Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Dodatek funkcyjny dla pracownicy w ciąży

Od dwóch lat dostaję do wynagrodzenia dodatek funkcyjny za pełnienie roli lidera zespołu sprzedażowego. Od 4 miesięcy jestem w ciąży, o czym został poinformowany mój pracodawca. Po otrzymaniu tej informacji został mi zabrany dodatek funkcyjny, bez podania powodu. Czy pracodawca może po otrzymaniu informacji o ciąży zabrać dodatki funkcyjne?

Joanna, Wrocław

 

Pracodawca zobowiązany jest przez Kodeks pracy do równego traktowania w zatrudnieniu. Tym samym nie może zabrać pracownicy składnika wynagrodzenia, jakim jest dodatek funkcyjny, bez podania powodu lub, co gorsze, argumentując to ciążą pracownicy.

Dokładnie tę kwestię reguluje Kodeks pracy w art. 179. Mianowicie, jeśli dotychczasowa praca kobiety jest zabroniona ze względu na uciążliwe warunki pracy dla kobiet w ciąży lub kobiet karmiących piersią lub jest zabroniona na podstawie orzeczenia lekarskiego, pracodawca jest obowiązany dostosować warunki pracy do warunków określonych w przepisach lub ograniczyć czas pracy, eliminując w ten sposób czynnik uciążliwy. Jeśli powyższe warunki są niemożliwe do wprowadzenia, pracodawca jest zobowiązany przenieść pracownicę do wykonywania innej pracy lub zwolnić ją ze świadczenia pracy. Co ważne, jeśli skrócenie czasu pracy lub przesunięcie do innej pracy wpłynie na zmniejszenie wynagrodzenia pracownicy, pracodawca ma obowiązek wypłacić dodatek wyrównawczy do poziomu zarobków sprzed ciąży. Natomiast w czasie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia sprzed tego okresu.

Odpowiadając na Pani pytanie - pracodawca nie ma prawa zabrać Pani dodatku funkcyjnego, jeśli nadal wykonuje Pani swoje obowiązki.