Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca i zarobki w windykacji

Odzyskanie należności od dłużników nie zawsze zależy do łatwych zadań. Na szczęście dzięki windykatorom staje się to znacznie prostsze. Jak zostać profesjonalnym windykatorem? Jakie umiejętności trzeba posiadać, by móc zajmować się windykacją należności i jakie zarobki w windykacji są możliwe do osiągniecia w tej branży? Odpowiedzi na te pytania poznasz, czytając poniższy artykuł.

Praca w windykacji

Nie jest tajemnicą, że praca w windykacji nie należy do najłatwiejszych. Nie ma w tym nic dziwnego – kontakt z osobami lub firmami, które z różnych powodów nie chcą bądź nie są w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań, jest bardzo często stresujący. Sytuacji nie poprawia fakt, że wokół pracy windykatora powstały różne stereotypy. Jak w rzeczywistości wygląda praca windykatora?

Windykator zajmuje się odzyskiwaniem niezapłaconych należności. Aby wykonać swoje zadanie, kontaktuje się on z nierzetelnym dłużnikiem (osobiście, telefonicznie bądź mailowo), by ustalić dogodny dla obu stron sposób spłaty zobowiązania. W odróżnieniu od komornika sądowego windykator nie ma możliwości przeprowadzania egzekucji z majątku i zajmowania nieruchomości bądź rzeczy ruchomych osoby zadłużonej. Oczywiście, windykator nie może także stosować siły podczas wykonywania swoich obowiązków.

Zarobki w windykacji

Jeśli chodzi o zarobki osiągane przez pracowników zajmujących się ściąganiem niespłaconych wierzytelności, to mają one głównie charakter prowizyjny i stanowią procent od odzyskanych należności. Taki charakter zarobków zachęca windykatorów do skutecznego działania. Najlepsi z nich mogą zarobić nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie (szczególnie w dużych miastach).

Średnie wynagrodzenie na stanowisku windykatora, zgodnie z oficjalnymi danymi uzyskanymi w ramach Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (dane za styczeń 2021), wynosi ok. 4 500 złotych brutto na stanowisku specjalisty i ok. 5 500 złotych brutto dla starszego specjalisty ds. windykacji.

Zarobki w windykacji według województw

Mazowieckie 5 440 zł
Podkarpackie 5 140 zł
Małopolskie 4 810 zł
Łódzkie 4 720 zł
Pomorskie 4 710 zł
Wielkopolskie 4 700 zł
Kujawsko-pomorskie 4 520 zł
Dolnośląskie 4 280 zł

Zadania windykatora

Głównym zadaniem specjalisty ds. windykacji jest odzyskiwanie i egzekwowanie należności od klientów, którzy zalegają z zapłatą w terminie. Specjalista ds. windykacji kontaktuje się z dłużnikami telefonicznie w celu uzgodnienia terminu spłaty zalegających kwot oraz negocjuje warunki spłaty należności. Zadaniem windykatora jest też motywowanie dłużników do spłaty zobowiązań. W przypadku bezskutecznych starań nakłonienia do zapłaty, windykator podejmuje odpowiednie kroki prawne wobec osób, które nie stosowały się do ustalonych terminów. 

Wady i zalety pracy w windykacji

Praca w windykacji wiąże się z ekspozycją na ciągły stres, jest więc dla ludzi o mocnych nerwach, którzy nie boją się wyzwań. Klienci, z którymi kontaktuje się windykator są z racji na sytuacje zazwyczaj problematyczni, stąd też windykator może być zmuszony do prowadzenia długich i wyczerpujących rozmów telefonicznych. Praca windykatora to też praca często terenowa, wymaga więc ciągłego poruszania się autem w celu dotarcia do klientów. Mimo cieni, windykacja oferuje ciągły kontakt z ludźmi, rozwijanie predyspozycji społecznych i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Windykator ma także realną możliwość pomocy zadłużonym oferując im korzystne warunki spłaty zaległości. 

 

Jak zostać windykatorem?

Jeśli pragniesz zostać windykatorem, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – bariery wejścia w ten zawód nie są wysokie. Ukończenie studiów wyższych nie jest w tym przypadku obowiązkowe, choć zalecane – absolwenci studiów na kierunkach związanych z prawem, finansami i ekonomią mają już na starcie solidny background teoretyczny, który ułatwia pracę na stanowisku windykatora. Alternatywą dla studiów magisterskich mogą być także studia podyplomowe bądź szkolenia. Te ostatnie obejmują takie zagadnienia, jak między innymi:

  • prawne aspekty windykacji niespłaconych należności,
  • podstawy prawa gospodarczego oraz cywilnego,
  • elementy psychologii,
  • etyczna postawa (jest ona szczególnie istotna w przypadku osób zajmujących się windykacją)
  • dyspozycyjność,
  • zarządzanie czasem.

Jednak to nie wykształcenie jest decydującym czynnikiem w pracy windykatora. Znacznie ważniejsze są kompetencje miękkie. Należą do nich przede wszystkim: odporność na stres, umiejętność negocjacji z dłużnikiem, zdolność do wywierania wpływu, asertywność itd.

Bardzo cennym atutem z punktu widzenia pracodawców jest także posiadanie prawa jazdy kategorii B. Możliwość prowadzenia samochodu osobowego jest ważna zwłaszcza w przypadku windykatorów terenowych oraz tych firm windykacyjnych, które prowadzą swoją działalność na terenie całego kraju.