Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca i zarobki kadrowej. Jak nią zostać?

Prawidłowe i zgodne z prawem naliczanie wynagrodzeń, urlopów itd. to nieodłączna część funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, które w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zatrudnia pracowników. Zadania te należą do kadrowej. Jak zostać specjalistą ds. kadr i płac, czym się zajmuje oraz jakie są zarobki kadrowej? Wyjaśniamy w artykule. 

Praca kadrowej

Kadrowa pełni istotną funkcję w każdym przedsiębiorstwie i zajmuje się ona wykonywaniem takich zadań, jak:

 • sporządzanie, aktualizacja i prowadzenie kompleksowej dokumentacji pracowniczej (przygotowywanie umów, prowadzenie akt osobowych, wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego, kontrola terminowości badań lekarskich i szkoleń BHP, ewidencja czasu pracy);
 • kontakt z urzędami np. GUS, ZUS, US;
 • naliczanie wynagrodzeń (z uwzględnieniem pracy w godzinach nocnych czy nadliczbowych);
 • ustalanie wymiaru urlopowego;
 • dbanie o prawidłowy obieg dokumentów;
 • branie czynnego udziału w ustalaniu polityki wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie;
 • tworzenie raportów i zestawień na potrzeby wewnętrzne.

Kadrowa zajmuje się więc kompleksową obsługą procesów kadrowych i płacowych, jej zadania mogą się różnić w zależności np. od wielkości firmy. W większych przedsiębiorstwach istnieje podział na działy kadrowe i płacowe i nie zawsze kadrowa odpowiada za naliczanie wynagrodzeń. Bywa też tak, że kadrowa ma pod opieką bardzo wąski wycinek pracy szczególnie w większych korporacjach np. jej obowiązkiem jest zapewnienie prawidłowości procesu zatrudnienia. Podjęcie pracy w biurze rachunkowym daje kadrowej możliwość opieki kompleksowej nad daną firmą i rozliczaniem klientów od A do Z. Podobnie kadrowa w mniejszej firmie na ogół odpowiada za całość rozliczeń i za kompleksową opiekę. W części przedsiębiorstw pracownik kadrowy jest odpowiedzialny również za organizację i udział w rekrutacji nowych pracowników w firmie czy przygotowywanie programów motywacyjnych dla pracowników. Zakres zadań kadrowej może znacznie się różnić w zależności od wielkości firmy, jej specyfiki czy branży. To jakie zadania będzie wykonywać kadrowa jest zawsze dobrze sprecyzowane w ogłoszeniach o pracę. Przed aplikacją warto więc szczegółowo zapoznać się z opisem stanowiska.

Jakie są wymogi i jakie kwalifikacje musi posiadać kadrowa?

Aby zostać kadrowym, można ukończyć kurs zawodowy i zatrudnić się na stanowisku asystenckim. Jednak kurs, choć bardzo istotny, to jeszcze nie wszystko. Lista wymogów, jakie stawiają pracodawcy podczas rekrutacji na stanowiska kadrowo-płacowe, jest znacznie dłuższa. Od kandydatów aplikujących na stanowiska w działach kadrowych (lub kadrowo-płacowych) wymaga się także takich osiągnięć, jak między innymi:

 • ukończone studia wyższe na kierunku, który jest powiązany z zarządzaniem przedsiębiorstwem lub relacjami interpersonalnymi – może być to np. ekonomia, finanse i rachunkowość, psychologia, zarządzanie w biznesie, zarządzanie,
 • studia podyplomowe o tematyce związanej z kadrami i płacami,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kadrowym – w przypadku młodych pracowników może być to staż, z kolei w przypadku doświadczonych pracowników jest to min. 3-5 lat doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku.

W wielu firmach wymagana jest praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych oraz biegłość w obsłudze komputera, systemów kadrowych, MS Office (w szczególności Excel) czy znajomość języka angielskiego. 

Predyspozycje do wykonywania zawodu 

Kadrowa pracuje zarówno z dokumentami, ale także ma częsty kontakt z ludźmi zarówno z pracownikami jak i z zarządem. W związku z tym powinna ona posiadać odpowiednie predyspozycje personalne. Pracodawcy wymagają od kadrowej rzetelności, dokładności umiejętności analitycznego myślenia. Kadrowa powinna także wzbudzać zaufanie bowiem pracuje na często poufnych informacjach. W ogłoszeniach o pracę często spotkać można takie wymogi jak:

 • sumienność
 • dokładność
 • odpowiedzialność 
 • odporność na stres
 • samodzielność zdobywania informacji
 • wysokie umiejętności interpersonalne i komunikatywność
 • zaangażowanie
 • komunikatywność

Dobra kadrowa powinna także dbać także o interesy firmy, którą reprezentuje, powinna być profesjonalna, dyskretna i godna zaufania. 

Zarobki kadrowej

Jeśli chodzi o zarobki osiągane w Polsce przez specjalistę ds. kadr i płac, to – podobnie jak w większości zawodów administracyjnych – są one mocno zróżnicowane pod względem wielkości firmy pracodawcy czy regionu kraju. I tak, w największych aglomeracjach miejskich (przede wszystkim Warszawa, ale także Gdańsk, Poznań, Kraków czy Poznań) wynagrodzenia kadrowców w dużych przedsiębiorstwach zatrudniających setki pracowników oscylują wokół 5-8 tysięcy złotych brutto.

Oczywiście, są to stawki dla najbardziej doświadczonych pracowników z wieloletnim stażem pracy w tym zawodzie. W mniejszych miastach sytuacja nie przedstawia się już tak dobrze, ale wciąż wykwalifikowany kadrowy może liczyć na zarobki zbliżone poziomem do pensji otrzymywanej np. przez specjalistę ds. księgowości.

Ogółem, według danych zebranych w ramach Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (2021 rok), mediana na stanowisku kadrowego wyniosła w Polsce ok. 4 500 złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie kadrowego wzrasta wraz z uzyskiwaniem takich atutów, jak między innymi:

 • bardzo dobra znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość języków obcych,
 • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem komputerowym do zarządzania sprawami kadrowo-płacowymi,
 • kompetencje menedżerskie.

Podsumowanie

Specjalista ds. kadr i płac w firmie zajmuje się w firmie prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, naliczaniem płac oraz wieloma innymi zadaniami z zakresu prawno-podatkowego i ubezpieczeniowego. Kadrowiec powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje gdzie najczęściej są wymieniane studia wyższe i znajomość zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nie bez znaczenia jest znajomość języków obcych oraz programów kadrowo-płacowych.