Poradnik Pracownika

Badania wstępne do pracy - kiedy można ich nie wykonywać?

W marcu rozpoczynam nową pracę. Przyszły pracodawca zapytał mnie, czy posiadam ważne badania medycyny pracy. Twierdzi, że jeśli tak, to nie będzie musiał wysyłać mnie na badania. Czy to zgodnie z prawem? Czy badania wstępne do pracy nie są obowiązkowe?

 Sabina, Toruń

Badania wstępne wykonujemy przed podjęciem pracy i każdy przyszły pracownik musi dostarczyć pracodawcy orzeczenie lekarskie. Bez ważnych badań lekarskich nie zostanie on dopuszczony do wykonywania pracy. Warto zauważyć, że zmiana w Kodeksie pracy z 1 stycznia 2015 r. wprowadziła zwolnienia z wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy. Jednak, aby skorzystać ze zwolnienia z wykonywania badań wstępnych medycyny pracy, należy spełnić określone warunki.

 Badania wstępne - sytuacje, gdy nie trzeba ich wykonywać

Badania wstępne do pracy nie są wymagane od osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko, jeśli spełnią wszystkie warunki:

  • przerwa między zatrudnieniem nie przekracza 30 dni,

  • przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie razem ze skierowaniem na badania, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie lekarskie,

  • przyszły pracodawca uzna, że warunki pracy opisane w skierowaniu na badania lekarskie są zgodne z warunkami proponowanymi,

  • pracownik nie będzie wykonywał prac szczególnie niebezpiecznych,

  • orzeczenie lekarskie wydane jest po 31 marca 2015 r.

 Niewymagane jest również wykonywanie badań wstępnych w przypadku powtórnego przyjęcia do pracy, u tego samego pracodawcy, na to samo stanowisko. Dotyczy to również przypadku, gdy są takie same warunki pracy, a kolejna umowa o pracę zostanie podpisana w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym pracodawcą.