Poradnik Pracownika

Artykuły na temat przywrócenie do pracy

2022-07-27

Stosunek pracy

Przywrócenie do pracy a prawa pracownika

Przywrócenie do pracy – jakie prawa ma pracownik? Jeśli pracownik uważa, że wypowiedzenie mu umowy przez pracodawcę było niezgodne z prawem, wówczas może sobie rościć prawo o przywrócenie do pracy. Jakie prawa przysługują zatrudnionemu w tej sytuacji? Przeczytaj artykuł i dowiedz się! czytaj dalej

Przywrócenie do pracy na podstawie orzeczenia sądu

Przywrócenie do pracy zwolnionego pracownika Pracownik, który uważa, że wypowiedzenie umowy przez pracodawcę jest bezprawne, może złożyć odwołanie do sądu pracy. Jednym ze skutków takiej sytuacji może być przywrócenie do pracy. Co w sytuacji, gdy pracodawca odmówi ponownego zatrudnienia? Sprawdź! czytaj dalej
2021-11-05

Stosunek pracy

Roszczenie pracownika o przywrócenie do pracy

Roszczenie pracownika o przywrócenie do pracy Przywrócenie pracownika do pracy może mieć miejsce na podstawie decyzji sądu. Jak wygląda przywrócenie do pracy po decyzji sądu? Jak ustalić wysokość wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy? Odpowiadamy w artykule. Przeczytaj! czytaj dalej
2021-10-15

Stosunek pracy

Nieuzasadnione lub niezgodne wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Nieuzasadnione lub niezgodne wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę W sytuacji wadliwego wypowiedzenia pracownikowi przysługuje prawo do odwołania się. Co powinien zrobić pracownik którego wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę jest według niego nieuzasadnione lub niezgodne z prawem pracy? Przeczytaj i dowiedz się! czytaj dalej
2021-09-29

Stosunek pracy

Zgłoszenie gotowości do pracy przez osobę przywróconą do pracy

Zgłoszenie gotowości do pracy przez osobę przywróconą do pracy Pracownicy, którym została wypowiedziana umowa o pracę mogą ubiegać się przed sądem pracy o przywrócenie zatrudnienia. W takiej sytuacji wymagane jest zgłoszenie gotowości do pracy przez uprzednio zwolnionego pracownika. Dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej