Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Forum Rynków Finansowych: Inwestycje, Bankowość&FinTech

W dniu maju 2021r. na odbędzie się Forum Rynków Finansowych: Inwestycje, Bankowość&FinTech. Jest to projekt organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Prawa ELSA Kraków. Nad całością wydarzenia czuwa główny koordynator- Szymon Skalski, student trzeciego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wydarzenie ma celu przybliżyć studentom i praktykującym prawnikom, a także osobom zainteresowanym i niezwiązanym z prawem, kwestię prawodawstwa dotyczącego rynku finansowego i bankowego. Forum Rynków Finansowych: Inwestycje, Bankowość&FinTech będzie poświęcone takim kwestiom jak: e-commerce, bankowość, inwestycje, rynki kapitałowe, papiery wartościowe, rynki finasowo-technologiczne, a także handel elektroniczny. 

Są to kwestie, które w kontekście dynamicznie rozwijającej się gospodarki wymagają – zwłaszcza od młodych osób – głębszego i krytycznego spojrzenia. 

W ramach całego wydarzenia zostanie przeprowadzony konkurs tematyczny. Jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę z prawa spółek, prawa papierów wartościowych, prawa rynku kapitałowego, prawa bankowego prywatnego, prawa nowych technologii w finansach oraz e-commerce, powinieneś wziąć udział. 

Konkurs będzie miał formę onilne.

Tekst zewnętrzny, artykuł partnera.