Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jaki model zarządzania przyjmuje typowa organizacja?

Przedsiębiorcy nieczęsto zastanawiają się nad tym, w jakiej organizacji pracują. Mają świadomość tego, że wyróżniamy różne style zarządzania, coraz więcej mówi się w dzisiejszych czasach o tak zwanym turkusie, ale analizowanie tego, jak to wygląda u nas, często jest niełatwe, niejednoznaczne, dlatego też działamy intuicyjnie. Czy można więc określić, jak wygląda typowa organizacja? Jak pracownicy wykonują swoje obowiązki, jak zachowują się przełożeni? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w niniejszym artykule!

Typowa organizacja – czy istnieje?

Z pewnością można zauważyć pewne cechy, które łączą wiele przedsiębiorstw i stworzyć obraz typowej organizacji. Warto jednak mieć świadomość, że dobrze zarządzane przedsiębiorstwo stale się rozwija, w związku z tym zmienia się, określa swoje wartości, działa inaczej, często skuteczniej, uczy się na własnych błędach.

Wielu z nas jednak zdobywało doświadczenie w różnych miejscach i typowa organizacja z pewnością wyłania się z ich obrazu. Jak więc wygląda praca w takim miejscu?

Style zarządzania typową organizacją

Zazwyczaj typowa organizacja czerpie ze wszystkich trzech głównych stylów organizacji. W związku z tym istnieje hierarchia, wiemy, że ostateczną decyzję podejmują przełożeni, nawet jeśli pracownicy również ponoszą odpowiedzialność i ich opinie są brane pod uwagę.

Pracownicy zazwyczaj czują respekt przed szefostwem. Jeśli mają problem, z którym nie potrafią sobie poradzić, udają się do przełożonych, z którymi wspólnie szukają rozwiązań. Nieczęsto są zostawiani sami sobie. Przełożeni interesują się tym, jak wygląda praca, udzielają informacji zwrotnych i starają się, żeby pracownik miał świadomość tego, na jakim poziomie są wykonywane przez niego obowiązki.

W typowej organizacji kierownicy często delegują zadania, ale mają z tym problem – mimo wszystko kontrolują postępy, ponieważ wiedzą, że odpowiedzialność za błędy i trudności może spaść na nich.

Typowa organizacja nie jest ani zbyt autorytarna, ani zbyt liberalna. Pracownicy nie są nadmiernie kontrolowani, jednak ich praca nie jest zupełnie swobodna i przełożeni sprawdzają, jak idą jej postępy, oraz pomagają, jeśli uznają to za konieczne.

Co uznawane jest za typowe?

Zazwyczaj nowo zatrudniony pracownik nie otrzymuje zadań, na których ciąży duża odpowiedzialność, a wszystkie swoje działania musi konsultować ze swoimi przełożonymi. Im bardziej zaangażowany jest w życie firmy, im więcej potrafi i im dłużej pracuje, tym większym zaufaniem jest obdarzany, tym samym zwiększa się jego zakres odpowiedzialności. Zwiększają się kwalifikacje i szanse na awans zawodowy.

Typowa organizacja dba również o odpowiedni system motywacyjny, aby pracownicy byli zachęcani do wytężonej, efektywnej i zaangażowanej pracy, jednak nie zawsze potrafi odpowiednio dobrać metody do odbiorców. Bardzo ważna jest tutaj rola działu HR, który przygląda się pracownikom i wyciąga odpowiednie wnioski.

Błędy typowych organizacji

Każdy styl zarządzania i rodzaj organizacji niesie za sobą zarówno zalety, jak i wady. Nawet w przypadku miejsc, w których panuje pełna kontrola i szef jest jedyną w pełni decyzyjną osobą, można dopatrzeć się dobrych stron – zadania wykonywane są terminowo i prawidłowo. Jednak w zarządzaniu nie da się nie popełniać błędów. Jak to wygląda w typowej organizacji?

Działania bez ustalonych wartości

Niestety często firma nie zastanawia się nad tym, jakimi wartościami powinna się kierować, co powinno być dla niej nadrzędne, tym samym, czym powinni kierować się pracownicy w swoich działaniach. Nie posiadamy misji i wizji, pracujemy, ale nie dla konkretnego celu. Przez to nie tylko działamy chaotycznie, lecz także mamy problemy z tworzeniem zaangażowanego, zmotywowanego zespołu.

Brak delegowania zadań

W typowych organizacjach kierownicy czują, jak duża odpowiedzialność na nich ciąży. Często mają mnóstwo zadań i choć wiedzą, że mogliby je delegować dalej, zrzucają wszystko na siebie. Mają bowiem poczucie, że każdy błąd osoby, której powierzą dany obowiązek, spadnie na ich barki, a jeśli takich porażek będzie więcej, mogą nawet stracić pracę. Przepracowanie, przeciążenie obowiązkami jest z kolei czynnikiem wywołującym wypalenie zawodowe, pozbawiającym kreatywności, produktywności, działającym źle na efektywność.

Nieprzyglądanie się relacjom

Często zapominamy o tym, jak ważna jest atmosfera w miejscu pracy. Wpływa tak naprawdę na wszystko – zaangażowanie, poczucie odpowiedzialności, motywację do pracy, prawidłowe wykonywanie zadań… Dlatego też wiele osób ceni sobie ją bardziej niż pieniądze. Kiedy spędzamy w pracy większość naszego dnia, chcemy, aby był to czas produktywny i przyjemny. Niestety nierzadko zdarza się, że relacje między pracownikami są całkowicie pomijane. Nawet jeśli mamy świadomość, że istnieją konflikty, ktoś zachowuje się nie w porządku w stosunku do innych, nic z tym nie robimy, uważając, że to prywatna sprawa tych osób. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że wpływa to na całą firmę i jeśli zauważamy konflikty, warto porozmawiać z tymi osobami i postarać się je załagodzić.

Brak zrozumienia

Niestety zdarza się i tak, że oczekujemy od pracowników pełnego zrozumienia naszych decyzji, a sami nie robimy nic, by zrozumieć ich punkt widzenia. Mamy poczucie, że nasze zdanie jest wiążące, w związku z tym nie do końca wykazujemy się empatią. Warto jednak kierować się jednym z nawyków przedstawionych w książce „7 nawyków skutecznego działania” S. Coveya: Staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumianym. Dzięki temu komunikacja między nami a pracownikami może być dużo sprawniejsza!

Choć nie da się włożyć każdej działalności w pewne ramy, nie da się ukryć, że typowa organizacja istnieje i ma się dobrze. Ma to swoje wady i zalety, warto więc przyglądać się temu, jak wygląda nasze przedsiębiorstwo i starać się, by stale się rozwijało.