Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wyjazdy służbowe i prywatne w czasie pandemii – kwarantanna

Już prawie półtora roku trwa na świecie pandemia koronawirusa. Niestety mimo szczepień w wielu krajach sytuacja nadal jest poważna i pojawiają się kolejne doniesienia o mutacjach wirusa, które są coraz groźniejsze dla człowieka. W związku z tym wiele państw wprowadziło specjalne obostrzenia związane z podróżami, czyli przyjazdem i wyjazdem z danego kraju. Nie inaczej jest w przypadku Polski. Od 24 czerwca obowiązują nowe zasady podróżowania między państwami europejskimi. Sprawdź, z czym aktualnie wiąże się wyjazd służbowy lub prywatny poza granice naszego kraju. Kiedy kwarantanna jest obowiązkowa a kiedy można jej uniknąć?

Strefa Schengen

Polska znajduje się w Unii Europejskiej i w strefie Schengen. Co do zasady podróże między krajami wspólnoty odbywają się bez konieczności posiadania paszportu, wystarczy dokument tożsamości.

Przypomnijmy, że ani do strefy Schengen, ani do EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) nie należą następujące państwa europejskie:

 • Albania,
 • Andora,
 • Armenia,
 • Białoruś,
 • Bośnia i Hercegowina,
 • Gruzja,
 • Kosowo,
 • Macedonia,
 • Mołdawia,
 • Monako,
 • Czarnogóra,
 • Rosja,
 • San Marino,
 • Serbia,
 • Turcja,
 • Ukraina,
 • Watykan,
 • Wielka Brytania.

Testy na koronawirusa a podróż służbowa

Obecne regulacje wskazują, że wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski ze strefy Schengen muszą posiadać przy sobie negatywny wynik na koronawirusa.

Wyjątkiem od tej zasady są podróże służbowe. Osoby przekraczające polską granicę w celach zawodowych (służbowych), zarobkowych z krajów Unii Europejskiej sąsiadujących z Polską (czyli Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy i Szwecji) nie mają obowiązku posiadania testu na koronawirusa. Zasady te dotyczą osób podróżujących pojazdem osobowym oraz osób przekraczających granicę pieszo.

Wyjątek stanowi podróżowanie samolotem. W takim przypadku osoby przemieszczające się tym rodzajem transportu nie są zwolnione z posiadania negatywnego testu na koronawirusa. Przy czym nie ma tu znaczenia, w jakim celu odbywają podróż ani z jakiego kraju przylatują do Polski.

Zwolnienie z posiadania negatywnego wyniku na obecność koronawirusa nie dotyczy podróżujących samolotem. Niezależnie od tego, z jakiego kraju przylatują oraz w jakim celu odbywają podróż!

Kwarantanna w przypadku podróży służbowej

Jak już zostało wspomniane, osoby przyjeżdżające do Polski ze strefy Schengen muszą posiadać negatywny wynika na koronawirusa – wyjątek stanowią podróże służbowe. Jednak drugim ograniczeniem jest obowiązkowa kwarantanna, którą odbywają wszyscy przybywający do Polski ze strefy Schengen.

Przepisy przewidują wyjątek dla osób przyjeżdżających do Polski w celach służbowych z krajów sąsiadujących. Mogą one zostać zwolnione z odbywania kwarantanny, jeśli mają zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające ich zawodowy cel podróży do Polski.

Przepisy nie wskazują wzoru takiego zaświadczenia. Należy w nim jednak wskazać służbowy charakter podróży oraz docelowe miejsce pobytu. Jeśli znany jest okres podróży – warto go wpisać. Oświadczenie może być sporządzone w formie papierowej lub elektronicznej.

Pracowników przybywających do Polski z innych krajów strefy Schengen z kwarantanny może zwolnić negatywny wynik na koronawirusa.

Aktualnie z kwarantanny zwalniają testy PCR oraz antygenowe, a wynik testu jest ważny przez 48 godzin, licząc od momentu jego otrzymania, i powinien być dostępny w języku polskim lub angielskim. Wyniki testu mogą być w formie papierowej lub elektronicznej.,

Osoby przybywające do Polski spoza strefy Schengen

Zwolnione z posiadania przy sobie negatywnego wyniku testu na koronawirusa są osoby przybywające do Polski spoza strefy Schengen. Dzieje się tak dlatego, że test nie zwalnia ich z obowiązku odbycia kwarantanny.

Osoby przyjeżdżające do Polski spoza strefy Schengen nie zostaną zwolnione z kwarantanny na podstawie wyników testów zrobionych przed przyjazdem do Polski!

W przypadku osób przyjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen w celach służbowych zwolnione z kwarantanny będą tylko osoby zaszczepione lub będące ozdrowieńcami, które odbyły izolację nie później niż 6 miesięcy przed przybyciem do Polski. W przeciwnym razie osoby przyjeżdżające do naszego kraju nawet w celach zawodowych muszą poddać się obowiązkowej kwarantannie. Istnieje jednak możliwość jej skrócenia.

Jak skrócić kwarantannę?

Osoby, które chciałyby skrócić swoją kwarantannę po przyjeździe do Polski, mogą tego dokonać dzięki wykonaniu testu w kierunku koronawirusa. Testy muszą zostać wykonane w ciągu 48 godzin od przekroczenia polskiej granicy. W przypadku otrzymania negatywnego wyniku osoba zostanie zwolniona z odbywania kwarantanny.

Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy a kwarantanna

Powyższe zasady nie obowiązują osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców. Oznacza to, że osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie o szczepieniu lub odbyciu izolacji mogą przekraczać polską granice bez żadnych przeszkód i ograniczeń.

Za osobę zaszczepioną uważa się osobę, która przyjęła dwie dawki szczepionki (lub jedną dawkę w przypadku preparatu Johnson&Johnson) i od szczepienia minęło 14 dni.

Z kolei za ozdrowieńca uważa się osobę, która z powodu zakażenia koronawirusem odbyła izolację lub hospitalizację, jednak nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Odbywając podróże służbowe w czasie pandemii koronawirusa, warto wiedzieć, jakie obostrzenia panują w naszym kraju. Może to nas uchronić przed nieświadomym złamaniem przepisów.