Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Podatek dochodowy według stawki 17,75% – wzór wniosku pracownika do pobrania

Zgodnie z ustawą zmieniającą ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw od 1 października zaliczka na podatek będzie obliczana w oparciu o stopę podatkową 17%, przy czym pracownicy będą mogli zawnioskować o opłacanie zaliczki na podatek dochodowy według stawki 17,75%. Kto będzie mógł skorzystać z nowych przepisów? Podpowiadamy w artykule.

Podatek dochodowy według stawki 17,75% - darmowy wzór wniosku do pobrania w formacie pdf i docx

Do pobrania:

pdf
Wzór wniosku o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy według stawki 17,75%.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wzór wniosku o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy według stawki 17,75%.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Ile wyniesie stopa procentowa zaliczki na podatek dochodowy od 1 października 2019 roku?

Nowelizacja ustawy zakłada obniżenie podatku PIT z 18% do 17%. Zmiany wysokości stopy procentowej podatku mają wejść w życie 1 października 2019 roku i obejmować między innymi pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Warto zaznaczyć, że zmiany będą dotyczyły również umów na małe kwoty, do 200 zł, dla których stosuje się zryczałtowany podatek dochodowy.

W przypadku obcokrajowców nierezydentów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło stopa procentowa podatku pozostanie niezmienna i w dalszym ciągu będzie wynosiła 20%.

Podatek dochodowy według stawki 17,75% tylko na wniosek pracownika!

Zmiany zakładają również możliwość obliczania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 17,75% na wniosek pracownika. Oznacza to, że pracownik będzie miał możliwość wyboru stawki podatku, która zostanie zastosowana podczas obliczania zaliczek na podatek dochodowy. 

Pracownicy chcący skorzystać z wyższej stawki podatku powinni złożyć u pracodawcy wniosek o zastosowanie stawki 17,75% przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Warto również zwrócić uwagę, że możliwość obliczania zaliczki na podatek dochodowy z zastosowaniem stopy procentowej 17,75% dotyczy przychodów uzyskanych do końca 2019 roku. Od 2020 roku nie będzie takiej możliwości i podatek PIT będzie obliczany na podstawie stawki wynoszącej 17%.