Poradnik Pracownika

Kim jest i ile zarabia doradca inwestycyjny?

Powierzenie komuś swoich finansów jest bardzo poważną decyzją. Jeśli więc decydujemy się na pomoc doradcy inwestycyjnego, musimy mieć pełne zaufanie do jego profesjonalizmu. Czym zajmuje się osoba na tym stanowisku i co zrobić, by móc je objąć? Ile zarabia doradca inwestycyjny? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

Czym zajmuje się doradca inwestycyjny?

Jak sama nazwa wskazuje, doradca inwestycyjny profesjonalnie doradza klientowi w kwestii budowania jego portfela aktywów. Przyjmuje się, że aby zbudować go i korzystać z usług doradcy należy posiadać przynajmniej 2 miliony złotych aktywów.

Wszystkie działania są poprzedzone rozmowami z klientami, wymianie najpotrzebniejszych informacji. Spotkania polegają na przedstawieniu im najlepszego modelu doradczego, poznaniu wielkości ich aktywów, zdefiniowaniu ryzyka i przedstawieniu wszelkich informacji niezbędnych klientom. Ostateczne decyzje w każdej kwestii podejmuje klient.

Doradca inwestycyjny zajmuje się nie tylko doradztwem w zakresie budowania portfela aktywów, lecz także w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe oraz zarządzaniem otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi czy ubezpieczeniowymi  funduszami kapitałowymi.

Jak zostać doradcą inwestycyjnym?

Osoby, które chcą zostać doradcami inwestycyjnymi powinny podjąć studia na kierunkach związanych z ekonomią. Zdobyta na nich wiedza z pewnością pomoże w drodze do tego stanowiska.

Warto jednak wiedzieć, że doradcą inwestycyjnym nie może zostać każdy, jest to bowiem zawód regulowany. W związku z tym, aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie być skazanym pełnomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo skarbowe, przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi, mieniu czy papierami wartościowymi, korzystać z pełni praw publicznych oraz zdać egzamin organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wspomniany egzamin składa się z 3 części. Pierwsza z nich to test zamknięty, składający się ze 110 pytań, w tym każde z nich posiada 4 warianty odpowiedzi. Czas przeznaczony na wypełnienie testu do 5 godzin.

Druga część składa się już z pytań otwartych, które obejmują takie zagadnienia jak finanse przedsiębiorstw, rachunkowość finansowa i analiza sprawozdań finansowych, analiza i wycena instrumentów dłużnych, udziałowych, pochodnych i alternatywnych, zarządzanie portfelem. Również trwa 5 godzin, a żeby uzyskać pozytywny wynik, należy odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Trzecia część z kolei obejmuje zagadnienia związane z etyką zawodową, zapobieganiem przestępstwom na rynku kapitałowym oraz obejmuje rekomendacje inwestycyjne dla określonych grup inwestorów dotyczących instrumentów notowanych na rynku kapitałowym. Kandydaci mają odpowiedzieć na 2 pytania, a przeznaczony na to czas to 2 godziny. Warunkiem zaliczenia tej części egzaminu jest poprawne wykonanie obu zadań.

Poszczególne części są oddzielone czasowo - druga musi zostać przeprowadzona nie później niż 8 tygodni po pierwszej, natomiast trzecia nie później niż 3 miesiące po drugiej. Egzamin odbywa się co najmniej raz w roku, najczęściej między lutym a marcem.

Osoba, która zaliczyła pierwszy etap egzaminu, do drugiego może podchodzić trzykrotnie. Tak samo jeżeli osoba zaliczyła drugi etap, może podchodzić trzykrotnie do trzeciego.

Egzamin obejmuje bardzo szeroką tematykę, jego stopień trudności jest więc wysoki. Dla kandydatów na to stanowisko dostępne są jednak kursy przygotowawcze, z których z pewnością warto skorzystać.

Próba deregulacji skutkowała stanowczymi protestami, w związku z tym, że jest to zawód, w którym wymagana jest odpowiednia wiedza i pełna odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Dlatego też zawód nie jest deregulowany.

Ile zarabia doradca inwestycyjny?

Istotna jest również kwestia tego, ile zarabia doradca inwestycyjny w Polsce. Średnie zarobki na tym stanowisku wynoszą ok. 3850 złotych netto. 25% przedstawicieli tego zawodu, którzy zarabiają najlepiej, osiąga zarobki na poziomie ok. 6150 złotych netto i więcej. Z kolei 25% najgorzej zarabiających otrzymuje miesięcznie ok. 2450 złotych netto i mniej.

Według portalu pracuj.pl najwięcej zarabiają doradcy inwestycyjni pracujący w województwie mazowieckim (średnio ok. 3835 złotych netto), pomorskim (ok. 2940 złotych netto) oraz dolnośląskim (ok. 2930 złotych netto), najmniej natomiast w województwie łódzkim (ok. 2160 złotych), podkarpackim (ok. 2000 złotych netto) oraz lubelskim (ok. 1845 złotych).

Jeżeli pod uwagę weźmiemy to, ile zarabia doradca inwestycyjny w polskich miastach, najlepiej zarabiają przedstawiciele tego zawodu pracujący w Warszawie (średnio ok. 3835 złotych netto), Wrocławiu (ok. 3475 złotych netto) oraz Poznaniu (ok. 2895 złotych netto).

Doradca inwestycyjny - wymagania pracodawców

Pracodawcy wymagają od kandydatów na to stanowisko doświadczenia zawodowego, znajomości technik sprzedaży, dobrego kontaktu z klientem, umiejętności budowania długotrwałych relacji oraz łatwości w nawiązywaniu kontaktów, posiadania aktywnego portfela klientów, umiejętności pracy pod presją czasu oraz odporności na stres. Doradcy muszą być samodzielni w działaniu, dobrze organizować swoją pracę i nie bać się pracy w dynamicznym środowisku.

Przed każdym kandydatem na stanowisko doradcy inwestycyjnego stoi długa i niełatwa droga. Nic w tym jednak dziwnego - stanowisko to jest bardzo odpowiedzialne, klienci powierzają im bowiem naprawdę duże pieniądze i liczą, że otrzymają profesjonalną poradę.