Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Autor: Kocurek Gabriela

Odszkodowanie za błędy medyczne po zmianach

Odszkodowanie za błędy medyczne - ile wynosi? Odszkodowanie za błędy medyczne uległo zmianie. Kto może ubiegać się o odszkodowanie za błędy medyczne? Na jakich zasadach przysługuje rekompensata? Ile wynosi świadczenie kompensacyjne? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2024-03-18

Ochrona danych

Ochrona dóbr osobistych po śmierci - prywatność po śmierci

Ochrona dóbr osobistych po śmierci - na czym polega? Zapewne słyszałeś o ochronie dóbr osobistych, ale czy słyszałeś o ochronie dóbr osobistych po śmierci? Czy ochrona dóbr osobistych po śmierci przysługuje osobom bliskim zmarłemu? Jak wygląda odszkodowanie za naruszenie dobra osobistego? Sprawdź! czytaj dalej
2024-03-13

Na co dzień

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej – zmiany od 1 listopada 2023 r.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej – zmiany od 1 listopada 2023 r. Nowelizacja Ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 roku wprowadziła nowe instytucje prawne takie jak: wsparcie krótkoterminowe, usługi sąsiedzkie i ochrona prawna pracownika socjalnego. Przeczytaj i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2024-03-07

Na co dzień

Kurator w Kodeksie postępowania cywilnego

Kurator w Kodeksie postępowania cywilnego Kurator to osoba ustanowiona przez sąd w celu ochrony interesów strony postępowania cywilnego, która nie może samodzielnie działać. Może to być spowodowane brakiem zdolności procesowej lub nieposiadaniem przedstawiciela ustawowego. Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Świadczenie kompensacyjne dla pacjentów po zmianach

Świadczenie kompensacyjne dla pacjentów po zmianach Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wprowadziła nową ścieżkę dochodzenia rekompensaty za szkody doznane przez pacjentów na skutek błędów medycznych. Czym jest świadczenie kompensacyjne dla pacjentów? Przeczytaj i dowiedz się! czytaj dalej
2024-02-16

Stosunek pracy

Spółdzielnia pracy - co to jest i jak funkcjonuje?

Jak funkcjonuje spółdzielnia pracy? Spółdzielnia pracy ma za zadanie prowadzenie przedsiębiorstwa na podstawie osobistej pracy członków. Czym jest spółdzielnia pracy i jakie zasady w niej funkcjonują? Przeczytaj i poznaj więcej szczegółów na temat tej współpracy! czytaj dalej
2023-12-08

Stosunek pracy

Społeczny inspektor pracy – co warto wiedzieć?

Społeczny inspektor pracy – co warto wiedzieć? Czy społeczny inspektor pracy ma prawo kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne? Ko może nim być i jaka ochrona mu przysługuje? Przeczytaj i dowiedz się więcej w tym temacie! czytaj dalej
2023-11-23

Stosunek pracy

Kiedy pracodawca może otrzymać odszkodowanie od pracownika?

Kiedy pracodawca może otrzymać odszkodowanie od pracownika? W razie wyrządzenia przez pracownika szkody pracodawca może żądać stosownej rekompensaty. Ile może wynosić odszkodowanie od pracownika? Jak wygląda proces dochodzenia roszczeń w tym przypadku? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się! czytaj dalej
2023-11-23

Stosunek pracy

Kiedy umowa cywilnoprawna może być uznana za umowę o pracę (i odwrotnie)?

 Kiedy umowa cywilnoprawna może być uznana za umowę o pracę ? Zawieranie umów czasami sprawia wiele problemów. Często zdarza się bowiem, że mimo zawarcia umowy cywilnoprawnej współpraca posiada znamiona stosunku pracy. Przeczytaj i dowiedz się kiedy umowa cywilnoprawna może być uznana za umowę o pracę! czytaj dalej
2023-11-02

Na co dzień

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – co gwarantuje?

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – co gwarantuje?   Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami to proces polegający na usunięciu barier, które utrudniają lub uniemożliwiają tym osobom korzystanie z przestrzeni publicznej, usług publicznych i życia społecznego. Dowiedz się więcej z artykułu! czytaj dalej