Poradnik Pracownika

Autor: Pilarski Radosław

Wypadek przy pracy – należne świadczenia

Wypadek przy pracy – przysługujące ubezpieczonemu świadczenia Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodującym uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Jakie świadczenie można otrzymać w przypadku wypadu przy pracy? Kiedy ich nie otrzymamy? Przeczytaj! czytaj dalej
2022-03-17

Stosunek pracy

Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę - uprawnienia pracownika

Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę - uprawnienia pracownika Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę. Jednak w określonych przypadka pracodawca musi podać powód rozwiązania umowy. Co jednak w sytuacji kiedy pracownik otrzyma nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę? Jakie ma prawa? Sprawdź to! czytaj dalej
2022-03-15

Stosunek pracy

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

Rozwiązanie umowy o pracę przed jej rozpoczęciem Rozwiązanie umowy o pracę można przeprowadzić na mocy porozumienia stron, z upływem czasu, na który była zawarta, za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Jak wygląda sytuacja rozwiązania umowy przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia? Sprawdź! czytaj dalej
2022-03-15

Na co dzień

Mały świadek koronny – kim są popularne „sześćdziesiątki”?

Kim jest mały świadek koronny? Czy mały świadek koronny jest instytucją patologiczną, mającą na celu podnoszenie statystyk prokuraturze? Dlaczego ten temat wzbudza w społeczeństwie tak wiele emocji? Na czym to dokładnie polega? Przeczytaj artykuł i dowiedz się! czytaj dalej
2022-03-10

Stosunek pracy

Ustalenie stosunku pracy – kiedy można go żądać?

Ustalenie stosunku pracy – kiedy można go żądać? Czy gdy pracodawca, mimo ustawowego obowiązku, unika zawarcia umowy o pracę, pracownik ma prawo do wystosowania pozwu o ustalenie stosunku pracy? Kto może wnieść pozew o ustalenie stosunku pracy? Przeczytaj i poznaj odpowiedzi na te pytania! czytaj dalej
2022-03-08

Na co dzień

Fałszywe oskarżenie – czy to przestępstwo?

Fałszywe oskarżenie – czy to przestępstwo? Bezpodstawne oczernianie danej osoby możne stanowić przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności. Czy zawsze fałszywe oskarżenie jest karalne? Co grozi osobie składającej nieprawdziwe zeznanie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się! czytaj dalej
2022-03-01

Prawo rodzinne

Opieka naprzemienna – czy jest pozytywna dla dziecka?

Opieka naprzemienna – czy jest pozytywna dla dziecka? Czy opieka naprzemienna jest jednym z instrumentów prawnych, które pozwoli małoletniemu cieszyć się z bliskości zarówno matki, jak i ojca? Czy jest to jednak rozwiązanie idealne, gdyż niesie za sobą wiele trudności praktycznych? Sprawdź! czytaj dalej

Wyliczenie emerytury z ZUS-u

Wyliczenie emerytury z ZUS-u - jak wygląda? Przejście na emeryturę zwykle wymaga dopełnienia kilku ważnych formalności. Jak dowiedzieć się, ile będzie wynosiło to świadczenie? Czy samodzielne wyliczenie emerytury z ZUS-u jest możliwe? Przeczytaj nasz artykuł i przekonaj się! czytaj dalej
2022-02-24

Wynagrodzenia

Jaki termin wypłaty wynagrodzenia dla pracowników powinien przestrzegać pracodawca?

Jaki termin wypłaty wynagrodzenia dla pracowników powinien przestrzegać pracodawca? Pracownik ma prawo do comiesięcznej zapłaty za wykonywaną przez niego pracę. To w jakim dniu dostanie pensje powinno być wskazane w umowie o pracę lub regulaminie wynagrodzenia. Jaki termin wypłaty wynagrodzenia sugerują przepisy? Dowiedz się! czytaj dalej
2022-02-23

Na co dzień

Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę - co na ten temat mówią przepisy?

Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę W sytuacji, kiedy zwierzę wyrządzi szkodę winnym bezsprzecznie będzie jego właściciel. Jaką odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę może ponieść? Kiedy możliwe jest wyłączenie winy? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w artykule! czytaj dalej