Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca i zarobki psychologa klinicznego. Jak nim zostać?

Psychologia jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków studiów, a aplikujący muszą liczyć się z tym, że na jedno miejsce może być nawet kilkanaście chętnych. Skąd takie zainteresowanie? Trzeba przyznać, że znajomość mechanizmów psychologicznych i rozumienie psychiki drugiego człowieka jest dla wielu interesującym zagadnieniem. Jedną z najpopularniejszych specjalizacji jest psychologia kliniczna. Jednak kim jest psycholog kliniczny i jak nim zostać? Ile zarabia psycholog kliniczny?

Praca psychologa klinicznego

Psychologia kliniczna to najbardziej zbliżona do medycyny dziedzina psychologii. W psychologii klinicznej uwaga skupia się na profilaktyce i diagnostyce zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości i zachowania, a po uzyskaniu rozpoznania, również ich terapii. Oznacza to, iż psychologowie kliniczni zajmują się zdrowiem psychicznym swoich pacjentów, a w sytuacji, gdy pojawiają się problemy z nim związane – jego psychopatologią, czyli znajdowaniem przyczyn tych trudności oraz szukaniem sposobów na ich poprawę.

Psychologowie kliniczni mogą pracować:

  • w szpitalach – na oddziałach dziennych i zamkniętych szpitali psychiatrycznych, na oddziałach psychiatrycznych oraz jako konsultanci we współpracy z innymi oddziałami,
  • w przychodniach wielu specjalizacji oraz przychodniach zdrowia psychicznego – udzielając porad dotyczących zdrowia psychicznego, prowadząc terapię, konsultując przypadki,
  • w ośrodkach rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych,
  • w ośrodkach interwencji kryzysowej – udzielając wsparcia i pomocy psychologicznej,
  • w programach promocji zdrowia psychicznego – nauczając o profilaktyce i prewencji zaburzeń psychicznych takich jak np. depresja, zaburzenia lękowe,
  • we własnych gabinetach – prowadząc diagnozę i terapię.

Jak zostać psychologiem klinicznym?

Aby zostać psychologiem klinicznym należy skończyć studia magisterskie z psychologii – najczęściej odbywają się one w trybie jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat. Na zakończenie pierwszego etapu nauczania należy napisać pracę magisterską, która może mieć formę badawczą (należy postawić hipotezy na podstawie prac poprzedników i przeprowadzić własne badanie) lub przeglądu literatury (porównuje i podsumowuje się wszystkie dostępne źródła dotyczące przeglądanego zagadnienia).

Po pięcioletnich studiach należy udać się na czteroletnie studia podyplomowe. Pierwsze dwa lata nauki stanowią szkolenie podstawowe, a następne dwa lata odbywają się na ścieżce specjalizacyjnej, np. psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Studia podyplomowe kończą się zdaniem państwowego egzaminu specjalizacyjnego, który upoważnia do tytułu psychologa klinicznego.

Zarobki psychologa klinicznego

Kwestia zarobków psychologa klinicznego nie jest całkowicie jasna. Średnie wynagrodzenie miałoby wynosić 3 830 złotych brutto, przy czym połowa psychologów klinicznych miałaby zarabiać w przedziale 3 300 do 4 700 złotych miesięcznie (brutto). Jak plasuje się pozostałe 50%? Cóż, połowa tej grupy ma możliwości zarobić więcej niż 4 700 zł, a druga połowa deklaruje, że nie zarabia nawet 3 300 złotych brutto.

Na zarobki psychologa klinicznego ma wpływ kilka czynników: