Poradnik Pracownika

Autor: Karpiński Maciej

2023-01-31

Stosunek pracy

Jak zdolność do czynności prawnych wpływa na zawarcie umowy o pracę?

Jak zdolność do czynności prawnych wpływa na zawarcie umowy o pracę? Przepisy prawa regulują dopuszczalność dokonywania czynności prawnych. Nawiązanie stosunku pracy wiążę się dla pracodawcy i pracownika z określonymi obowiązkami. Dowiedz się, jak wygląda zdolność do czynności prawnych, a nawiązanie stosunku pracy! czytaj dalej
2023-01-26

Na co dzień

W jakich okolicznościach tymczasowo aresztowany może korzystać z zasiłku chorobowego?

W jakich okolicznościach tymczasowo aresztowany może korzystać z zasiłku chorobowego? Tymczasowo aresztowany przez okres aresztowania zazwyczaj pozostaje w stosunku pracy i może korzystać z uprawnień jej przysługujących. Czy w takim razie może też otrzymać zasiłek chorobowy? Wyjaśniamy w artykule! czytaj dalej

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika Pracownicy powinni stale rozwijać swoje umiejętności. Tylko to pozwala im na fachowe wykonywanie swoich zadań i budowanie ścieżki kariery. Czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych daje pracownikowi jakiekolwiek uprawnienia? Sprawdź! czytaj dalej

Wstępne badania lekarskie - jak udokumentować badania przeprowadzone u innego pracodawcy

Wstępne badania lekarskie - jak udokumentować badania przeprowadzone u innego pracodawcy Podczas zatrudnienia pracodawca ma obowiązek sprawdzić, czy nie ma przeciwskazań do podjęcia pracy przez nowo zatrudnionego. W tym celu pracownik udaje się na wstępne badania lekarskie. Jak udokumentować badania przeprowadzone u innego pracodawcy? czytaj dalej

Ulgi podatkowe - kiedy można z nich korzystać?

Ulgi podatkowe - kiedy można z nich korzystać? Ulgi podatkowe powodują obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku z pewnym wyjątkiem. Zapoznaj się z głównymi ulgami podatkowymi! Koniecznie przeczytaj poniższy artykuł uzupełniony przepisami z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych! czytaj dalej

Jakie konsekwencje powoduje praca w czasie zwolnienia chorobowego?

Jakie są konsekwencje, gdy pełniona jest praca w czasie zwolnienia chorobowego? Przy nieobecności w pracy spowodowanej chorobą pracownika, przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przewidują wypłacenie pracownikom świadczeń chorobowych. Dowiedz się, jakie konsekwencje niesie praca w czasie zwolnienia chorobowego! czytaj dalej

Brak prawa do świadczenia z ubezpieczenia chorobowego a wysokość wynagrodzenia

Brak prawa do świadczenia z ubezpieczenia chorobowego a wysokość wynagrodzenia Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego może otrzymać pracownik w przypadku nieobecności w pracy. Co z wypłaceniem wynagrodzenia pracownikowi gdy występuje brak prawa do świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Dowiedz się w jakich przypadkach! czytaj dalej

Renta rodzinna po przeliczeniu na podstawie świadectw pracy zmarłego pracownika

Renta rodzinna po przeliczeniu na podstawie świadectw pracy zmarłego pracownika Wysokość renty rodzinnej zależy od długości okresów składkowych i nieskładkowych. Może jednak ona być przeliczona na podstawie dokumentów, potwierdzających dodatkowe okresy. Sprawdź jak renta rodzinna może zmienić swoja wysokość po przeliczeniu! czytaj dalej

Prawo do oszczędzania w PPK a przekształcenie pracodawcy

Prawo do oszczędzania w PPK a przekształcenie pracodawcy Oszczędność przez pracowników w PPK jest ściśle powiązana z pozostaniem w zatrudnieniu u danego pracodawcy. Dowiedz się czy przekształcenie pracodawcy ma wpływ na prawo do oszczędzania w PPK. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Jak rozumieć podporządkowanie pracownika pracodawcy?

Jak rozumieć podporządkowanie pracownika pracodawcy? Czy podporządkowanie pracownika pracodawcy musi być tak ścisłe, że pracodawca na bieżąco wydaje pracownikowi szczegółowe, detaliczne polecenia? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się na czym polega wykonywanie pracy podporządkowanej? czytaj dalej