Poradnik Pracownika

Artykuły na temat renta socjalna

Renta socjalna - kto może otrzymać takie wsparcie?

Renta socjalna - kto może otrzymać takie wsparcie? Wiele osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej szukaj wsparcia finansowego. Komu i na jakiej podstawie przysługuje renta socjalna? Jaka jest wysokość takiego świadczenia? Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać rentę? Przeczytaj o tym! czytaj dalej

Zawieszenie i zmniejszenie renty socjalnej – zmiana zasad

Zawieszenie i zmniejszenie renty socjalnej Zmiany wprowadzone na początku 2022 roku sprawiły, że skutkiem osiągnięcia przez świadczeniobiorcę przychodu w wysokości 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał nie jest już zawieszenie, a jedynie zmniejszenie renty socjalnej. Przeczytaj! czytaj dalej

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych Osoby, które nie posiadają pełnej sprawności, mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego od państwa. Jednakże taka pomoc nie przysługuje z urzędu. Sprawdź, o jakie świadczenia dla osób niepełnosprawnych można wnioskować aktualnie! czytaj dalej