Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Artykuły na temat prawo do emerytury

Prawo do emerytury a wypowiedzenie umowy

Prawo do emerytury a wypowiedzenie umowy. Pracownik, który nabył prawo do emerytury, może nadal kontynuować zatrudnienie. Nabycie praw do świadczenia emerytalnego nie może być powodem rozwiązania stosunku pracy ze strony pracodawcy. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Czym jest kapitał początkowy i w jaki sposób się go ustala?

Czym jest kapitał początkowy i jak się go ustala? Pojęcie kapitału początkowego jest ściśle związane ze świadczeniem emerytalnym. Czym jest kapitał początkowy? Komu jest ustalany? W jaki sposób ustala się jego wysokość? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Prawo do emerytury i renty - jakie okresy są uwzględniane?

Prawo do emerytury i renty - jakie okresy są uwzględniane? Ustalając prawo do emerytury i renty należy uwzględnić różne okresy - składkowe i nieskładkowe. Nie jest to łatwe zadanie i wielu osobom sprawia trudność. W poniższym artykule przedstawia okresy, które należy uwzględnić przy ustalaniu prawa do emerytury! czytaj dalej