Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ogłoszenie ID 2942

pielęgniarka (archiwalne)

Briefcase NEUROTEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Location Gniezno

Dollar 6225.00 - 6359.00 PLN brutto

Hourglass Pełny etat

Contract Umowa o pracę

Opis stanowiska


Neuroteam sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko pielęgniarki na oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci   (II poziom referencyjny) w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Gnieźnie, ul. Wyszyńskiego 13A. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę do 30 czerwca 2023 roku.

 

 

Opis stanowiska:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Gnieźnie, ul. Wyszyńskiego 13A. Poradnia czynna  co najmniej pięć dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie, w tym co najmniej dwa razy w tygodniu od godziny 15.00 do godziny 18.00

Świadczenia udzielane na rzecz dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych - do ich ukończenia, a także ich rodzin lub przedstawicieli ustawowych, lub innych osób stanowiących oparcie społeczne.

Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi i zaburzenia zachowania (F00-F99).

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez pielęgniarkę, polega w szczególności na:
1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;
5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

Ponadto do zadań pielęgniarki należy:

1) zgłaszanie bieżących potrzeb i problemów pojawiających się w Centrum, 

2)udział w procesie rekrutacji i diagnozy pacjentów,

3) poprawne prowadzenie  dokumentów dotyczących pacjentów,

4) wspieranie personelu i wykonawców przy wykonywaniu zadań. 

 

 

 

Wymagania

 

-  prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 

- doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodziną - min. 2 lata ,

- prawo jazdy kat. 'B'.

 

Rekomendowane wykształcenie, doświadczenie lub szkolenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży. 

 

 

Oferta pracy

1) Atrakcyjne warunki wynagrodzenia,

2) możliwość przedłużenia zatrudnienia, w przypadku uzyskania finasowania na kolejny okres.

 

Ofertę, na którą składa się:

- list motywacyjny

- CV

należy składać w formie elektronicznej (za pośrednictwem aplikacji wfirma) lub w formie papierowej. Dokumenty winny być podpisane, stosownie do formy składanej dokumentacji tzn. dokumenty składane  w formie papierowej winny być opatrzone podpisem kandydata,  natomiast dokumenty składane w formie elektronicznej należy podpisać  podpisem kwalifikowanym lub podpisem  zaufanym lub osobistym (za pomocą dowodu osobistego).

Termin składania ofert  upływa 23 maja  2023 r. o godz. 15.00. W przypadku składania oferty w formie papierowej za datę wpływu uznaje się datę wpływu dokumentów do Centrum Medycznego NeuroTeam,  a nie datę nadania w placówce pocztowej (stempla pocztowego) lub firmie kurierskiej.

W przypadku wyboru złożenia aplikacji w formy papierowej, dokumenty  należy przekazać w zamkniętej i opisanej kopercie: 'nabór na stanowisko pielęgniarki w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Gnieźnie' na adres: 

Centrum Medyczne NeuroTeam

ul. Św. Wawrzyńca 3B/U1

60-539 Poznań 

 

Na pytania w sprawie naboru odpowie Agnieszka Ciemachowska: tel. 509 592 361