Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Autor: Rompel Grażyna

Kontakt poza pracą. Czy pracodawca może kontaktować się z pracownikiem poza pracą przez komunikator?

Kontakt poza pracą z pracownikiem - czy można? Jak wyglądają kwestie wzmocnienia pozycji pracownika w zakresie prawa do czasu wolnego? Czy pracodawca może kontaktować się z pracownikiem poza pracą przez komunikator? Jeśli tak, to jakie mogą być skutki prawne takiego działania? Dowiedz się! czytaj dalej

Przejęcie zakładu pracy a zmiana warunków umowy dla pracownika

Przejęcie zakładu pracy a zmiana warunków umowy dla pracownika Obowiązki pracodawcy oraz uprawnienia pracowników w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę zostały określone w kodeksie pracy. Jak powinno wyglądać przejęcie zakładu pracy? Czy pracownik powinien otrzymać zmianę warunków umowy? Dowiedz się! czytaj dalej
2023-12-01

Urlopy

Czy bezrobotny stażysta otrzyma urlop?

Czy bezrobotny stażysta otrzyma urlop? Pracodawcy mogą korzystać z przyjęcia na staż osób bezrobotnych skierowanych przez powiatowy urząd pracy. Z czym się wiąże podjęcie stażu? Czy bezrobotny stażysta otrzyma urlop w czasie odbywania stażu? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Urlop wychowawczy na dziecko urodzone w czasie zlecenia

Urlop wychowawczy na dziecko urodzone w czasie zlecenia Urlop wychowawczy należy do sfery uprawnień pracowniczych, co oznacza, że jest udzielany na wniosek pracownika, przy czym pracownik nie ma obowiązku korzystać z tego uprawnienia w ogóle. Przeczytaj i dowiedz się więcej na temat urlopu wychowawczego! czytaj dalej

Dodatek za tajne nauczanie

dodatek za tajne nauczanie Dodatek za tajne nauczanie to świadczenie pieniężne przyznawane nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie. Wnioski o przyznanie dodatku należy składać do ZUS. Ile wynosi dodatek za tajne nauczanie? Dowiedz się z artykułu! czytaj dalej
2023-11-20

Wynagrodzenia

Wypłata części wynagrodzenia w gotówce - czy to możliwe?

Wypłata części wynagrodzenia w gotówce - czy to możliwe? Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest wypłacenie pracownikom wynagrodzenia za wykonaną prace. Czy wypłata części wynagrodzenia w gotówce jest zgodne z przepisami? Jak to udokumentować? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2023-11-17

Stosunek pracy

Spory z zakresu prawa pracy – ugoda zawarta w drodze mediacji lub arbitrażu

Spory z zakresu prawa pracy – ugoda zawarta w drodze mediacji lub arbitrażu Spory z zakresu prawa pracy można skierować do właściwego sądu i poczekać na rozstrzygnięcie przez sędziego i wydany przez niego wyrok. Sąd to jednak ostateczność. Warto w pierwszej kolejności skorzystać z mediacji lub arbitrażu. Przeczytaj o tym! czytaj dalej

Materiały a odpowiedzialność za wady przy umowie o dzieło

Materiały a odpowiedzialność za wady przy umowie o dzieło Wadliwe wykonanie dzieła rodzi odpowiedzialność po stronie przyjmującego zamówienie. Czym jest odpowiedzialność za wady przy umowie o dzieło? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat wadliwego wykonania dzieła z powodu materiałów! czytaj dalej
2023-11-10

Zasiłki

Zasiłki dla bezrobotnych

Zasiłki dla bezrobotnych – najnowsze zmiany Niepokojące informacje o możliwym kryzysie ekonomicznym oraz niestabilna sytuacja międzynarodowa wpływają na zainteresowanie należnościami, na które można otrzymać w przypadku utraty zatrudnienia, są oczywiście zasiłki dla bezrobotnych. Przeczytaj! czytaj dalej
2023-11-06

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie doktoranta i naliczanie składek od stypendium

Ubezpieczenie doktoranta i naliczanie składek od stypendium Decydując się na studia doktoranckie należy zadbać o ubezpieczenie. Jest to ważne pod kątem korzystania z usług służby zdrowia czy otrzymania zasiłków w razie choroby. Ubezpieczenie doktoranta finansowane jest ze stypendium. Dowiedz się więcej! czytaj dalej