Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Po czym można poznać dobry program szkolenia z pierwszej pomocy dla firm?

Tylko w 2020 roku w firmach w Polsce odnotowano 62 740 wypadków. Mimo tego, że jest to wynik niższy niż w roku 2019 - co w dużej mierze wynika z pandemii i kolejnych lockdownów — to wciąż jest to znacząca liczba. Nie powinno więc dziwić, że właściciele działalności gospodarczych coraz częściej decydują się na dodatkowe szkolenia z pierwszej pomocy. Co wyróżnia te najlepsze?

Żadna branża nie jest wolna od wypadków w miejscu pracy

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w zeszłym roku najwięcej wypadków wydarzyło się w sektorze usług górniczych, które nieznacznie wyprzedziły branżę dostaw wody i rekultywacji oraz przetwórstwo przemysłowe. 

Najmniej „kontuzjogenne” segmenty gospodarki, to sektor usług komunikacyjnych, działalności usługowej oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Nie da się jednak wskazać ani jednej gałęzi gospodarki, gdzie — zgodnie z danymi GUS — nie doszłoby do ani jednego wypadku.

Szacuje się, że ponad 30% wypadków nastąpiło za sprawą uderzenia w nieruchomy obiekt. Bardzo popularne są też zdarzenia wynikłe z uderzenia w obiekt będący w ruchu (25%) oraz kontaktu z przedmiotami ostrymi lub szorstkimi (17-18%). Na drugim końcu znajdują się przypadki utonięć, które stanowiły mniej niż jeden procent wszystkich wypadków.

Z czyjej winy najczęściej dochodziło do uszczerbków na zdrowiu? W zdecydowanej większości (około 60%) z winy pracownika. Warto odnotować, że 79,6% poszkodowanych doznało urazu kończyn, z czego aż 44,2% dotyczyło kończyn górnych. Najrzadziej dochodziło do urazów grzbietu (1,4%).

Czy kurs pierwszej pomocy dla firm jest wymagany przez prawo?

Tak, jest wymagany. Kluczową rolę odgrywa tu artykuł 209 Kodeksu Pracy. To właśnie na mocy tego aktu prawnego w firmie musi znajdować się osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że obowiązujące w Polsce prawodawstwo dopuszcza też kilka sytuacji nadzwyczajnych.

Obowiązkowe szkolenie nie dotyczy na przykład jednoosobowych działalności gospodarczych. W praktyce oznacza to, że współpraca B2B nie wymaga, by któraś ze stron ukończyła szkolenie z pierwszej pomocy. Na drugim biegunie znajduje się branża edukacji (zarówno państwowa, jak i prywatna). Na mocy znowelizowanego aktu prawnego z 2019 roku, wszystkie zatrudnione tam osoby muszą mieć ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Program szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników — jakie elementy są najważniejsze?

Kluczową rolę odgrywa personalizacja, czyli możliwość dopasowania szkolenia do realnych zagrożeń, z jakimi spotykamy się w miejscu naszej pracy. Inne niebezpieczeństwa czyhają na kierowcę zawodowego, a inne na pracownika biurowego czy listonosza. 

Czy warto zainwestować w szkolenia z pierwszej pomocy w firmie? Tak, zdecydowanie. Bezpieczeństwo załogi to jeden z filarów, na którym można zbudować dobrze działający podmiot gospodarczy. Pamiętajmy też o tym, że wypadek może zdarzyć się nie tylko w pracy, ale i na urlopie czy podczas wyjścia do sklepu. 

Dzięki profesjonalnemu kursowi pierwszej pomocy dla firm będziemy w stanie szybko przystąpić do działania i uratować lub ustabilizować do czasu przyjazdu pogotowia osobę, która uległa wypadkowi, a takie szkolenia z pierwszej pomocy dla firm oferuje Centrum Ratownictwa.

Dlaczego to tak ważne? Ponieważ zgodnie z artykułem 162 Kodeksu Karnego, każdy z nas ma prawny obowiązek udzielenia pomocy osobie poszkodowanej. Co ważne, nie trzeba nawet znać się na pierwszej pomocy i prowadzić akcji ratunkowej samodzielnie. Definicja zawarta w ustawie jest nieostra, więc udzieleniem pomocy może być nawet wezwanie służb ratunkowych.

Artykuł zewnętrzny, tekst partnera