Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca i zarobki geodety. Jak nim zostać?

Praca geodety jest niezwykle odpowiedzialna. Jego głównym zadaniem jest bowiem precyzyjne wykonywanie pomiarów celem określenia granic działek, gruntów i nieruchomości. Co więcej warto wiedzieć o pracy w tym charakterze, jak zostać geodetą oraz na jakie zarobki można liczyć? Odpowiadamy na te pytania.

Praca geodety

Geodeta odgrywa ważną rolę w branży zagospodarowania przestrzennego. Wykonane przez niego pomiary oraz zgromadzone informacje są przekazywane inżynierom, kartografom, architektom i firmom budowlanym związanych z inwestycją, pod którą trzeba przygotować grunt. Z usług geodety korzystają także osoby prywatne, np. chcące określić granice swojej działki. Zdarza się także, że geodeta wykonuje pomiary wysokościowe.

W swojej pracy, geodeta skupia więc nie tylko na samych pomiarach, ale także m.in. na badaniu ewidencji oraz tytułów własności gruntów, przygotowywaniu raportów i map, pomiarze odległości i poszczególnych kątów powierzchni ziemi czy poszukiwaniu dowodów na istnienie poprzednich granic celem określenia miejsca położenia linii granicznych. Zakres wykonywanych obowiązków zależy od posiadanych kwalifikacji i uprawnień.

Praca geodety jest więc połączeniem pracy biurowej z pracą w terenie. Geodeta może pracować głównie w firmie geodezyjnej lub związanej z budownictwem, jednostce administracji państwowej lub samorządowej, a także w wydawnictwie kartograficznym.

Jak zostać geodetą?

Ze względu na fakt, że praca w tym charakterze wymaga specjalistycznej wiedzy, należy ukończyć studia wyższe na kierunku geodezja i kartografia lub posiadać wykształcenie średnie branżowe (można ukończyć np. technikum geodezyjne). Aby móc pracować w tym zawodzie, należy także zdać egzamin zawodowy w GUGiK (Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii). Kolejnym ważnym wymaganiem jest posiadanie rocznego (po studiach wyższych II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), dwuletniego (po studiach wyższych I stopnia) lub sześcioletniego (wykształcenie średnie branżowe) doświadczenia zawodowego.

Cechy dobrego geodety

Osoba pragnąca rozpocząć pracę w charakterze geodety powinna przede wszystkim:

  • Cechować się doskonałą znajomością matematyki;
  • Być sprawna fizycznie oraz mieć dobry wzrok;
  • Posiadać umiejętność logicznego myślenia;
  • Mieć uzdolnienia obliczeniowe i rysunkowe;
  • Wyróżniać się dokładnością, skrupulatnością, cierpliwością, a także posiadać umiejętność organizacji pracy własnej oraz wyznaczania priorytetów;
  • Znać prawo budowlane i geodezyjne;
  • Być przygotowanym na potrzebę "życia w biegu" - geodeta spędza bowiem dużą ilość czasu poza swoim biurem;
  • Potrafić zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną w praktyce;
  • Mieć dobrą orientację w terenie.

Należy mieć też na uwadze, że tylko osoba uprawniona może wytyczać działki i współpracować z urzędami.

Zarobki geodety

Podobnie jak w przypadku większości zawodów, pensja geodety jest uzależniona przede wszystkim od posiadanego wykształcenia, uprawnień i doświadczenia zawodowego, a także od miejsca (wielkość firmy, jej charakter) i formy zatrudnienia. Na wysokość zarobków ma także wpływ region, w którym wykonywana jest praca. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto waha się jednak od 3180 do 5000 zł. Najwyższe zarobki można odnotować u geodetów posiadających wszystkie niezbędne uprawnienia oraz prowadzących własną działalność.