Poradnik Pracownika

Przyznanie renty rodzinnej należy zgłosić pracodawcy - czy zawsze?

Otrzymałem świadczenie po zmarłym rodzicu. Czy przyznanie renty rodzinnej należy zgłosić pracodawcy? Czy wpływa to na wysokość mojego wynagrodzenia?

Michał, Dąbrowa Górnicza

 

Przyznanie renty rodzinnej należy zgłosić pracodawcy jak najszybciej po otrzymaniu decyzji od organu rentowego. Zatajenie tego faktu może nieść niekorzystne skutki przy rozliczeniu rocznym.

Zatrudniony pracownik ma obowiązek wypełnić podstawowe dokumenty związane ze stosunkiem pracy i naliczaniem wynagrodzenia. Wśród nich zawsze znajduje się PIT-2 stanowiący oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Pracownik określa w tym dokumencie pracodawcę jako właściwy podmiot do zastosowania ulgi podatkowej przy obliczaniu zaliczki. Kwotę zmniejszającą podatek uwzględnia przy naliczeniu świadczenia również organ rentowy. W sytuacji, gdy ulga zostaje odliczona podwójnie, podatnik ma obowiązek jej zwrotu. Niedopłatę podatku, wynikającą ze zdublowania ulgi, pracownik musi wpłacić do urzędu do 30 kwietnia.

Przyznanie renty rodzinnej należy zgłosić pracodawcy, dzięki czemu kwota zmniejszająca podatek będzie stosowana tylko z jednego tytułu - przez organ rentowy.