Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Dotacja i pożyczka z urzędu pracy – dla kogo, zasady, formalności

Prowadzisz firmę, zatrudniasz pracowników, ale ze względu na pandemię COVID-19 potrzebujesz dodatkowych środków na pokrycie bieżących kosztów prowadzonej działalności? Aktualnie zarówno dotacja, jak i pożyczka z urzędu pracy nie są już dostępne. Sprawdź jednak, na jakich zasadach przyznawano pomoc do tej pory i czy dotacja i pożyczka z urzędu pracy będą znowu dostępne!

Dotacja czy pożyczka z urzędu pracy – różnica

Aby zniwelować ekonomiczne skutki pandemii COVID-19, przedsiębiorcom zaoferowano różne formy wsparcia ze środków publicznych. Należą do nich dotacje z poszczególnych tzw. Tarcz antykryzysowych oraz niskooprocentowana pożyczka z urzędu pracy. O jaką pomoc warto wnioskować?

Dotacje dla mikro- i małych przedsiębiorstw można łączyć z innymi formami wsparcia dedykowanymi firmom. W praktyce oznacza to, że można starać się zarówno o dotację, jak i pożyczkę, o ile jednak spełni się wymagane kryteria – mowa tu o działalności w branży wskazanej w przepisach. W ramach wymienionych form wsparcia w poprzednich naborach można było uzyskać następujące środki:

 • 5000 zł tytułem dotacji ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Dla dotacji charakterystyczna była bezzwrotność.
 • 5000 zł tytułem pożyczki, również na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy. Przedsiębiorcy, którzy z niej skorzystali i kontynuowali działalność przez okres 3 miesięcy, mogli liczyć na jej umorzenie.

O dotację przedsiębiorcy mogli starać się więcej niż jeden raz – niektórzy nawet kilkukrotnie, a precyzując, pięciokrotnie.

Dotacja i pożyczka z urzędu pracy – dla kogo?

Interesuje Cię pożyczka z urzędu pracy w wysokości 5000 zł? Mimo że aktualnie jest ona niedostępna, to warto wiedzieć, kto do tej pory mógł o nią wnioskować. Na dotychczasowych zasadach przysługiwała ona każdemu przedsiębiorcy ze statusem mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. Wśród wymagań nie znalazł się zapis, który zobowiązywałby pracodawcę do zatrudniania w tym okresie pracowników.

Więcej wymogów trzeba było spełnić, ubiegając się w ostatnim naborze o dotację – każdy przedsiębiorca zainteresowany tą formą wsparcia musiał spełnić łącznie takie warunki:

 • Posiadać status mikro- lub małego przedsiębiorcy i prowadzić działalność na dzień 31 marca 2021 r. – działalność nie mogła być zawieszona.
 • W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku mieć przychody niższe o 40 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego, albo lutego 2020 r. lub września 2020 r.
 • Prowadzić na dzień 31 marca 2021 r. działalność z przeważającym kodem PKD wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Zgodnie z tym rozporządzeniem o pomoc mogli starać się przedsiębiorcy prowadzący działalność w różnych branżach, z kodami np.:

 • PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.
 • PKD 79.11.A – Działalność agentów turystycznych.
 • PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
 • PKD 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
 • PKD 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki.
 • PKD 96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne.

Dla przykładu przedsiębiorca z pierwszym z wymienionych przeważających kodów PKD mógł starać się o dotację pięciokrotnie.

Dotacja i pożyczka z urzędu pracy – jak otrzymać?

Zarówno dotacje, jak i pożyczki z urzędu pracy przyznawane były na wniosek zainteresowanego podmiotu, czyli przedsiębiorcy. W przypadku ubiegania się o dotację właściciel firmy musiał też złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Aby przyspieszyć rozpatrywanie wniosków, umożliwiono składanie ich drogą elektroniczną, przy czym w przypadku dotacji była to jedyna droga. Podmiotem, do którego wpływały wnioski o dotacje i pożyczki, były powiatowe urzędy pracy. Obowiązywała właściwość terytorialna – każdy przedsiębiorca składał wniosek do urzędu właściwego ze względu na jego siedzibę.

Dotacja i pożyczka z urzędu pracy – do kiedy wnioski?

Aktualnie nabór zarówno na dotacje, jak i pożyczki z urzędu pracy jest zamknięty. W ramach ostatniego naboru przedsiębiorcy mogli składać wnioski o:

 • Dotacje – do 31 sierpnia 2021 r.
 • Pożyczki z urzędu pracy – do 10 czerwca 2021 r.

Warto też wiedzieć, że dotacja czy pożyczka z urzędu pracy to nie jedyne instrumenty wsparcia przedsiębiorców – wcześniej mogli oni skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS i świadczeń postojowych. Wnioski o dopłatę do wynagrodzeń pracowników mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogli składać do 10 czerwca 2021 r. Wysokość wsparcia była powiązana z wysokością odnotowanego spadku obrotów.

Z uwagi na czwartą falę pandemii COVID-19 spodziewać można się kolejnych instrumentów, których zadaniem będzie wsparcie wybranych grup przedsiębiorców. Dla przykładu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znajduje się projekt kolejnego rozporządzenia z planowaną datą przyjęcia na III kwartał 2021 r. Do dnia dzisiejszego brak jednak jego szczegółów.