Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Podwyżki od lipca – co się zmieni w zarobkach?

Od 1 lipca 2024 roku na pracowników czeka druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Wzrośnie nie tylko wysokość najniższej pensji, ale również świadczenia i dodatki uzależnione od minimalnej krajowej. W rezultacie wiele osób w Polsce zyska na tej zmianie i ich wypłata będzie wyższa. Sprawdź, jakie obowiązują podwyżki od lipca!

Minimalna stawka godzinowa i płaca minimalna od 1 lipca 2024 roku

Od lipca 2024 roku można spodziewać się podwyżki płacy minimalnej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, najniższa krajowa wzrośnie do 4300 zł brutto. Oznacza to wzrost o 58 zł brutto w stosunku do stawki obowiązującej od stycznia 2024 roku. Warto jednak pamiętać, że jest to jedynie minimalna kwota, a przeciętne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku wyniesie 4271 zł brutto.

Oprócz podwyżki płacy minimalnej wzrośnie również minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych, np. umów zlecenia. Od lipca 2024 roku będzie ona wynosić 28,10 zł brutto, czyli o 0,40 zł więcej niż w pierwszym półroczu 2024 roku.

Okres

Wynagrodzenie minimalne brutto

Minimalna stawka godzinowa

od 1 stycznia 2024

4242 zł

27,70 zł

od 1 lipca 2024

4300 zł

28,10 zł

Płaca minimalna od lipca 2024. Ile „na rękę”?

Od lipca 2024 roku osoby zatrudnione na umowie o pracę mogą liczyć na minimalną pensję netto w wysokości około 3262 zł. Kwota ta jest wynikiem odjęcia od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy i składki zdrowotnej. 

Należy jednak pamiętać, że rzeczywista kwota na rękę może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji pracownika, np. ze względu na udział w dodatkowych programach finansowanych z wypłaty, korzystanie z ulgi dla młodych czy uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

W przypadku umów zlecenia minimalna stawka godzinowa netto od 1 lipca 2024 roku wyniesie nieco ponad 22 zł dla osób odprowadzających dobrowolną składkę chorobową. Osoby niepłacące tej składki otrzymają stawkę godzinową netto w wysokości niemal 23 zł.

Warto podkreślić, że podane kwoty są przybliżone i mogą ulec nieznacznym zmianom. Informacje na temat wysokości wynagrodzenia netto można uzyskać z kalkulatora wynagrodzeń.

Dodatek za pracę w porze nocnej w górę 

Praca w godzinach nocnych, definiowanych jako czas między 21.00 a 7.00, wiąże się z prawem do dodatkowego wynagrodzenia dla osób, których czas pracy obejmuje co najmniej 3 godziny w porze nocnej lub 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na ten okres.

Wysokość dodatku nocnego, uregulowana w art. 151 Kodeksu pracy, jest naliczana za każdą przepracowaną w nocy godzinę. Aby obliczyć jego kwotę, należy najpierw ustalić stawkę godzinową, dzieląc minimalne wynagrodzenie za pracę przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. Następnie 20% tej stawki mnożymy przez liczbę godzin przepracowanych w nocy, uzyskując w ten sposób należny dodatek nocny.

Przykład 1.

Przepracowana liczba godzin w lipcu 2024 pracownika (tylko w porze nocnej) wynosi 168 h, natomiast minimalne wynagrodzenie za lipiec wynosi 4300 zł.

4300 zł : 168 h = 25,59

25,59 × 0,2 = 5,118 zł brutto za godzinę pracy w porze nocnej

5,118 zł za godzinę × 168 godzin = 859 zł dodatku. 

Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej od lipca 2024

Miesiąc

Wymiar czasu pracy

Wysokość dodatku za 1 godzinę

Lipiec

184 h

4,67 zł brutto

Sierpień

168 h

5,12 zł brutto

Wrzesień

168 h

5,12 zł brutto

Październik

184 h

4,67 zł brutto

Listopad

152 h

5,66 zł brutto

Grudzień

160 h

5,37 zł brutto

Wśród powyższych miesięcy listopad wyróżnia się jako ten, w którym praca w godzinach nocnych przynosi największe korzyści finansowe. Za przepracowanie 152 godzin w tym czasie pracownik może liczyć na dodatek w wysokości 860,32 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że kwota ta stanowi minimum, a pracodawca ma prawo do jej podwyższenia.

Pozostałe świadczenia zależne od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

W 2024 roku wiele świadczeń z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych uzależnionych jest od wysokości płacy minimalnej. Ich wysokość w 2024 roku przedstawia się następująco:

  • Maksymalna wysokość odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika

Lipiec-grudzień: 64500 zł.

  • Maksymalna wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego podczas odbywania praktyki absolwenckiej

Lipiec-grudzień: 8600 zł.

  • Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym 

Lipiec-grudzień: 3225 zł.

  • Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających składki na zasadach preferencyjnych

Lipiec-grudzień: 1290 zł.

Lipiec-grudzień: 3710,47 zł.

  • Maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, od której składki są opłacane przez ZUS

Lipiec-grudzień: 2150 zł.

Podwyżki od lipca – podsumowanie

Od 1 lipca 2024 roku nastąpi kolejna w tym roku podwyżka płacy minimalnej w Polsce. Nowa wysokość najniższej krajowej to 4300 zł brutto, co oznacza wzrost o 58 zł w stosunku do stycznia 2024 roku. Oprócz wzrostu płacy minimalnej podwyżki dotkną również świadczeń i dodatków uzależnionych od minimalnej krajowej. W rezultacie wiele osób w Polsce otrzyma wyższe wypłaty.