Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ogłoszenie ID 2511

specjalista ds. opieki nad pacjentem/koordynator ŚCZP (archiwalne)

Briefcase NEUROTEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Location Gniezno

Hourglass Pełny etat

Contract Umowa o pracę

Opis stanowiska

Neuroteam sp. z o.o. poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko specjalisty ds. opieki nad pacjentem / koordynatora centrum w powstającym Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Gnieźnie. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę do 30 czerwca 2023 roku.

 

 

Zakres obowiązków:

- Koordynacja pracy zespołów funkcjonujących w Centrum

- Tworzenie sieci koordynacji w społeczności lokalnej - na poziomie instytucjonalnym jednostek sytemu oświaty i JST oraz indywidualnego procesu terapeutycznego,

- monitorowanie i zgłaszanie bieżących potrzeb i problemów pojawiających się w Centrum, 

- udział w procesie rekrutacji i diagnozy pacjentów,

- nadzór na dokumentacją, weryfikacja poprawności i kompletności dokumentów dotyczących pacjentów,

- wspieranie personelu i wykonawców przy wykonywaniu zadań

 

 

Wymagania

Wymagania:

- wykształcenie wyższe na kierunku z dziedziny nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk społecznych: lekarskim, pielęgniarskim, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, pracy socjalnej - asystentura rodzinna, socjologii lub resocjalizacji; 

- doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodziną - min. 2 lata  w obszarze wsparcia lub diagnozy psychologicznej lub w obszarze interwencji kryzysowych;

- doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub w zarządzaniu zespołem minimum 3 lata,

- prawo jazdy kat. 'B'.

 

Rekomendowane doświadczenie lub szkolenia z zakresu:

- prowadzenie rozmowy telefonicznej lub online (czat)w sytuacji kryzysowej;

- prowadzenie sesji Dialogu Otwartego;

- diagnoza funkcjonalna z wykorzystaniem ICF;

- umiejętność konceptualizacji problemów psychicznych dzieci, młodzieży oraz ich rodzin;

- diagnoza psychopatologii wieku rozwojowego dla psychologów.

Oferta pracy

- Zatrudnienie na umowę o pracę  30 czerwca 2023 roku, z możliwością przedłużenia. 

- Atrakcyjne warunki wynagrodzenia

- możliwość zatrudnienia w systemie zadaniowym pracy

 

Ofertę, na którą składa się

- kwestionariusz osobowy

- list motywacyjny

- CV

należy składać w formie elektronicznej (za pośrednictwem aplikacji wfirma) lub w formie papierowej. Dokumenty winny być podpisane, stosownie do formy składanej dokumentacji. Termin składania ofert  upływa 28 czerwca 2022 r. o godz. 15.00. W przypadku składania oferty w formie papierowej za datę wpływu liczy się data złożenia dokumentów, a nie data nadania (stempla pocztowego),

W przypadku wyboru formy papierowej, dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie: 'nabór na stanowisko specjalisty ds. opieki nad pacjentem / koordynatora centrum' na adres: 

Centrum Medyczne Neuroteam

ul. św. Wawrzyńca 3B/U1

60-539 Poznań 

Na pytania w sprawie naboru odpowie Agnieszka Ciemachowska: tel. 509 592 361