Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Badania wstępne do pracy - kiedy można ich nie wykonywać?

W kwietniu rozpoczynam nową pracę. Przyszły pracodawca zapytał mnie, czy posiadam ważne badania medycyny pracy. Twierdzi, że jeśli tak, to nie będzie musiał wysyłać mnie na badania. Czy to zgodnie z prawem? Czy badania wstępne do pracy nie są obowiązkowe?

Sabina, Toruń

 

Badania wstępne wykonujemy przed podjęciem pracy i każdy przyszły pracownik musi dostarczyć pracodawcy orzeczenie lekarskie. Bez ważnych badań lekarskich nie zostanie on dopuszczony do wykonywania pracy. Warto zauważyć, że zmiana w Kodeksie pracy z 1 stycznia 2015 r. wprowadziła zwolnienia z wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy. Jednak, aby skorzystać ze zwolnienia z wykonywania badań wstępnych medycyny pracy, należy spełnić określone warunki.

Badania wstępne - sytuacje, gdy nie trzeba ich wykonywać

Badania wstępne do pracy nie są wymagane od osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko, jeśli spełnią wszystkie warunki:

  • przerwa między zatrudnieniem nie przekracza 30 dni,
  • przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie razem ze skierowaniem na badania, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie lekarskie,
  • przyszły pracodawca uzna, że warunki pracy opisane w skierowaniu na badania lekarskie są zgodne z warunkami proponowanymi,
  • pracownik nie będzie wykonywał prac szczególnie niebezpiecznych,

Niewymagane jest również wykonywanie badań wstępnych w przypadku powtórnego przyjęcia do pracy, u tego samego pracodawcy, na to samo stanowisko. Dotyczy to również przypadku, gdy są takie same warunki pracy, a kolejna umowa o pracę zostanie podpisana w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym pracodawcą.

Badania wstępne w dobie koronawirusa

W okresie ogłoszonego stanu epidemii pracodawcy zostali zwolnieni z obowiązku przeprowadzania badań okresowych swoim pracownikom. Jednakże pracownik, który nie odbył obowiązkowych badań okresowych w wyznaczonym terminie, zobowiązany jest wykonać badania lekarskie w okresie nie dłuższym niż 180 dni, licząc od dnia, w którym stan epidemii zostanie odwołany. Wcześniej pracownicy mieli na to 60 dni.

Pracodawcy w czasie epidemii COVID-19 nie zostali natomiast zwolnieni z obowiązku przeprowadzania badań zarówno wstępnych jak i kontrolnych w przypadku swoich pracowników.