Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Kontrola szafek pracowników - czy pracodawca może ją przeprowadzić?

Pracuję w dużym zakładzie, gdzie ostatnio zdarzały się kradzieże, dlatego regularnie jest przeprowadzana kontrola szafek pracowników. Czy pracodawca ma do tego prawo?   

Wiktoria, Opole

 

Szafki pracownicze, które przeznaczone są głównie na odzież pracowników, to własność pracodawcy. Udostępnia on szafki pracownikom, nie powinien jednak ich sprawdzać bez wyraźnie uzasadnionej przyczyny, takiej jak np. kradzież.

Obowiązki pracodawcy względem pracowników

Zgodnie z art. 111 Kodeksu pracy pracodawca powinien szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Zobowiązany jest on do zapewnienia warunków pracy, w których nie będzie dochodziło do naruszania dóbr osobistych pracowników. Dlatego powinni oni zostać poinformowani o regułach i sposobach kontrolowania i ich monitorowania. Informacje te mogą być zawarte w układach zbiorowych pracy, regulaminie pracy lub ogłoszone w inny sposób, np. za pośrednictwem informacji na tablicy ogłoszeń czy zarządzenia. Ważne jest też podanie zakresu i metod sprawdzania, aby były one adekwatne do celu kontroli.

Kontrola szafek pracowników

W razie powtarzających się kradzieży pracodawca może zdecydować się na kontrolę szafek i rzeczy osobistych pracowników. W orzeczeniu Sądu Najwyższego I PR 153/72, zostało wskazane, że zatrudniający mogą przeprowadzać takie kontrole i jest to zgodne z prawem, pod warunkiem że zakładają to przepisy zakładowe, dzięki którym pracownicy są uprzedzeni o takiej możliwości. Należy pamiętać, że sprawdzanie szafek powinno odbywać się w porozumieniu z przedstawicielem pracowników i z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.

Nie ma przeciwwskazań, aby pracodawca posiadał zapasowe klucze do szafek pracowniczych. Jednak bez uzasadnionej przyczyny i bez wiedzy oraz obecności pracowników nie powinien z nich korzystać.