Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca i zarobki animatora kultury. Jak nim zostać?

Szerzenie kultury, organizacja imprez, koncertów, wieczorów poetyckich, tworzenie sieci kontaktów, pozyskiwanie sponsorów – jeżeli przyjrzymy się temu, czym zajmuje się animator kultury, można odnieść wrażenie, że jest to zajęcie idealne. Czy jednak to jedyne zadania, jakie na niego czekają? Jak zostać przedstawicielem tego zawodu? Czy zarobki animatora kultury są imponujące? Przeczytaj niniejszy artykuł, by poznać odpowiedzi na te i inne pytania.

Kim jest animator kultury?

Praca animatora często kojarzy się z osobą, która stara się zapewnić atrakcyjny czas wolny dzieciom i dorosłym. Tak też w istocie jest, jednak osoba, która zajmuje się tego typu działalnością jest właśnie animatorem czasu wolnego, nie kultury. Czym się więc różnią te profesje?

Animator kultury to osoba silnie związana z szeroko pojętą kulturą, promująca ją, uświadamiająca ludziom jej znaczenie, inspirująca do działania w jej obszarze. W związku z wykonywanym zajęciem jest to również z pewnością osoba niezwykle kreatywna, zaangażowana i otwarta na innych.

Czym zajmuje się animator kultury?

Jak już wspominaliśmy na początku, animator kultury promuje kulturę w różnych środowiskach, aktywuje i inspiruje je do działania. Stara się wykształcić w podopiecznych pewnego rodzaju świadomość kulturalną. Nie chodzi tutaj jednak o suche, teoretyczne fakty, ale o zaangażowanie ich np. dzięki organizacji wszelkiego rodzaju imprez, wydarzeń kulturalnych, konkursów itp.

Organizacja tego rodzaju wymaga od animatora nie tylko przygotowania scenariusza wydarzenia, zaplanowania go, lecz także zdobycia sponsorów, którzy mogą pomóc zarówno finansowo, jak i dzięki nieodpłatnemu wypożyczeniu sal, urządzeń itp. Co za tym idzie, jeżeli zastanawiamy się, czym zajmuje się animator kultury, istotne jest również wypromowanie imprezy, poszukiwanie patronów medialnych, zachęcenie do uczestnictwa.

Zarobki animatora kultury

Animator kultury może pracować w ośrodkach wychowawczo-oświatowych, szkołach, przedszkolach, organizacjach pozarządowych, samorządach, domach opieki społecznej, bibliotekach, mediach, galeriach sztuki, muzeach, kinach i teatrach, domach dziecka czy domach kultury. Może również posiadać własną działalność gospodarczą i wykonywać zlecenia na rzecz różnych podmiotów.

Przyjmuje się, że średnie wynagrodzenie przedstawicieli tego zawodu to około 3050 złotych brutto. Jednak wiele zależy od miejsca i charakteru pracy. Z kolei osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, otrzymują zapłatę adekwatną do liczby zleceń w danym miesiącu, najczęściej więc nie są to wartości stałe.

Praca animatora kultury nie należy do tych najlepiej opłacanych. Najmniej zarabiają osoby początkujące, z czasem jednak, zyskując doświadczenie zarobki stają się wyższe. Przeważnie lepiej zarabiają osoby na na własnej działalności, jednak wtedy muszą same zadbać o stały dopływ zleceń i promocję własną.

Sprawdź zarobki i wylicz pensje netto w kalkulatorze płacowym!

Jak zostać animatorem kultury?

Wykonywanie zawodu jakim jest animator kultury z pewnością ułatwi ukończenie studiów wyższych na takich kierunkach jak pedagogika czy kulturoznawstwo. Na niektórych uczelniach proponowana jest specjalizacja dokładnie w tym zakresie.

Szkolenie w tym kierunku oferują również szkoły policealne, można również ukończyć studia podyplomowe przygotowujące do uprawiania tej profesji.

Cechy dobrego animatora kultury

Oprócz ukończenia odpowiedniej szkoły, istotne jest również posiadanie pewnych cech, które mogą znacznie ułatwić wykonywanie tego zawodu. Ze względu na to, czym zajmuje się animator kultury, istotne są pewne predyspozycje.

Animator kultury powinien być przede wszystkim otwarty na innych ludzi. Na co dzień pracuje z nimi, musi więc cenić i lubić kontakt z drugą osobą. Niezbędny jest szacunek, nieocenianie, odsuwanie uprzedzeń. Z tego samego względu istotna jest również komunikatywność, jasne przekazywanie informacji.

Oczywiście przydatna jest kreatywność, dzięki której przeprowadzanie zajęć, planowanie i organizacja wydarzeń, konkursów itp. będzie zdecydowanie łatwiejsze i efektywniejsze. Ważna okazuje się również wyobraźnia i nastawienie na ciągły rozwój.

Animator kultury musi być osobą odpowiedzialną, która potrafi poznać dane środowisko, dopasować do niego swoje działania, bez wartościowania, z tolerancją i zrozumieniem. Istotna jest także cierpliwość, empatia oraz odporność na stres i nadmierne emocje.

Animator kultury - wymagania pracodawców

Czego wymagają pracodawcy od osób, które ubiegają się o pracę na tym stanowisku? Po przeanalizowaniu ogłoszeń o pracę, można wywnioskować, że animator kultury powinien mieć wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne, doświadczenie zawodowe, interesować się kulturą, być na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami, być kreatywnym, otwartym na ludzi i komunikatywnym, szybko nawiązywać kontakt, nie bać się wyzwań, umieć współpracować z instytucjami kultury, pozyskiwać dofinansowanie oraz promować wydarzenia.

Animatorowi kultury nie obca musi być praca w grupie czy wysoka kultura osobista. Przydatne mogą także być umiejętności artystyczne, np. granie na jakim instrumencie, talent plastyczny itp. oraz chęć stałego rozwoju osobistego.

Przedstawiciele tego zawodu spotykają się na swojej drodze z wieloma osobami i ich historiami, w związku z tym powinni wykazywać się empatią, zrozumieniem, ale jednocześnie posiadać umiejętność kontrolowania swoich emocji.