Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca i zarobki asystentki zarządu. Jak nią zostać?

Asystentka zarządu bardzo często mylona jest z sekretarką - niesłusznie, bowiem są to dwa różne stanowiska o zdecydowanie innym zakresie obowiązków. Sprawdź jak wygląda praca i zarobki asystentki zarządu!

Praca asystentki zarządu 

Zakres obowiązków asystentki zarządu obejmuje wszystko, co wiąże się z pracą szefostwa firmy. Dobra asystentka powinna przede wszystkim reagować na bieżące potrzeby, ale również wykazywać się inicjatywą i proponować korzystne rozwiązania. Jest to stanowisko samodzielne, dlatego wymagania odnośnie osoby zatrudnionej w tym zawodzie są dość wysokie. Asystentka decyduje między innymi o kalendarzu przełożonych f— umawia i odwołuje spotkania, a także rezerwuje wszelkie wyjazdy służbowe. Osoba obejmująca to stanowisko jest także obecna podczas narad zarządu i innych wydarzeń służbowych, gdzie odpowiedzialna jest za tworzenie sprawozdań i raportów. Do zadań asystentki zarządu zalicza się także dbanie o prawidłowy obieg dokumentacji w firmie, a także obsługę korespondencji oraz redagowanie pism w języku polskim oraz obcym —  dlatego zazwyczaj wymaga się znajomości co najmniej jednego języka obcego. W ogłoszeniach o pracę znajdziemy również takie wymogi jak:

 • opracowywanie raportów, analiz, zestawień,
 • sporządzanie notatek ze spotkań,
 • współpraca z księgowością,
 • obsługa przesyłek kurierskich i pocztowych,
 • obsługa klientów wewnętrznych i zewnętrznych, kierowanie spraw do właściwych pracowników.

To tylko część obowiązków asystentki zarządu. Zakres obowiązków może znacznie się od siebie różnić w zależności od specyfiki danej firmy.

Asystentka zarządu a sekretarka 

Jak już wcześniej wspomniano asystentka i sekretarka to nie są te same profesje. Asystentka posiada znacznie szerszy zakres obowiązków i może tym samym mieć nienormowany czas pracy. Sekretarka na ogół pracuje w sztywnych ramach czasowych maksymalnie 8 godzin. Od asystentki wymaga się więcej, bowiem jest swego rodzaju prawą ręką szefa. Sekretarka jest głównie odpowiedzialna za obieg dokumentacji oraz obsługę biura nie odpowiada ona za kalendarz zarządu, a jeśli już to nie tak w zaawansowanym stopniu jak asystentka. 

Jak zostać asystentką zarządu

Żeby zostać asystentką zarządu, należy spełniać szereg oczekiwań. Do umiejętności i wymagań, których oczekuje się od osoby zatrudnionej na tym stanowisku, należą przede wszystkim:

 • wyższe wykształcenie, 
 • co najmniej kilkuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z asystą biurową,
 • przynajmniej podstawowa wiedza ekonomiczna i prawnicza,
 • znajomość zasad rachunkowości i ogólnego savoir-vivre w biznesie,
 • znajomość języków obcych w stopniu co najmniej komunikatywnym, 
 • znajomość biegłej obsługi komputera oraz sprzętów i programów biurowych,
 • biegłe posługiwanie się social mediami,
 • aktywne prawo jazdy, umiejętność logicznego myślenia,
 • zdolności organizacyjne i interpersonalne, 
 • umiejętność analitycznego podejścia do problemów,
 • komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów, 
 • budowanie dobrych relacji z ludźmi,
 • umiejętność organizacji własnej pracy,
 • radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami, 
 • nienaganna kultura osobista,
 • samodzielność,
 • sumienność,
 • dokładność, 
 • zadaniowość,
 • umiejętności planowania, a także zarządzania swoim czasem oraz pracą. 

Częstym wymaganiem, które stawiane jest osobom podejmującym pracę w tym zawodzie, jest bardzo wysoka dyspozycyjność. Związana jest ona przede wszystkim z koniecznością odbywania wyjazdów służbowych, zostawaniem po godzinach czy nawet pracą w różnych częściach świata. Z tego względu stanowisko asystentki zarządu nie jest odpowiednie dla osób posiadających jakieś osobiste, czy rodzinne zobowiązania ograniczające uczestnictwo w życiu przedsiębiorstwa.

Zarobki asystentki zarządu

Wysokość pensji asystentki zarządu uzależniona jest przede wszystkim od doświadczenia zawodowego oraz stopnia trudności powierzonych zadań. Pracodawcy są skłonni zapłacić dość wysokie wynagrodzenie osobom, które gwarantują gotowość do pracy niemal na każde zawołanie. Zarobki asystentek, które nie posiadają prywatnych zobowiązań i są w stanie poświęcić się firmie, sięgają nawet kilkunastu tysięcy złotych. Według portalu wyngrodzenia.pl zarobki asystentki zarządu wahają się w zależności od doświadczenia i stażu pracy. Średni zarobek specjalistki wynosi 3267 zł netto, starszej stażem osoby 3635 zł, najbardziej doświadczona asystentka zarobi 4 446 zł i więcej. Na zarobki wpływa więc:

 • staż pracy,
 • wielkość firmy, 
 • lokalizacja firmy,
 • branża firmy, 
 • kapitał firmy (polski lub zagraniczny),
 • wykształcenie,
 • zakres obowiązków (i odpowiedzialności),
 • staż pracy.

W dużych międzynarodowych korporacjach asystentka zarządu zarobi znacznie więcej niż w mniejszej firmie. Nie bez znaczenia jest miasto, w którym asystentka zarządu podejmuje pracę. Według statystyk najlepiej zarabia asystentka zarządu z Warszawy, Wrocławia, Łodzi i Poznania. Jeśli chodzi o województwa, to najwyższy zarobek odnotowano w województwie opolskim, mazowieckim i dolnośląskim.

Co oferują pracodawcy?

Praca asystentki zarządu jest bardzo wymagająca i trudna. Z racji tego, że wymaga ona pełnej dyspozycyjności pracodawcy oferują często poza odpowiednią płacą inne motywatory pozapłacowe. Do najczęściej spotykanych należą:

 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,
 • katalog zniżek na ubezpieczenia dla pracowników i członków rodzin,
 • kursy językowe za darmo,
 • elastyczny czas pracy,
 • ubezpieczenie na życie,
 • narzędzia do pracy: komputer, laptop,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kompetencji zawodowych.

Praca asystentki zarządu jest bardzo wymagająca. Jest  to osoba, która otrzymuje poważniejsze zadania niż sekretarka, musi być bardzo elastyczna i umieć pracować pod presją czasu. Zarobki asystentki są stosunkowo wysokie, choć zależne od stażu pracy, województwa czy od wielkości firmy.