Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Rozmowa kwalifikacyjna - sprzedawca

Rozmowa kwalifikacyjna - jest to jeden z najbardziej oczekiwanych, ale także stresujących momentów, na który z niecierpliwością oczekuje każda osoba poszukująca praca. To właśnie od niej zależy, czy konkretna osoba zostanie zatrudniona na wybrane stanowisko. Ten artykuł powstał z myślą o osobach chcących znaleźć pracę jako sprzedawca.

Sprzedawca - charakterystyka zawodu

Sprzedawca to osoba zajmująca się obsługą klienta, zarówno w handlu detalicznym, jak i hurtowym. Chcąca pracować w tym charakterze może znaleźć zatrudnienie we wszystkich punktach handlowych, gdzie sprzedawane są towary. Praca sprzedawcy wiąże się najczęściej z obsługą kasy fiskalnej, rozkładaniem towaru oraz z doradzaniem i pomocą klientom. Doświadczony sprzedawca w swoich obowiązkach ma również przyjmowanie reklamacji i skarg klientów, a w niektórych przypadkach negocjuje warunki prowadzonych transakcji. Aby zacząć pracę na tym stanowisku wystarczy wykształcenie zawodowe lub średnie. Najczęściej spotykanym warunkiem jest doświadczenie w sprzedaży lub obsłudze klienta, jednak osoby go nieposiadające również mają możliwość znalezienia pracy na stanowisku sprzedawcy. 

Sprzedawca - wymagane kompetencje

Kompetencje, najprościej ujmując, to predyspozycje osoby do wykonywania danej pracy. Wyróżniamy: kompetencje miękkie określane są jako cechy charakteru i zdolności interpersonalne, na przykład: komunikatywność czy odporność na stres; oraz kompetencje twarde, czyli wiedza, jaką posiadamy oraz umiejętności. Do kompetencji twardych zaliczyć możemy np. znajomość języków obcych lub umiejętność obsługi kasy fiskalnej. Jakie kompetencje są ważne na stanowisku sprzedawcy? 

Komunikatywność 

Ze względu na to, że w dużym stopniu praca ta polega na obsłudze klienta, osoba na tym stanowisku musi wykazać się otwartością i łatwością w porozumiewaniu z inną osobą. Komunikatywność nie polega jednak tylko na umiejętności formułowania wypowiedzi, ale również na umiejętności słuchania i wyciągania wniosków z rozmowy. 

Cierpliwość i opanowanie 

Klienci trafiają się różni - potrafią być niezwykle wymagający, a czasem wręcz roszczeniowi, dlatego ważne, aby na tym stanowisku potrafić zachować zimną krew i profesjonalnie obsłużyć danego, często trudnego, klienta. Choć cierpliwość i opanowanie to zdolności wynikające z osobowości, warto wziąć udział w szkoleniu, które omawia pracę z trudnym klientem. 

Nastawienie na cel

Sprzedawca realizuje strategię sprzedażową firmy, a jego praca powinna przynosić firmie zysk. Stawianie sobie poprzeczek i dążenie do ich pokonania jest niezwykle ważne. Tu ważna jest również taka cecha jak zaangażowanie i wytrwałość. Słomiany zapał potrafi pogrzebać każdy cel jeszcze w zarodku. 

Dobra organizacja pracy

Umiejętność wyznaczania priorytetów, zarządzania sobą w czasie, ale również samodzielność i samodyscyplina. Ma to ogromny wpływ na efektywność pracy sprzedawcy.

Znajomość technik sprzedaży

Choć warto poznać bliżej zasady wywierania wpływu na ludzi, to jednak kluczowa jest tu umiejętność mówienia językiem korzyści. Jaką wartość otrzyma klient kupując dany produkt? Kluczowe są tu trzy pytania: co sprzedajesz? Co klient zyska dzięki temu? Co naprawdę klient zyska, na czym mu zależy?

Sprzedawca - pytania, które mogą zostać zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu bliższe poznanie pracownika oraz sprawdzenie, czy poradzi on sobie na danym stanowisku. W szczególności ważna jest ona w procesie rekrutacji sprzedawców, ponieważ w ten sposób pracodawca jest w stanie stwierdzić, w jaki sposób kandydat będzie  zachowywał się w stosunku do klientów. Jakie przykładowe pytania może zadać pracodawca?

Proszę opowiedzieć coś o sobie

Być może nie jest to pytanie, ale z pewnością ten punkt stanowi ważny element rozmowy kwalifikacyjnej. Rekruter chce wiedzieć, z kim ma do czynienia, w związku z czym może zapytać o zainteresowania, ostatnie miejsce pracy czy w jaki sposób spędza się czas wolny. Potencjalny pracodawca może uzupełnić ten punkt także o wymienienie swoich mocnych i słabych stron. Jeśli w pracy wymagany jest język obcy, pracodawca może zweryfikować w ten sposób także poziom jego znajomości.  Pomimo że ma to na celu nieco rozluźnić atmosferę, wiele osób ma problem z opowiadaniem o sobie. Warto jest więc wcześniej przygotować odpowiedź.

Dlaczego chce Pan/-i u nas pracować

Przed pójściem na rozmowę kwalifikacyjną warto jest zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa, do którego wysłało się swoje CV. W ten sposób pracodawca chce dowiedzieć się, czy kandydatowi rzeczywiście zależy konkretnie na tej pracy.

Jakie jest Pani/Pana największe osiągnięcie (niekoniecznie zawodowe)?

Pracodawca niemalże zawsze poszukuje osób, które chcą i potrafią dążyć do wyznaczonego celu. Pytanie to zostaje jednak zadane głównie po to, aby określić, czy kandydat posiada zdrowe poczucie własnej wartości.

Proszę o przedstawienie przykładu trudnej sytuacji z klientem, którą Pan/-i ostatnio rozwiązał/-a.

Zadając takie pytanie, rekruter sprawdza, czy osoba ubiegająca się o pracę posiada niezbędne doświadczenie oraz w jaki sposób reaguje na sytuacje stresowe.

Co najbardziej interesuje Pana/Panią w pracy sprzedawcy?

To pytanie ma na celu zweryfikowanie, czy kandydat pasuje do omawianej pracy. Jeśli więc praca na tym stanowisku ma być jedynie tymczasowym zajęciem, nie jest warto wspominać o tym, lecz  wykazać pozytywne nastawianie.

Idąc na rozmowę kwalifikacyjną, warto mieć na uwadze, że większość pracodawców nie ma czasu, aby przygotowywać indywidualny zestaw pytań. W związku z tym, niemalże zawsze się one powtarzają - bez względu na stanowisko, na jakie się aplikuje.