Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Na czym polega program emerytalny PPE?

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to dobrowolna forma grupowego oszczędzania w ramach III filaru, która funkcjonuje na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. Program emerytalny PPE ma na celu uzupełnienie systemu emerytalnego poprzez umożliwienie pracownikom gromadzenia dodatkowych środków na przyszłą emeryturę. Pracodawca nie ma obowiązku otwierać PPE w swoim zakładzie pracy. Warto sprawdzić, czy nasz zakład pracy oferuje przystąpienie do PPE, ponieważ jest to atrakcyjny program z punktu widzenia pracownika. Na czym polega PPE? Jakie są zalety tego programu? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

PPE – kto może w nim uczestniczyć?

Pracodawca może zaoferować uczestnictwo w PPE tym pracownikom, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie czy innej umowy. Przystąpienie do PPE jest dobrowolne, choć warto się zdecydować na uczestnictwo w tym programie ze względu na korzyści, do których zaliczymy wzrost naszej emerytury w przyszłości.

Jaka jest wysokość składki, którą odprowadzają pracodawca i pracownik?

Pracodawca, który założył PPE w swojej firmie, musi odprowadzać składkę podstawową, a jej kwota nie może być wyższa niż 7% wynagrodzenia uczestnika programu. Pracodawca może zdecydować, że:

  • składka będzie odprowadzana w jednakowej wysokości dla wszystkich pracowników (np. 300 zł),

  • składka będzie stanowić procent wynagrodzenia, ale tylko do pewnej kwoty (np. 5% wynagrodzenia, ale nie więcej niż 800 zł).

Pracownicy również mogą odprowadzać dodatkowe składki do PPE, jeśli chcą zwiększyć wysokość swojej przyszłej emerytury. Jeżeli zadeklarują chęć odprowadzania składki do programu emerytalnego, to wtedy jest ona potrącana z wynagrodzenia po opodatkowaniu. To pracownik decyduje o wysokości swojej składki, ale musi zmieścić się w rocznym limicie, który jest corocznie ustalany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Limit jest równy 4,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i w 2024 wynosi 35 208 zł.

PPE a ZUS i podatki

Warto wiedzieć, że kwoty, które pracodawca wpłaca na PPE, nie są częścią wynagrodzenia. Oznacza to, że nie ma konieczności odprowadzania z tego tytułu składek do ZUS. W świetle obowiązujących przepisów składka na PPE uznawana jest za przychód, od którego należy odprowadzić podatek dochodowy.

W jakiej formie można założyć PPE?

Zgodnie z ustawą PPE może mieć formę:

  • pracowniczego funduszu emerytalnego,

  • umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego,

  • umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z towarzystwem ubezpieczeniowym w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,

  • umowy z zagranicznym funduszem zarządzającym.

Czy można wypłacić pieniądze z PPE wcześniej?

Jeśli należysz do PPE, możesz wypłacić zgromadzone pieniądze dopiero na emeryturze, czyli:

  • po ukończeniu 60. roku życia,

  • jeśli skończyłeś 55 lat życia i nabyłeś wcześniejsze prawa do emerytury.

Jeśli uczestnik PPE ukończył 70 lat, nie złożył wniosku i nie pracuje u pracodawcy, który założył PPE, to wypłata nastąpi automatycznie. Dodatkowa zaleta PPE jest taka, że wypłata środków jest zwolniona z podatku Belki.

Wcześniejsza wypłata jest możliwa tylko w jednej sytuacji – gdy pracodawca zlikwiduje PPE. Masz wtedy dwie możliwości:

  • wypłacasz pieniądze, ale wtedy odprowadzasz podatek Belki w wysokości 19%. Co więcej, 30% wpłat pochodzących od pracodawcy powędruje do ZUS jako składka emerytalna,

  • dokonujesz transferu środków na inne PPE lub na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) bez żadnych potrąceń.

PPE to korzystne rozwiązanie dla pracowników i pracodawcy. Pracownik zgromadzi w ten sposób dodatkowe pieniądze na jesień życia. Pracodawca z kolei może zaliczyć składki do kosztów uzyskania dochodu. PPE ma również znaczenie wizerunkowe, ponieważ pracodawca jest postrzegany jako osoba odpowiedzialna i zaangażowana w sprawy swoich pracowników.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o PPE, zapraszamy na stronę internetową: https://www.gstfi.pl/emerytura/programy-emerytalne/ppe

Artykuł sponsorowany