Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca i zarobki celnika. Jak nim zostać?

Praca w charakterze celnika Służby Celno-Skarbowej to bez wątpienia bardzo odpowiedzialne stanowisko. Sprawdź, na czym polega praca w tym zawodzie, ile zarabia się na poszczególnych stanowiskach oraz jakie warunki trzeba spełniać, aby móc przystąpić do rekrutacji.

Praca celnika

Służba celna zalicza się do grupy służb mundurowych i jest podległa pod Ministerstwo Finansów. Osoby potocznie nazywane celnikami, obecnie określane są mianem funkcjonariuszy celno-skarbowych, ponieważ od 1 marca 2017 roku Służbę Celną zastąpił nowy organ - Służba Celno-Skarbowa. Głównym zadaniem osób pracujących w tym zawodzie jest sprawowanie pieczy nad przebiegiem odprawy celnej - przede wszystkim muszą oni dokonywać kontroli towarów, które wyjeżdżają z kraju, oraz tych, które do niego trafiają. Bardzo ważne jest wykluczenie wszelkiego rodzaju prób przemytu substancji lub artykułów, które mogą być niebezpieczne bądź nielegalne. Poza przeprowadzaniem kontroli migracji towarów, do obowiązków celnika należy pobór należności celnych oraz podatkowych, a także sporządzanie właściwej dokumentacji. 

Zarobki celnika

Na jakie wynagrodzenie można liczyć, podejmując się pracy w zawodzie celnika? Wysokość zarobków jest mocno zróżnicowana i zależy przede wszystkim od: lokalizacji, stanowiska, wykształcenia, posiadanych kompetencji oraz stażu pracy. Pensje w Służbie Celno-Prawnej wylicza się, używając mnożnika kwoty bazowej - który zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów. Obecnie kwota bazowa w służbie cywilnej wynosi około 1900 złotych brutto miesięcznie, jednak osoby zajmujące poszczególne stanowiska mogą liczyć na wyższe zarobki, np.:

  • starszy ekspert Służby Celno-Skarbowej - do 6000 złotych brutto w ciągu miesiąca,
  • ekspert Służby Celno-Skarbowej - do 5100 złotych brutto w ciągu miesiąca,
  • młodszy ekspert Służby Celno-Skarbowej - do 4700 złotych brutto w ciągu miesiąca,
  • młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej - do 2700 złotych brutto w ciągu miesiąca.

Podając zarobki w Służbie Celno-Skarbowej, nie należy zapominać także o tym, że praca w tym zawodzie wiąże się z dodatkowymi profitami, takimi jak: trzynastka, premie uznaniowe, dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów przejazdu czy też dopłata do zajęć.

Jak zostać celnikiem?

Jeśli myślisz o pracy w Służbie Celno-Skarbowej, musisz wziąć udział w naborze. Jak to zrobić? Nabór ogłoszony zostaje w Izbie Administracji Skarbowej, a przedstawiona oferta zawiera wszystkie niezbędne wymagania oraz oczekiwane kwalifikacje, które kandydaci na to stanowisko powinni spełniać. Aby móc zostać celnikiem, musisz przede wszystkim: posiadać polskie obywatelstwo, być osobą niekaraną, posiadać nieposzlakowaną opinię i dobry stan zdrowia oraz minimum średnie wykształcenie. Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie czterech etapów. Pierwszym z nich jest weryfikacja nadesłanych zgłoszeń - prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym zostaje sprawdzona w ewidencjach, rejestrach oraz kartotekach. Następny krok to wypełnienie testu teoretycznego - składającego się z 40 pytań z zakresu wiedzy o organizacji i sposobie funkcjonowania administracji publicznej. Trzecim etapem jest przejście testów psychologicznych i fizycznych, a ostatnim krokiem jest stawienie się na rozmowie kwalifikacyjnej, podczas której kandydat może się w pełni zaprezentować.