Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wyniki wyszukiwania Rozwiazanie umowy o prace

Wypowiedzenie umowy o pracę 2023 r- wzór wraz z omówieniem
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem to rodzaj rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, którego długość zależy od rodzaju umowy i okresu, na ...
Rozwiązanie umowy o pracę przed jej rozpoczęciem
Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia to sytuacja rzadko spotykana, jednakże kiedy już się przytrafi, może nastręczyć wielu problemów ...
Rozwiązanie umowy o pracę – darmowy wzór porozumienia stron
Rozwiązanie umowy o pracę może przybrać kilka form, jednak gdy strony gotowe są do negocjacji to najczęściej decydują się na porozumienie stron!
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika
pracownik złożył rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Staż jego pracy wraz z okresem wypowiedzenia wynosi ponad 4 ...
Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - czy jest korzystne?
Oprócz wymienionych wyżej możliwości zakończenia stosunku pracy każdą umowę o pracę można rozwiązać na mocy porozumienia stron (art. 30 § 1 kp). Może też dojść ...
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – darmowy wzór
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracownika. Najczęściej pracodawca decyduje się na wypowiedzenie umowy bez zachowania ...
Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
Dobrowolność stosunku pracy wyraża się również w prawie do jego zakończenia, z taką inicjatywą może wystąpić zarówno pracownik jak i pracodawca. Umowa o prace ...
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
26 lis 2021 ... Co do zasady rozwiązanie umowy o pracę wiąże się z tzw. okresem wypowiedzenia, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji swojego przełożonego.
Rozwiązanie umowy z pracownikiem tymczasowo aresztowanym w ...
Zatrudnienie na umowę o pracę wiąże się z wysoką ochroną stosunku pracy. Pracodawca nie może, szczególnie osobie zatrudnionej na czas nieokreślony, wypowiedzieć ...
Przestępstwo pracownika a rozwiązanie umowy o pracę
52 § 1 pkt 2, jako o jednej z możliwych przyczyn rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne). Zgodnie z tym ...
Następna