Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Dress code - kiedy pracodawca może go nakazać?

Pracuje w firmie kilka lat. Nigdy nie występowały w firmie problemy na tle ubioru pracowników. Mimo to szef zdecydował, że wprowadzi dress code - koszule i kamizelki z logo firmy. Mało któremu pracownikowi spodobał się ten pomysł. Szef zagroził, utratą premii, jeśli jego polecenie nie będzie przestrzegane. Czy pracodawca może zmusić pracownika do określonego ubioru w pracy?

Monika, Pabianice

Mało kto lubi stosować się do z góry narzuconych zasad. Jedną z takich reguł może być obowiązujący w miejscu pracy dress code. Należy pamiętać, że w pracy nadrzędny jest interes przedsiębiorcy, a nie poglądy pracowników. Oczywiście, jeżeli pracodawca szanuje przy tym godność pracownika i jego dobra osobiste.

Dress code a Kodeks pracy

Kodeks pracy w artykule 1041 stwierdza, że pracodawca może określić strój obowiązujący w miejscu pracy, a wszystkie regulacje z tym związane powinny być ujęte w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy. Co istotne strój firmowy, powinien być zgodny z zachowaniem godności pracownika i jego dóbr osobistych. Ponadto pracodawca może egzekwować przestrzeganie zasad ubioru zapisanych w regulaminie przez stosowanie kar takich jak obniżenie premii uznaniowej, udzielenie upomnienia lub nagany. W szczególnych sytuacjach pracodawca może zwolnic pracownika dyscyplinarnie - kiedy nieodpowiedni strój pracownika mógł zagrozić interesom firmy i wpłynąć negatywnie na jej wizerunek. Jeśli w przedsiębiorstwie obowiązuje określony dress code, nowy pracownik powinien zostać o nim poinformowany jeszcze przed podpisaniem umowy.

Strój służbowy a bhp

Należy również zwrócić uwagę, że zupełnie czym innym jest strój służbowy - reprezentacyjny (dress code), a czym innym odzież ochronna i robocza wskazana z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego spełniające wymagania polskich norm, jeśli strój pracownika może ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu w trakcie wykonywania pracy lub jeśli jest wymagany ze względów technologicznych, sanitarnych lub wynikających z przepisów BHP. Bez względu na to, czy pracownika w miejscu pracy obowiązuje strój służbowy czy odzież robocza, wymaganie przez pracodawcę określonego stroju w miejscu pracy wiąże się również z obowiązkiem jego prania i konserwacji. Jeśli pracodawca nie może tego zapewnić, ten obowiązek może przenieść na pracowników, rekompensując im to wypłacanym ekwiwalentem za pranie.

Znaczenie dress code dla wizerunku firmy

To oczywiste, że pracownicy są wizytówka firmy. To oni najczęściej mają kontakt z klientami, kontrahentami czy partnerami biznesowymi. Ich profesjonalizm potwierdzany jest również przez strój. Dzięki temu kreowany jest pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. Często dzięki wymaganemu dress code’owi pracownik bardziej utożsamia się z firmą. Ważne, aby strój służbowy był dostosowany do charakteru pracy i zajmowanego stanowiska. Powinien także powalać na swobodne poruszanie się w trakcie wykonywanej pracy. Oznacza to, że nie wszyscy pracownicy całej firmy muszą mieć jednakowy stój - pracownik recepcji hotelu powinien mieć inny strój niż pokojówka. Łączyć je może jednakowa kolorystyka stroju czy logo firmy. Co ważne, strój służbowy nie powinien przekraczać granic dobrego smaku (na przykład zbyt krótkie spódnice pracownic) oraz nie powinien ośmieszać pracowników lub w jakiś ich sposób szykanować.