Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca i zarobki planisty. Jak nim zostać?

Planista to jeden z niewielu zawodów, który może wykonywać swoje obowiązki zarówno w sektorze publicznym, jak również prywatnym. Na czym konkretnie polega jego praca? Jakie są zarobki planisty?

Praca planisty

Planista to ktoś, kto zajmuje się opracowywaniem planów gospodarczych przedsiębiorstwa. Może podjąć pracę w takich obszarach, jak transport, środowisko, usługi komunalne czy projektowanie urbanistyczne. Może on więc zajmować się m.in. planowaniem budowy domów lub miejsc wytwarzania energii odnawialnej, zarządzaniem odpadami, przeprojektowaniem przestrzeni miejskiej w celu zwiększenia liczby terenów zielonych czy opracowywaniem polityki planowania dla rządu (na szczeblu lokalnym lub krajowym). Oprócz tego, do jego obowiązków należy kontrola terminowości zleceń, bieżące raportowanie działań, a także kontrola stanów materiałowych.

Zarobki planisty

Miesięczne wynagrodzenie planisty zależy od wielu czynników - głównie branży oraz wielkości firmy, w której pracuje. Wykonując ten zawód w Polsce można jednak liczyć na kwotę od ok 4460 do 6480 zł brutto.

 Jak zostać planistą?

Planista to bardzo ważna funkcja, gdyż to właśnie od tej osoby zależy, w jaki sposób będzie przebiegała praca przedsiębiorstwa. Przede wszystkim należy więc posiadać pewne cechy charakteru oraz umiejętności, m.in.:

  • Komunikatywność, otwartość na ludzi, łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Pracując jako planista należy jasno i wyraźnie przekazywać informacje, swoje oczekiwania oraz przedstawiać pomysły innym pracownikom firmy. Ważne jest więc, aby osoba ta potrafiła sprawnie komunikować się z ludźmi.

  • Doskonała umiejętność planowania, organizacji oraz wyznaczania priorytetów.

Osoba pracująca na tym stanowisku musi być wytrwała w działaniu. Powinna więc umieć zorganizować pracę samej sobie, jak również innym. W tej pracy istotna jest bowiem umiejętność wyznaczania priorytetów, czyli skupianie się na najważniejszych czynnościach.

  • Pewność siebie, asertywność, cierpliwość oraz odporność na stres.

Ze względu na fakt, że praca w tym charakterze polega na pracy z klientem, planista musi być osobą pewną siebie, opanowaną, potrafiącą rozwiązywać problemy oraz radzić sobie z sytuacjami stresującymi. Musi być także gotowa na zmiany, gdyż w każdym momencie może zdarzyć się, że klient zdecyduje się wprowadzić zmiany w projekcie lub całkowicie zmienić swoje wymagania. Nie jest to więc stanowisko dla osób nerwowych.

  • Umiejętność przewidywania przyszłych możliwości; globalne myślenie.
  • Dokładność, odpowiedzialność, uczciwość.
  • Sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków.
  • Umiejętność zachęcenia innych do współpracy.

Jak zostało już wspomniane wcześniej, planista powinien brać pod uwagę nie tylko pracę własną, ale także innych osób. Musi on więc posiadać umiejętność zaangażowania pracowników innych działów do wspólnego planowania pracy całego przedsiębiorstwa. 

  • Zdolności analityczne oraz umiejętność interpretacji wyników.

Aby ubiegać się o pracę w tym charakterze należy posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych technicznych. Zdarza się jednak, że pracodawcy wymagają ukończenia jedynie szkoły średniej - wówczas powinno ono zostać uzupełnione odpowiednimi kursami przygotowującymi do wykonywania zawodu. Oprócz tego, mile widziana jest znajomość języka angielskiego (min. na poziomie komunikatywnym).