Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Dodatek za pracę w nocy - ile wynosi w 2016 roku?

Zgodnie z przepisami, za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Jego kwota jest inna w każdym miesiącu ze względu na to, że do jej obliczenia przyjmuje się wymiar czasu pracy przypadający w danym okresie rozliczeniowym. Ile wynosi dodatek za pracę w nocy w bieżącym roku?

W jaki sposób obliczyć dodatek za pracę w nocy?

Zasady obliczania dodatku określa § 4b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Aby obliczyć dodatek za pracę w nocy, potrzebna jest wiedza o wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Przy ustalaniu wysokości dodatku nie ma znaczenia, jaką pensję aktualnie otrzymuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Obliczanie dodatku za jedną godzinę pracy w nocy ma następujący schemat:

dodatek za jedną godzinę pracy w nocy = minimalne wynagrodzenie za pracę x 20% / godzinowy wymiar czasu pracy w danym miesiącu

Dodatek za pracę w nocy w 2016 roku

Jak już wspomniano, ze względu na uciążliwy charakter pracy w porze nocnej pracownik powinien otrzymać dodatkowe wynagrodzenie. Jego wysokość zależna jest od wymiaru czasu pracy, jaki przypada w danym miesiącu. Dodatek za jedną godzinę pracy w nocy w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższa tabela.

 

Miesiąc

Wymiar czasu pracy

Dodatek za pracę w nocy

styczeń

152 godz.

2,43 zł

luty

168 godz.

2,20 zł

marzec

176 godz.

2,10 zł

kwiecień

168 godz.

2,20 zł

maj

160 godz.

2,31 zł

czerwiec

176 godz.

2,10 zł

lipiec

168 godz.

2,20 zł

sierpień

176 godz.

2,10 zł

wrzesień

176 godz.

2,10 zł

październik

168 godz.

2,20 zł

listopad

160 godz.

2,31 zł

grudzień

168 godz.

2,20 zł