Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Klauzula do CV o przetwarzaniu danych osobowych - element obowiązkowy

Istnieje jeden identyczny element, który powinien znaleźć się w każdym życiorysie - klauzula do CV o przetwarzaniu danych osobowych Jest to zgoda na przetwarzania naszych danych osobowych przez pracodawcę. Jaka jest jej treść i gdzie najlepiej umieścić klauzulę w CV?

Jak i gdzie wykorzystywana jest klauzula do CV o przetwarzaniu danych osobowych?

Miejsce dla klauzuli o przetwarzaniu danych najlepiej wygospodarować w stopce dokumentu. Informacja może być zawarta tzw. małym druczkiem. Jeżeli kompozycyjnie zaburza nam układ CV, spokojnie możemy zmienić jej kolor na szary, wtedy jest subtelna.

Rzecz jasna najważniejsza jest poprawna treść klauzuli. Otóż często popełnianym błędem jest korzystanie ze starej wersji zapisu (która pomijała adnotację o tekście jednolitym). Aktualnie obowiązująca i jedyna poprawna klauzula do CV o przetwarzaniu danych osobowych to:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Klauzula do CV o przetwarzaniu danych osobowych z dedykacją?

Często zdarza się, że pracodawcy życzą sobie wskazania podmiotu, którego dotyczy zgoda na przetwarzanie danych. Taką wzmiankę najczęściej możemy znaleźć na końcu ogłoszenia o pracę. Wówczas tekst  klauzuli wzbogacony jest o nazwę konkretnej firmy, na potrzeby której nasze dane mogą być przetwarzane. Jest to o tyle istotne, że “imienna” zgoda pozwala pracodawcy na wykorzystanie naszego CV również w innych, przyszłych procesach rekrutacyjnych. W żadnym wypadku nie jest błędem wysłanie do takiego pracodawcy życiorysu z ogólną klauzulą. Jeżeli jednak zdecydujemy się na dedykowaną wersję, pamiętajmy o tym! Najlepiej do nazwy pliku dodać nazwę firmy, żeby uniknąć błędu wysyłki CV z klauzulą dla firmy Y do firmy X.

Zgoda w innym języku

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych umieszczana w każdym CV jest wymogiem polskiego prawa. Aplikując na stanowiska u zagranicznych pracodawców, nie umieszczamy takiej adnotacji. Bardzo często zdarza się jednak, że firmy działające na terenie Polski posługują się głównie językiem obcym lub poziom aplikacyjny jest pierwszym etapem weryfikacji znajomości języka. Na ogłoszenia o pracę w języku obcym oczywiście wysyłamy CV zgodne z językiem zapytania. Zatem i klauzula w CV powinna zostać przetłumaczona. Taki zabieg stosuje się, aby curriculum vitae było spójne, jednak pod względem prawnym nie ma przeciwwskazań dotyczących sprzeczności językowych. Poniżej poprawna pod względem językowym i prawnym wersja angielska i niemiecka klauzula do CV o przetwarzaniu danych osobowych:

I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, item 1182 as amended

Ich bin einverstanden, dass meine in diesem Arbeitsangebot enthaltenen personalen Daten durch die Firma für die Rekrutierungszwecke verwendet werden, gemäβ dem Gesetz vom 29.08.1997 über den Schutz der Personaldaten (Gesetzblatt von 2002, Pos. 1182 mit späteren Änderungen).