Poradnik Pracownika

Autor: Rompel Grażyna

2022-09-27

Wynagrodzenia

Podwyżki wynagrodzeń – czy można przyznać z mocą wsteczną?

Podwyżki wynagrodzeń – czy można przyznać z mocą wsteczną? Pracodawca ma dowolność w podejmowaniu decyzji o podwyższaniu wynagrodzenia pracowników. Jednak czy podwyżki wynagrodzeń mogą być wprowadzane z mocą wsteczną? Co na ten temat mówią przepisy? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2022-09-21

Stosunek pracy

Podpisanie umowy o pracę SMS-em przez pracownika

Podpisanie umowy o pracę SMS-em przez pracownika Przepisy kodeksu pracy nie odnoszą się do technicznych aspektów zawierania umów o pracę na odległość. Czy podpisanie umowy o pracę SMS-em przez pracownika jest zgodne z prawem? Przeczytaj i dowiedz się jaka forma zawarcie umowy o pracę jest właściwa! czytaj dalej

Jakie są terminy dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy?

Terminy dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy Zapisy kodeksu pracy wskazują długość okresu przedawnienia w odniesieniu do roszczenia danego rodzaju. Co to oznacza dla pracownika, który chce odzyskać pieniądze? Przeczytaj artykuł i dowiedz się jakie są terminy dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy! czytaj dalej
2022-09-09

Na co dzień

Zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej i deskorolki elektrycznej

Zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej i deskorolki elektrycznej Korzystanie z hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego powinno się odbywać według określonych prawem przepisów. Jakich? Przeczytaj artykuł i poznaj zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej i deskorolki elektrycznej! czytaj dalej

Materiały a odpowiedzialność za wady przy umowie o dzieło

Materiały a odpowiedzialność za wady przy umowie o dzieło Wadliwe wykonanie dzieła rodzi odpowiedzialność po stronie przyjmującego zamówienie. Czym jest odpowiedzialność za wady przy umowie o dzieło? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat wadliwego wykonania dzieła z powodu materiałów! czytaj dalej
2022-08-24

Wynagrodzenia

Wypłata części wynagrodzenia w gotówce - czy to możliwe?

Wypłata części wynagrodzenia w gotówce - czy to możliwe? Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest wypłacenia pracownikom wynagrodzenia za wykonaną prace. Czy wypłata części wynagrodzenia w gotówce jest zgodne z przepisami? Jak to udokumentować? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2022-08-11

Ubezpieczenia

Macierzyński lub choroba małżonka a prawo do zasiłku opiekuńczego dla drugiego rodzica

Macierzyński lub choroba małżonka a prawo do zasiłku opiekuńczego dla drugiego rodzica Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę. W jakiej jednak sytuacji ubezpieczony ma prawo do zasiłku opiekuńczego? Sprawdź! czytaj dalej
2022-08-05

Urlopy

Wniosek o urlop na żądanie i niestawienie się w pracy – konsekwencje

Urlop na żądanie - konsekwencje niestawienia się w pracy Urlop na żądanie również wymaga akceptacji pracodawcy. Nie uprawnia on pracowników do dnia wolnego bez konieczności uzyskania zgody, tak jak często jest on rozumiany. Jakie mogą być konsekwencje niestawienia się w pracy po odmowie pracodawcy? Przeczytaj! czytaj dalej
2022-08-01

Urlopy

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego dla rodziców adopcyjnych i zastępczych

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego dla rodziców adopcyjnych i zastępczych Rodzice, którzy adoptowali lub przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza mają prawo do urlopów związanych z macierzyństwem. Kiedy przysługuje urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego dla rodziców adopcyjnych i zastępczych? Sprawdź! czytaj dalej
2022-07-21

Zasiłki

Wznowienie wypłaty zasiłku macierzyńskiego po przerwie spowodowanej pobytem dziecka w szpitalu

Wznowienie wypłaty zasiłku macierzyńskiego po przerwie Podczas urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego możne zdarzyć się, że dziecko będzie wymagało hospitalizacji. Czy to przerywa wypłatę świadczeń z tytułu rodzicielstwa? Zobacz, jak wygląda wznowienie wypłaty zasiłku macierzyńskiego po przerwie. czytaj dalej