Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca i zarobki pomocnika nauczyciela. Jak nim zostać?

Pomoc nauczyciela to zawód wprowadzony przez nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 2014 roku. Obecnie pomoc nauczyciela może funkcjonować jedynie w przedszkolach oraz placówkach, gdzie przebywają dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ w szkołach podstawowych został on kompletnie zlikwidowany w 2020 roku. Sprawdź, na czym polega praca pomocnika nauczyciela, jak wyglądają  zarobki pomocnika nauczyciela, oraz jakie wymagania stawiali pracodawcy zatrudniający pomocników w szkołach podstawowych.

Praca pomocnika nauczyciela

Pomoc nauczyciela posiada status pracownika samorządowego - co oznacza, że stosunek pracy z tą osobą nawiązuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Do 2020 roku pomoc nauczyciela mogła wyręczać go w takich zadaniach, jak: przygotowanie sprawdzianów, pomoc w organizacji i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych, przyniesienie i zainstalowanie różnego rodzaju sprzętów, czy też przygotowania do uroczystości. Obecnie pomocników mogą posiadać jedynie osoby wykonujące zawód nauczyciela w przedszkolu oraz szkołach specjalnych lub integracyjnych. Wówczas jednym z obowiązków pracownika obejmującego to stanowisko jest spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych, takich jak: udział w spacerach i wycieczkach, pomoc w korzystaniu z toalety oraz organizowanie ich wypoczynku. Z zakresu obowiązków oraz statutu powinno jasno wynikać, że osoba obejmująca stanowisko pomocy nauczyciela jest odpowiedzialna za podopiecznych.

Zarobki pomocnika nauczyciela

Bardzo ważną kwestią w każdej pracy są zarobki. Średnie miesięczne wynagrodzenie pomocnika nauczyciela w przedszkolu wynosi około 3000 złotych brutto - oznacza to, że co druga osoba zatrudniona na tym stanowisku otrzymuje pensję z przedziału 2700-3600 złotych. 25% osób zatrudnionych na tym stanowisku otrzymuje wynagrodzenie nieprzekraczające 2700 złotych, natomiast 1/4 to pracownicy, których zarobki są wyższe niż 3600 złotych brutto w ciągu miesiąca. 

Do 2020 roku osoby ubiegające się o stanowisko pomocnika nauczyciela musiały posiadać wykształcenie wyższe - niezbędne do pracy w szkołach podstawowych. Konieczne było także ukończenie odpowiedniego kursu pedagogicznego. Obecnie wykształcenia wyższego wymaga się tylko od pracowników, którzy ubiegają się o stanowisko pomocnika nauczyciela w placówkach specjalnych i integracyjnych - wymogu tego nie trzeba spełniać starając się o posadę pomocnika nauczyciela w przedszkolu. Wszyscy kandydaci ubiegający się o stanowisko pomocnika nauczyciela zobowiązani są natomiast do przedstawienia zaświadczenia o braku wszczętych postępowań dyscyplinarnych i karnych oraz o niekaralności. Organem zapewniającym środki na wynagrodzenia dla pomocników jest gmina, dlatego też nie we wszystkich miejscowościach możliwe jest zatrudnienie takich osób - z uwagi na nieuwzględnienie ich w planowanym budżecie. 

Związek Nauczycieli Polskich obawiał się, że zatrudnienie pomocnika nauczyciela w szkole podstawowej jest jedną z najprostszych dróg, aby obejść przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela. W związku z tym stanowisko to zaczęto pomału likwidować i nie zatrudniano nowych pracowników. Osoby, które pozostawały zatrudnione, musiały zakończyć  swoją  pracę na obowiązujących zasadach do 31 sierpnia 2020 roku.