Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zapraszamy do udziału w konkursie "Mikroprzedsiębiorca Roku"

Ostatnie dni konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku
– do zdobycia 45 tysięcy złotych!

Już po raz 12 najszybciej rozwijające się mikrofirmy będą rywalizować o atrakcyjne nagrody pieniężne w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku. Nagroda główna to 45 tysięcy złotych, ale przyznane zostaną też nagrody dodatkowe. Uczestniczące w konkursie mikroprzedsiębiorstwa oceniane będą nie tylko pod kątem perspektyw rozwojowych. Równie istotne będzie nastawienie na zrównoważony rozwój i aktywność proekologiczna. Konkurs organizuje Fundacja Microfinance Centre przy finansowym wsparciu Citi Foundation.

- Celem konkursu jest wspieranie zarówno młodych mikrofirm jak i tych, które na rynku z powodzeniem działają od lat. Nagrodzimy mikroprzedsiębiorstwa, które rozwijają się i z sukcesem wprowadzają na rynek nowe produkty i usługi, ale także inne mikroprzedsiębiorstwa takie jak małe firmy rodzinne czy zakłady rzemieślnicze – mówi Grzegorz Galusek, Prezes Fundacja Microfinance Centre – Ocenimy także odpowiedzialność uczestniczących w konkursie mikrofirm wobec klientów, pracowników i społeczności lokalnej oraz ich aktywność proekologiczną.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro. Aplikacje zbierane są poprzez stronę internetową konkursu. Etap zbierania zgłoszeń potrwa do 24 marca. Uroczysta konkursowa gala, w czasie której wręczone zostaną nagrody odbędzie się 8 czerwca w Warszawie.

Spośród wszystkich poprawnie wypełnionych zgłoszeń zostanie wybrany zwycięzca, który otrzyma NAGRODĘ GŁÓWNĄ w wysokości równowartości 45 000 zł oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2016. Kapituła konkursu wskaże także zwycięzców i przyzna nagrody pieniężne o równowartości 13 000 zł w następujących kategoriach dodatkowych:

  • START dla najmłodszych mikroprzedsiębiorstw,

  • PROGRES dla firm “wieku średniego”,

  • SENIOR dla firm działających na rynku najdłużej,

  • MŁODY BIZNES dla mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez osoby poniżej 30. roku życia,

  • KOBIETA MIKROPRZEDSIĘBIORCZYNI dla mikrofirm prowadzonych przez przedsiębiorcze kobiety.

Mikroprzedsiębiorcy w Polsce

Zgodnie z danymi GUS w 2015 roku w Polsce działało ponad 1,91 mln aktywnych przedsiębiorstw niefinansowych. Prawie 1,84 mln, czyli 96% z nich, stanowiły firmy zatrudniające do 9 pracowników zwane mikroprzedsiębiorstwami. Z danych GUS wynika także, że to właśnie mikroprzedsiębiorstwa w 2015 roku wytworzyły najwięcej, bo aż 39 proc miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw. Największe firmy odpowiadały za 30,9 proc miejsc praccy, a małe i średnie przedsiębiorstwa za pozostałe 30,1 proc.

- Nie do przecenienie jest także wkład mikroprzedsiębiorstw w wytwarzanie wartości dodanej całej gospodarki – mówi Grzegorz Galusek, Prezes Fundacja Microfinance Centre -Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w „Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw” z 2015 wyliczył, że w 2012 roku przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób odpowiadały za 29,7 proc. produktu krajowego brutto, podczas gdy duże przedsiębiorstwa wygenerowały 24,5 proc PKB, a małe i średnie odpowiednio 7,8 i 11 proc. Wartość dodana brutto innych podmiotów stanowiła 15,6 proc, a cała i podatki odpowiadały za pozostałe 11,4 proc. PKB.

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Microfinance Centre przy merytorycznym wsparciu Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości oraz dzięki finansowemu wsparciu Citi Foundation.

W skład Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości wchodzą: Business Centre Club, Business Link, Fundacja Wspomagania Wsi, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, Pracodawcy RP, Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych i Związek Rzemiosła Polskiego. Partnerem konkursu jest firma Attention Marketing.

Nagroda przyznawana jest od 2005 roku.