Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jak wprowadzić turkus do swojej firmy?

Jak już wspominaliśmy w poprzednich częściach cyklu, barwy organizacji wyróżnił w swojej książce „Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem ludzkiej świadomości” Frederic Laloux. Ostatnim z kolorów, a tym samym ostatnim etapem rozwoju organizacji, jest turkus – oparty na holistycznym działaniu, pełnej harmonii i współodpowiedzialności. Wydaje się, że jest to model wręcz utopijny, jednak wielu przedsiębiorców ma wątpliwości, czy naprawdę można dzięki niemu osiągnąć sukces. Jak wprowadzić turkus do firmy? Czy to proces długotrwały? Podpowiadamy!

Nie ma turkusu bez wartości

To, co warto podkreślić na samym początku, to fakt, że trudno mówić o rozwoju organizacji i przejściu do poziomu turkusu, jeśli firma nie działa w oparciu o wartości. Jest to niezwykle ważny proces, a w ich ustalaniu powinni brać udział wszyscy pracownicy, tak aby były to wspólne wartości wszystkich, którzy tworzą to miejsce.

Dlatego też jeśli myślimy o tym, jak wprowadzić turkus do naszej firmy, musimy przede wszystkim zacząć od tego, by ustalić wspólne wartości dla wszystkich pracowników i przedsiębiorstwa.

Takie wspólne wartości są niezbędne do tego, by naprawdę ze sobą współpracować i tworzyć harmonię, o której mówił Laloux. Dodatkowo wiele osób dopiero w momencie, kiedy mają świadomość wartości, którymi się kierują, czują sens swojej pracy, są bardziej zaangażowani w powierzane zadania.

Wspólne wartości zwiększają również identyfikację pracownika z firmą. W związku z tym nie pracuje on tylko dlatego, żeby otrzymać wypłatę, lecz także aby miejsce to mogło odnieść sukces i się rozwijać. Czuje, jakby pracował dla siebie.

Jeśli przyjrzymy się pracy, w której jasno ustalone są wartości, już możemy zauważyć, że to początek wprowadzania turkusu do firmy. Oczywiście nie może być to proces wprowadzony z dnia na dzień, powinny poprzedzić go obserwacje i rozmowy z pracownikami.

Czy wszędzie da się wprowadzić turkus?

Nie da się ukryć, że nie wszędzie da się wprowadzić turkusowy model organizacji. Czy to jednak znaczy, że taka firma nie ma możliwości odniesienia sukcesu? Oczywiście, że nie. Owszem, turkus uważany jest za idealną formę pracy, jednak to, że się na nią nie zdecydujemy, wcale nie oznacza, że nie mamy szans na rozwój.

Jeśli właściciel firmy jest zwolennikiem hierarchii, uważa, że ludźmi powinno się kierować i stuprocentowe zaufanie do tego, co robią oraz jak to robią, nie jest słuszne – wprowadzenie turkusu jest nie tylko niepotrzebne, lecz także niemożliwe.

Warto również zaznaczyć, że o wiele trudniej wprowadzić turkus w firmie, która działa już od lat na rynku. Może się bowiem okazać, że będzie to wymagało całkowitej zmiany zespołu, podejścia pracowników, a nawet zrezygnowania ze specjalistów.

Dlatego też zanim zaczniemy się zastanawiać, jak wprowadzić turkus do firmy, musimy zastanowić się, czy jest to konieczne. 

Jak wprowadzić turkus do firmy?

Jeśli jednak zdecydujemy się na dążenie do turkusu, warto wiedzieć, jak to zrobić i z czym się liczyć.

Na początku warto poznać filary turkusowej organizacji, które opisał w swojej książce wspomniany już Frederic Laloux. Taki model opiera się według niego na:

  • samoorganizacji – pracownicy muszą nie bać się odpowiedzialności za to, co robią, wyznaczania sobie zadań, zarządzaniem sobą w pracy i elastycznością, która pozwoli dostosować się do wszystkich zmian w organizacji;
  • pełnia – pracownicy nie muszą rozdzielać swojego życia prywatnego od zawodowego, mogą pokazać, jacy są naprawdę, jaką mają osobowość i nie będzie to stanowiło problemu;
  • cel ewolucyjny – celem jest misja i wizja organizacji, która stanie się celem realizowanym przez zespół.

Warto również nastawić się na to, że będziemy musieli jasno przedstawić pracownikom sytuację finansową firmy i być w tym zakresie w pełni uczciwymi. Jeśli chcemy pracować jak jeden organizm, wszystkie aspekty prowadzenia firmy muszą być znane pracownikom.

Pamiętajmy również o wprowadzeniu do firmy konkretnych wartości, którymi będziemy się kierować. Wspominaliśmy już o tym powyżej, jednak jest to niezwykle istotne i warto to podkreślić.

Musimy zbudować zespół, który kieruje się tymi samymi wartościami, nie boi się odpowiedzialności, dobrze czuje się w swoim towarzystwie i potrafi współpracować. Czasami oznacza to zmiany w kadrze, a czasami po prostu rozmowy na ten temat, wprowadzenie w model turkusu i wspólne poznawanie tego środowiska.

Warto również zabezpieczyć się na wypadek niepowodzenia i ustalić konkretny czas, w którym chcemy w pełni przejść do turkusu. Zabezpieczeniem z pewnością będą dodatkowe finanse. Musimy wziąć pod uwagę, że proces wprowadzania tej barwy do organizacji może wiązać się z zastojem.

Turkus nie zawsze oznacza, że znikają przełożeni. Jednak najczęściej pełnią oni po prostu funkcję reprezentacyjną, na przykład na spotkaniu z klientami.

Zastanawiając się, jak wprowadzić turkus do swojej firmy, musimy mieć świadomość, że może to potrwać i możemy na to poświęcić długie miesiące. Jeśli jednak się to sprawdzi, może się okazać, że nasza firma zacznie się rozwijać i osiągniemy większy sukces niż miało to miejsce wcześniej.