Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca i zarobki inspektora ppoż. Jak nim zostać?

Odpowiednia ochrona przeciwpożarowa jest bardzo ważna w każdym przedsiębiorstwie i zakładzie pracy. Sprawdź, jakie zadania należą do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku inspektora ppoż., jak kształtują się zarobki inspektora ppoż, a także jakie wymagania należy spełniać, aby móc podjąć pracę w tym zawodzie.

Praca inspektora ppoż.

Zadania związane z przeciwdziałaniem pożarom mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez wyspecjalizowanego pracownika - co wynika z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Kim jest taki pracownik? Otóż jest to inspektor ppoż., którego kompetencje i uprawnienia są potwierdzone przez stosowne dokumenty. Zakres obowiązków osoby pracującej na tym stanowisku jest szczegółowo określony przepisami, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej inspektor ppoż. powinien: przeprowadzać szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, doradzać pracodawcy w zakresie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych oraz technologicznych i instalacyjnych, doradzać pracodawcy w zakresie przeciwpożarowego wyposażenia budynku, dbać o zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, doradzać pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji, doradzać pracodawcy w zakresie przygotowania do prowadzenia akcji ratowniczej, a także ustalać sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia miejscowego.

Zarobki inspektora ppoż.

W każdej pracy bardzo ważne są zarobki, niejednokrotnie to właśnie od nich zależy czy zdecydujemy się na podjęcie zatrudnienia w konkretnym zawodzie. Na jakie wynagrodzenie może liczyć inspektor ppoż.? Szacuje się, że średnia pensja wypłacana pracownikom na tym stanowisku to 4200 złotych - co druga osoba otrzymuje wynagrodzenie w przedziale 3500-4700 złotych. Około 1/4 wszystkich zatrudnionych to osoby, które zarabiają mniej niż 3500 złotych, natomiast pozostałe 25% to inspektorzy ppoż., których wynagrodzenie przekracza 4700 złotych brutto w ciągu miesiąca.

Jak zostać inspektorem ppoż.?

Jeśli myślisz o tym, aby zostać inspektorem ochrony przeciwpożarowej, to musisz ukończyć studia studia wyższe - uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. Możliwe jest także ukończenie dwuletniej szkoły wyższej lub przejście specjalistycznego kursu zawodowego, pod okiem doświadczonej firmy szkoleniowej. Po pomyślnym zaliczeniu kursu można przystąpić do poszukiwania pracy w zawodzie. Gdzie może pracować inspektor ppoż.? 

Przeszkolony inspektor ppoż. może przeprowadzać kursy z ochrony ppoż. w poszczególnych przedsiębiorstwach. Każdy, kto rozpoczyna pracę w nowym miejscu potrzebuje odpowiedniego przeszkolenia z zakresu bhp i ppoż. - aby móc poradzić sobie w razie nieoczekiwanych zdarzeń. Obowiązkowym etapem szkolenia każdego nowego pracownika jest spotkanie dotyczące ochrony przeciwpożarowej, które najczęściej przeprowadza właśnie inspektor ppoż. Nie jest to jednak jedyne zadanie jakie wykonuje się po objęciu tego stanowiska. Inspektor ppoż., po uzyskaniu odpowiednich uprawnień, może zostać zatrudniony także przez właściciela budynku, gdzie będzie odpowiadał za bezpieczeństwo - doradzając pracodawcy. Inspektor ppoż. wykonuje pracę tylko w zakresie odpowiadającym potrzebom właścicieli - w przeciwieństwie do osoby, która posiada uprawnienia specjalisty ppoż.