Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca i zarobki pracownika logistyki

Jeśli coś zostało wytworzone, to aby można było to sprzedać, zazwyczaj musi zostać przetransportowane, dostarczone i przechowywane. Nad przebiegiem wszystkich tych procesów czuwa osoba, która pracuje w zawodzie logistyka. Sprawdź, na czym konkretnie polega ta praca, jakie są zarobki pracownika logistyki oraz jakie warunki trzeba spełniać, aby zostać logistykiem.

Praca pracownika logistyki

Zawód logistyka należy do bardzo odpowiedzialnych profesji, ponieważ czuwa on nad tym, aby odpowiedni towar dostarczyć klientowi we właściwy sposób oraz w wyznaczonym terminie. To, jakie konkretnie obowiązki będzie musiał wykonywać logistyk zależy od firmy, w której zostanie zatrudniony, jednak można wyróżnić kilka działań, którymi zajmuje się większość osób na tych stanowiskach. Do jego głównych zadań należy planowanie i nadzorowanie dopływu towarów oraz kontrolowanie magazynów i transportu. Pracownik logistyki odpowiada zatem za: kontrolę zaopatrzenia, kontrolę importu i eksportu materiałów, produktów i surowców oraz organizacja transportu. Ponadto, musi on także współpracować z klientami oraz dostawcami powiązanymi z przedsiębiorstwem. 

Logistyk jest także zobowiązany do stałego poszukiwania nowych rozwiązań, które pozwoliłyby na ulepszenie procesów logistycznych, a także do prowadzenia szczegółowej dokumentacji odnośnie rozliczeń i rachunków wynikających z zawieranych umów. Osoba obejmująca to stanowisko musi umieć współpracować, ponieważ jej praca często wymaga komunikacji z innymi działami firmy, aby wszystkie zachodzące w przedsiębiorstwie procesy mogły przebiegać w pełni sprawnie. 

Zarobki pracownika logistyki

Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć osoby zatrudnione w logistyce? Średnia pensja pracownika logistyki wynosi około 3500 złotych netto. Szacuje się, że około 25% osób zatrudnionych w tym zawodzie otrzymuje wynagrodzenie przekraczające 4000 złotych netto, jednak tyle samo osób to pracownicy, którzy zarabiają mniej niż 3000 złotych netto. Od czego zależy poziom wynagrodzenia? Otóż jest on uzależniony przede wszystkim od: stażu pracy danej osoby, wykształcenia, wielkości firmy w której wykonuje pracę oraz lokalizacji całego przedsiębiorstwa.

Jak zostać pracownikiem logistyki?

Zakres obowiązków logistyka jest bardzo złożony, dlatego też musi on posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki i rynku. Bardzo istotna jest również znajomość specyfiki konkretnej firmy oraz zorientowanie w sektorze transportowym. Od pracownika zatrudnianego na stanowisku logistycznym wymaga się także, aby posiadał zdolność logicznego myślenia, dobrą koncentrację, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji oraz zdolność działania pod presją czasu. 

Jeśli chodzi natomiast o wykształcenie, to w większości przypadków pożądane jest posiadanie dyplomu technikum logistycznego lub ukończenie studiów technicznych bądź ekonomicznych na kierunkach logistycznych, ponieważ dzięki nim możliwe jest zdobycie szerokiej wiedzy związanej m.in. z takimi dziedzinami jak prawo przewozowe, cywilne i gospodarcze, a także mikroekonomia, marketing oraz transport. Zapoznanie się z tymi zagadnieniami w dużym stopniu ułatwia przyszłą pracę, a posiadanie wykształcenia wyższego pozwala też na objęcie bardziej zaawansowanych stanowisk - co wiąże się z otrzymywaniem wyższego wynagrodzenia za wykonywaną pracę.