Poradnik Pracownika

Odpowiedzialność za szkodę w powierzonym mieniu

Pracodawca przekazał mi firmowy laptop, abym raz w tygodniu mogła pracować zdalnie. Podpisałam jedynie protokół odbioru tego sprzętu. Niestety ostatnio komputer mi wypadł na parkingu, uległ uszkodzeniu i nie nadaje się już do użytku. Czy ponoszę odpowiedzialność za szkodę w powierzonym mieniu, jeśli nie zawarłam umowy o odpowiedzialności materialnej?

 

Karolina, Radom

 

Art. 124 Kodeksu pracy jednoznacznie wskazuje, że osoba zatrudniona, której powierzono do zwrotu lub do wyliczenia się jakikolwiek przedmiot, ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie w wysokości odpowiadającej wartości wyrządzonej w nim szkody. Przy czym odszkodowanie za stratę poniesioną przez pracodawcę nie ma ograniczeń, co oznacza, że może być wyższe od trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Przepisy nie nakazują przy tym zawarcia umowy o odpowiedzialności materialnej. Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w powierzonym mieniu, gdy tylko zostanie spełniony warunek prawidłowego przekazania mu danej rzeczy. To pojęcie nie jest sprecyzowane, jednak w opisanym przypadku dowodem na to jest podpisanie protokołu przyjęcia laptopa.

Warto również dodać, że pracownik może uwolnić się od tej odpowiedzialności, jeśli udowodni, że szkoda powstała z przyczyn niezależnych od niego. Chodzi tu głównie o niezapewnienie przez pracodawcę warunków odpowiednich do zabezpieczenia powierzonego mienia.