Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Polski Nowy Ład 2.0 – ile zarobisz od lipca?

Polski Nowy Ład w 2022 roku ciągle podlega przekształceniom, pracownicy nie nadążają za zmianami, a wprowadzona ulga dla klasy średniej czy też podwójne przeliczenie zaliczek na podatek dla niektórych pracowników nadal stanowi niezrozumiałą materię. Od lipca ma się to jednak zmienić, bowiem rząd, wychodząc naprzeciw licznym sygnałom zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników, wprowadza nowe zmiany, które znacznie wpłyną na wypłaty Polaków. Sprawdź, co się zmieni i ile zarobisz!

Wynagrodzenia w Polskim Ładzie

Polski Nowy Ład miał w założeniu zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Jego istota była bardzo prosta: osoby zarabiające najmniej miały otrzymać po reformie większe pensje, zaś najlepiej zarabiający – znacznie mniejsze. Niestety w rzeczywistości założenia stały się nie do końca realne. Najważniejsze zmiany, jakie wprowadził Polski Ład, to:

 • kwota wolna od podatku 30 000 zł;
 • I próg podatkowy do 120 000 zł;
 • brak odliczenia składki zdrowotnej;
 • ulga w PIT dla klasy średniej: dla osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających miesięczny przychód od 5701 zł do 11 141 zł brutto;
 • dwutorowe przeliczanie zaliczek na podatek i obieranie tej korzystniejszej.

W praktyce nowe reformy okazały się dla niektórych grup obywateli krzywdzące. Nowe założenia, czyli tzw. Polski Nowy Ład 2.0, mają być odpowiedzią na wszelkie niespójności i zawirowania. Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu, nowe regulacje mają też zapewnić stabilność systemu na kolejne lata, nowe rozwiązania mają być proste, zrozumiałe, dzięki czemu system podatkowy będzie przejrzysty.

Lipiec 2022 – co się zmieni?

W marcu 2022 roku Ministerstwo Finansów zaproponowało istotne modyfikacje w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wśród najważniejszych, jakie wymieniono, są od 1 lipca 2022 roku:

 • obniżenie z 17% do 12% stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej;
 • likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej;
 • zmiana 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, wynosić będzie ona 300 zł (30 000 zł x 12% = 3600 zł / 12 = 300 zł);
 • uchylenie podwójnego obowiązku wyliczania zaliczek za 2022 rok; obowiązywać będzie jednolity system obliczania zaliczek;
 • objęcie zerowym PIT zasiłków macierzyńskich osób korzystających z „ulgi dla młodych”, „ulgi na powrót”, „ulgi dla rodzin co najmniej 4 dzieci” oraz „ulgi dla seniorów”;
 • przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące również w rozliczeniu podatkowym za 2022 rok (w deklaracjach podatkowych składanych w 2023 roku) – rozliczenie podwójne ulgi;
 • zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągać dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców co najmniej czworga dzieci do kwoty 16 061,28 zł w 2022 roku.

Od 1 stycznia 2023 roku:

 • zmiana reguły dotyczącej oświadczeń składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego;
 • upoważnienie nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS-u) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca 3600 zł);
 • przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące również w rozliczeniu podatkowym za 2022 rok – 1,5 ulgi;
 • odliczanie kwoty zmniejszającej podatek od przychodów osiąganych z tytułu umowy zlecenia i o dzieło, przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem czy z kontraktów menadżerskich oraz przychodów z praw majątkowych, a także przychodów z praktyk absolwenckich lub stażów uczniowskich;
 • możliwość złożenia przez pracownika oświadczenia o chęci skorzystania z kwoty wolnej (niepobierania zaliczek na podatek do dochodu równego 30 tys. zł);
 • niestosowanie przez pracodawcę części oświadczeń płacowych po ustaniu umowy o pracę, tj:

 • wniosku dotyczącego kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1/12 (PIT-2);
 • wniosku o wspólnym opodatkowaniu dochodów małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci;
 • wniosku/ oświadczenia o zastosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Skala podatkowa od 1 lipca 2022 roku będzie wyglądała następująco:

Podstawa obliczenia podatku w złotych


Podatek wynosi

Ponad

Do

 

120 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

120 000

 

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Polski Nowy Ład 2.0

Jeśli projektowane zmiany wejdą w życie, wyliczenie wynagrodzeń od lipca 2022 roku całkowicie ulegnie zmianie. Co ważne, decyduje o tym data wypłaty, a nie okres, za jaki wynagrodzenie przysługuje. Pensja za czerwiec, wypłacona już w lipcu 2022 roku, powinna więc zostać rozliczona według zmienionych reguł, czyli m.in. z zastosowaniem 12% podatku i bez podwójnego obowiązku wyliczania zaliczek za 2022 roku.

W przypadku gdy płatnik pobierze w lipcu 2022 roku zaliczkę na podatek dochodowy na podstawie starych przepisów, czyli 17%, a nie 12%, i nie przekaże tej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, niezwłocznie powinien zwrócić pracownikowi tę część pobranej zaliczki, która przekracza zaliczkę obliczoną na podstawie nowych przepisów.

Tabela poniżej prezentuje, jak będą kształtować się wynagrodzenia od lipca 2022 roku w porównaniu z poprzednimi miesiącami, czyli do czerwca 2022 roku.

Miesięczne wynagrodzenie brutto 

Kwota netto Polski Nowy Ład umowa o pracę 

Kwota netto Polski Nowy Ład 2.0 umowa o pracę 

Ile zyska pracownik?

3010 zł

2363,56 zł

2363,56 zł

0

4000 zł 

3021,96 zł

3056,96 zł

35 zł 

5000 zł

3660,19 zł

3738,20 zł

78,01 zł

8000 zł 

5575,91 zł

5783,91 zł

208 zł

10 000 zł 

6853,39 zł

7147,39 zł

294 zł

12 000 zł

8129,87 zł

8509,87 zł

380 zł

15 000 zł

10 045,58 zł

10 555,58 zł

510 zł

20 000 zł

13 238,78 zł

13 963,78 zł

725 zł 

*brak ulgi dla klasy średniej 

*podstawowe koszty uzyskania przychodu

Przykład 1.

Jak obliczyć wynagrodzenie wypłacone w lipcu 2022 roku wynoszące 4500 zł przy założeniach, że dana osoba:

 • zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę;
 • ukończyła 26. rok życia;
 • nie jest uczestnikiem PPK;
 • pracuje w miejscu zamieszkania.

Lista płac po zmianach:

Zarobek brutto: 4500 zł

Składki społeczne finansowane przez pracownika: 616,95 zł

Podstawa składki zdrowotnej: 4500 zł – 13,71% = 3883,05 zł

Składka zdrowotna: 3883,05 zł x 9% = 349,47 zł

Podstawa do opodatkowania: 4500 zł – 616,95 zł – 250 zł (KUP) = 3633,05 zł w zaokrągleniu 3663 zł

Zaliczka na podatek: 3633 zł x 12% – 300 zł (ulga podatkowa) = 135,96 zł, w zaokrągleniu 136 zł

Wynagrodzenie netto: 4500 zł – 616,95 zł (składki społeczne) – 349,47 zł (zdrowotna 9%) – 136 zł (zaliczka na podatek) = 3397,58 zł

Przykład 2.

Jak obliczyć wynagrodzenie wypłacone w lipcu 2022 roku wynoszące 10 000 zł przy założeniach, że osoba je osiągająca:

 • zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę;
 • ukończyła 26. rok życia;
 • nie jest uczestnikiem PPK;
 • pracuje w miejscu zamieszkania.

Lista płac po zmianach:

Zarobek brutto: 10 000 zł

Składki społeczne finansowane przez pracownika: 1371,00 zł

Podstawa składki zdrowotnej: 10 000 zł – 13,71% = 8629 zł

Składka zdrowotna: 8629 zł x 9% = 776,61 zł

Podstawa do opodatkowania: 10 000 zł – 1371 zł – 250 zł (KUP) = 8379 zł

Zaliczka na podatek: 8379 zł x 12% – 300 zł (ulga podatkowa) = 705,48 zł, w zaokrągleniu 705 zł

Wynagrodzenie netto: 10 000 zł – 1371,00 zł (składki społeczne) – 776,61 zł (zdrowotna 9%) – 705 zł (zaliczka na podatek) = 7147,39 zł 

Przykład 3.

Jak obliczyć wynagrodzenie wypłacone w lipcu 2022 roku wynoszące 6400 zł przy założeniach, że dana osoba:

 • zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę;
 • ukończyła 26. rok życia;
 • nie jest uczestnikiem PPK;
 • pracuje w miejscu zamieszkania.

Lista płac po zmianach:

Zarobek brutto: 6400 zł

Składki społeczne finansowane przez pracownika: 877,44 zł

Podstawa składki zdrowotnej: 6400 zł – 13,71% = 5522,56 zł

Składka zdrowotna: 5522,56 zł x 9% = 497,03 zł

Podstawa do opodatkowania: 6400 zł – 877,44 zł – 250 zł (KUP) = 5272,56 zł, w zaokrągleniu 5273 zł

Zaliczka na podatek: 5273 x 12% – 300 zł (ulga podatkowa) = 332,76 zł, w zaokrągleniu 333 zł

Wynagrodzenie netto: 6400 zł – 877,44 zł (składki społeczne) – 497,03 zł (zdrowotna 9%) – 333 zł (zaliczka na podatek) = 4692,53 zł

Podsumowanie – zmiany w wynagrodzeniach od 1 lipca 2022 roku

Już od lipca 2022 roku wynagrodzenia Polaków zostaną ponownie wyliczone według nowych regulacji. Żegnamy się z ulgą dla klasy średniej, zaś podatek zostaje obniżony z 17% na 12%. Na zmianach w Polskim Ładzie 2.0 najwięcej zyskają pracownicy, którzy zarabiają najmniej. Ponadto reforma zrekompensuje straty, które ponieśli podatnicy zarabiający powyżej 12 000 zł. Wielu podatników z pewnością pozytywnie zareaguje na przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące oraz objęcie zerowym PIT zasiłków macierzyńskich osób korzystających ze zwolnień podatkowych.