Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Emerytura plus, czyli pomoc dla emerytów od maja 2019

Obietnice rządu stały się faktem! 23 kwietnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o jednorazowym świadczeniu dla emerytów i rencistów - tzw. emerytura plus, tym samym realizując jedno z założeń obecnego rządu.

Tzw. nowa piątka Kaczyńskiego

Trzynasta emerytura, jak często nazywane jest nowe świadczenie, jest jednym z pięciu głównych założeń, które przedstawił Jarosław Kaczyński do realizacji jeszcze w tym roku. W skład tzw. nowej piątki Kaczyńskiego wchodzą:

  • Emerytura plus,

  • 500 plus na pierwsze dziecko,

  • likwidacja PIT-u dla osób do 26. roku życia, obniżenie PIT-u pracowniczego,

  • wzrost kwoty wolnej od podatku,

  • przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych.

Ile wyniesie Emerytura plus?

Emerytura plus, czyli jednorazowe świadczenie, będzie wynosiło tyle samo, co aktualna emerytura minimalna, czyli 1100 zł brutto. Nie oznacza to jednak, że kwota netto, czyli „na rękę” będzie taka sama. Trzynasta emerytura będzie niższa i wyniesie w większości przypadków  888,25 zł netto (natomiast minimalna emerytura wynosi 934,60 zł netto). Skąd taka różnica? Wynika ona z kwoty obniżającej podatek, która niestety w przypadku trzynastej emerytury nie będzie obowiązywała – tym samym naliczony zostanie większy podatek.

Emerytura plus wyniesie 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł netto!

Co istotne, jednorazowe świadczenie Emerytura plus nie będzie wliczane do dochodu podatnika, a także nie będzie podlegało potrąceniom i egzekucji!

Kto otrzyma trzynastą emeryturę?

Jak wynika z ustawy, uprawnieni do otrzymania trzynastej emerytury będą wszyscy emeryci i renciści, którzy mają prawo do swoich świadczeń na 30 kwietnia 2019 r., czyli:

  • emeryci i renciści z powszechnego systemu ubezpieczeniowego,

  • renciści i emeryci rolnicy,

  • osoby, które otrzymują emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, renty rodzinne oraz renty inwalidzkie i renty wojenne.

Jeśli dochodzi do zbiegu świadczeń, to jednorazowe świadczenie emerytalne przysługuje tylko z jednego tytułu!

Kiedy będzie wypłacane nowe świadczenie?

Nowe świadczenie będzie wypłacane już od maja 2019 roku. Wypłata będzie następowała zgodnie z terminem wypłat emerytur, czyli 1, 6, 10, 15, 20, 25 dnia miesiąca. Natomiast w związku z tym, że 1 maja był świętem, pierwsze świadczenia zostały wypłacone już pod koniec kwietnia. 

Emerytura plus będzie wypłacana „z urzędu”. Oznacza to, że nie trzeba składać żadnego wniosku w celu otrzymania jednorazowego świadczenia.

Mimo że trzynasta emerytura będzie tylko jednorazowym świadczeniem wypłaconym w 2019 r., to z pewnością dodatkowa kwota 800 zł będzie dużym wsparciem dla emerytów, szczególnie tych otrzymujących najniższe świadczenia.