Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Szkolenie w dniu wolnym od pracy - kiedy trzeba w nim uczestniczyć?

Pracodawca zorganizował obowiązkowe szkolenie dla wszystkich pracowników w jednym dniu. Okazało się, że akurat wtedy mam wolne. Czy w takim przypadku muszę stawić się w pracy? A jeśli tak, to czy za szkolenie w dniu wolnym przysługuje mi jakaś rekompensata?

Owidiusz, Żagań


Kiedy pracownik powinien stawić się na szkolenie w dniu wolnym?

Co do zasady pracownik nie ma obowiązku stawienia się w pracy w dniu wolnym, chyba że:

  • występuje konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska bądź usunięcia awarii,
  • na szczególne potrzeby pracodawcy.

Zorganizowanie obowiązkowego szkolenia w dniu wolnym dla pracowników można zaliczyć do tego drugiego podpunktu. 

Inaczej wygląda kwestia szkolenia dobrowolnego. Skoro nie jest ono niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych, pracownik nie jest zobligowany do stawienia się na takim szkoleniu w dniu wolnym od pracy. 

Szkolenie w dniu wolnym - rekompensata

W przypadku, gdy pracownik wykonuje swoje obowiązki służbowe w dniu wolnym od pracy, przysługuje mu w zamian inny dzień wolny. Co ważne, dzień wolny pracodawca powinien oddać w tym samym okresie rozliczeniowym i w terminie dogodnym dla zatrudnionego.

Za obowiązkowe szkolenie w dniu wolnym, który został udzielony w zamian za pracę w niedzielę lub święto, pracownik może otrzymać zamiast dnia wolnego dodatek do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. W takiej sytuacji przysługuje on w wysokości 100%.

Jeżeli szkolenie w dniu wolnym jest niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych wówczas ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy może się ona odbyć. Jednak za taki dzień należy się rekompensata.