 złotych brutto miesięcznie.

Aby przeliczyć wynagrodzenie z brutto na netto warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń.

Doradca inwestycyjny - wymagania pracodawców

Pracodawcy wymagają od kandydatów na to stanowisko doświadczenia zawodowego, znajomości technik sprzedaży, dobrego kontaktu z klientem, umiejętności budowania długotrwałych relacji oraz łatwości w nawiązywaniu kontaktów, posiadania aktywnego portfela klientów, umiejętności pracy pod presją czasu oraz odporności na stres. Doradcy muszą być samodzielni w działaniu, dobrze organizować swoją pracę i nie bać się pracy w dynamicznym środowisku.

Przed każdym kandydatem na stanowisko doradcy inwestycyjnego stoi długa i niełatwa droga. Nic w tym jednak dziwnego - stanowisko to jest bardzo odpowiedzialne, klienci powierzają im bowiem naprawdę duże pieniądze i liczą, że otrzymają profesjonalną poradę.