Poradnik Pracownika

Autor: Pilarski Radosław

Ogłoszenie testamentu – jak wygląda proces?

Ogłoszenie testamentu – jak wygląda proces? Otwarcie i ogłoszenie testamentu stanowi urzędowe potwierdzenie faktu istnienia testamentu oraz poświadczenia jego treści. Kto dokonuje jego otwarcia? Jak wygląda cały proces z tym związany? Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2022-09-07

Na co dzień

Zawarcie małżeństwa cywilnego w Polsce

Zawarcie małżeństwa cywilnego w Polsce Obecnie zawarcie małżeństwa cywilnego jest popularniejsze od ślubu konkordatowego. Jakie zatem przesłanki należy spełnić, aby kierownik stanu cywilnego udzielił ślubu? Jak wygląda sama procedura? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania! czytaj dalej
2022-08-31

Zasiłki

Zasiłek chorobowy – jakie składniki nie zaliczają się do podstawy wymiaru zasiłku?

Zasiłek chorobowy – jakie składniki nie zaliczają się do podstawy wymiaru zasiłku? Najczęściej po 33 dniu choroby wypłatę zasiłku przejmuje ZUS. Wówczas to pracownik zastanawia się ile otrzyma za czas tej absencji. Czy wszystkie składniki wliczają się do podstawy chorobowego? Sprawdź ile wyniesie zasiłek chorobowy pracownika! czytaj dalej
2022-07-28

Zasiłki

Zasiłek opiekuńczy przy pracy zmianowej rodziców

Zasiłek opiekuńczy przy pracy zmianowej rodziców Pracownicy, którzy mają dziecko mogą korzystać z dodatkowych uprawnień w razie zamknięcia placówek oświatowych czy choroby swojej pociechy. Czy rodzicom pracującym na zmiany przysługuje zasiłek opiekuńczy? Przeczytaj artykuł i dowiedz się! czytaj dalej
2022-07-04

Urlopy

Obowiązki pracownika na urlopie wypoczynkowym - czego może żądać pracodawca?

Obowiązki pracownika na urlopie wypoczynkowym Co do zasady, każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Czy pracodawca może wymagać od pracownika, aby ten zabrał na urlop, służbowy telefon czy laptop? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, obowiązki pracownika na urlopie wypoczynkowym! czytaj dalej

Wypadek przy pracy – należne świadczenia

Wypadek przy pracy – przysługujące ubezpieczonemu świadczenia Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodującym uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Jakie świadczenie można otrzymać w przypadku wypadu przy pracy? Kiedy ich nie otrzymamy? Przeczytaj! czytaj dalej
2022-03-17

Stosunek pracy

Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę - uprawnienia pracownika

Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę - uprawnienia pracownika Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę. Jednak w określonych przypadka pracodawca musi podać powód rozwiązania umowy. Co jednak w sytuacji kiedy pracownik otrzyma nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę? Jakie ma prawa? Sprawdź to! czytaj dalej
2022-03-15

Stosunek pracy

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

Rozwiązanie umowy o pracę przed jej rozpoczęciem Rozwiązanie umowy o pracę można przeprowadzić na mocy porozumienia stron, z upływem czasu, na który była zawarta, za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Jak wygląda sytuacja rozwiązania umowy przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia? Sprawdź! czytaj dalej
2022-03-15

Na co dzień

Mały świadek koronny – kim są popularne „sześćdziesiątki”?

Kim jest mały świadek koronny? Czy mały świadek koronny jest instytucją patologiczną, mającą na celu podnoszenie statystyk prokuraturze? Dlaczego ten temat wzbudza w społeczeństwie tak wiele emocji? Na czym to dokładnie polega? Przeczytaj artykuł i dowiedz się! czytaj dalej
2022-03-10

Stosunek pracy

Ustalenie stosunku pracy – kiedy można go żądać?

Ustalenie stosunku pracy – kiedy można go żądać? Czy gdy pracodawca, mimo ustawowego obowiązku, unika zawarcia umowy o pracę, pracownik ma prawo do wystosowania pozwu o ustalenie stosunku pracy? Kto może wnieść pozew o ustalenie stosunku pracy? Przeczytaj i poznaj odpowiedzi na te pytania! czytaj dalej