Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ogłoszenie ID 225

Dyrektor finansowy - Główny księgowy (archiwalne)

Briefcase GRH POLSKA Sp. z o. o.

Location Rzeszów

Hourglass Pełny etat

Contract Umowa o pracę

Opis stanowiska

POSZUKIWANY:

Dyrektor finansowy - Główny księgowy

Miejsce pracy: okolice Rzeszowa


Zakres obowiązków:
• Operacyjne zarządzanie obszarem finansowym i nadzór nad płynnością finansową Spółki,
• Prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi,
• Zarządzanie pionem finansowo-księgowym, organizacja pracy zespołu oraz monitorowanie efektywności pracy,
• Pozyskiwanie finansowania dla bieżącej działalności (kredyty, gwarancje, leasingi) a także w celu realizacji inwestycji i innych inicjatyw strategicznych
• Przygotowanie sprawozdań finansowych (skonsolidowanych sprawozdań) oraz kwartalnych, półrocznych i rocznych raportów, zgodnie z wymogami sprawozdawczymi dla spółek notowanych na GPW,
• Proces budżetowania, prognozowanie wyniku finansowego, przygotowanie rocznego budżetu finansowego oraz kontrolowanie jego realizacji,
• Kontrola wyników finansowych spółki i raportowanie istotnych zdarzeń mających wpływ na wyniki,
• Przygotowywanie miesięcznych/kwartalnych raportów zarządczych dla kierownictwa firmy,
• Dostosowywanie planu kont do potrzeb rachunkowości zarządczej,
• Nadzór nad należnościami, zabezpieczeniami i procesem windykacyjnym,
• Odpowiedzialność za podatki (Tax Compliance), optymalizowanie polityki podatkowej
• Kontakty i współpraca z audytorami, organami podatkowymi, firmami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi instytucjami finansowymi

Wymagania

• Minimum 8 lat doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości, finansów i kontrolingu, w tym 3 lata doświadczenia na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków i odpowiedzialności,
• Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia),
• Gruntowna wiedza z obszaru zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i zarządczej, przepisów prawa podatkowego,
• Bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych z zakresu VAT, CIT,
• Biegła znajomość Ustawy o Rachunkowości, znajomość Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Oferta pracy

• Zatrudnienie w oparciu o Umowę o pracę
• Pracę od poniedziałku do piątku w przyjemnych godzinach: 8:00 - 16:00
• Wynagrodzenie podstawowe zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności
• Pracę w firmie bez korporacyjnych nawyków ze stałą kadrą pracowniczą cechującą się propracowniczym podejściem
• Multisport oraz Ubezpieczenie grupowe z możliwością ubezpieczenia członków rodziny
• Opieka medyczna z PZU
• Dofinansowanie do obiadów (5 zł dziennie)
• Premie świąteczne oraz wczasy pod gruszą
• Coroczne imprezy integracyjne
• A dodatkowo w dniu swoich urodzin, otrzymujesz wolne!