Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Profilaktyka 40 Plus – jak uzyskać skierowanie na badania?

Epidemia koronawirusa, która towarzyszy nam od marca 2020 roku, wpłynęła na nasz styl życia, a to z kolei przełożenie miało na zwiększenie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne. Nikomu nie trzeba przypominać, że w związku z sytuacją epidemiologiczną wszyscy obywatele mieli ograniczony dostęp do służby zdrowia, a to skutkowało też zmniejszeniem liczby przeprowadzonych badań diagnostycznych w porównaniu do lat wcześniejszych. Mniejsza liczba przeprowadzonych badań diagnostycznych ma przełożenie na mniejsze możliwości wczesnego wykrycia chorób, dlatego zdecydowano się na wprowadzenie programu badań profilaktycznych dla osób w wieku powyżej 40. roku życia, określanego programem „Profilaktyka 40 Plus”.

Założenia programu „Profilaktyka 40 Plus”

Głównym założeniem programu jest objęcie osób powyżej 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, które zwłaszcza w początkowym stadium rozwoju nie wykazują niepokojących objawów, natomiast badania profilaktyczne pozwalają wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które może czekać pacjenta w wypadku zbyt późnej diagnozy.

Badania zawarte w pakiecie programu „Profilaktyka 40 Plus” oferują ogólny przegląd stanu zdrowia oraz ocenę funkcji poszczególnych układów i narządów. Na podstawie otrzymanych wyników przeprowadzonych badań lekarz będzie miał możliwość stwierdzić, czy konieczna jest dalsza diagnostyka lub też, czy należy już wdrożyć właściwe leczenie wykrytych chorób.

Kto może uzyskać skierowanie na badania?

Nie ma górnej granicy wieku dla beneficjentów programu. Oznacza to, że każda osoba, która rocznikowo ukończyła co najmniej 40 lat, może z niego skorzystać.

Przykład 1.

Pani Anna ma 63 lata i usłyszała o programie „Profilaktyka 40 Plus”. Była gotowa zadzwonić na infolinię celem wypełnienia ankiety i wygenerowania skierowania. Jednak po rozmowie z sąsiadką odstąpiła od tego. Powodem takiej decyzji było błędne poinformowanie pani Anny przez sąsiadkę, że program ten dotyczy wyłącznie grupy 40-latków. Pani Anna jest osobą uprawnioną do uzyskania skierowania na badania oferowane w ramach programu „Profilaktyka 40 Plus”, gdyż nie przewidziano górnej granicy wieku dla beneficjentów bezpłatnych profilaktycznych badań w ramach tej inicjatywy.

Każdy pacjent, który ukończył 40 lub więcej lat, ma możliwość otrzymać jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych obejmującego od 6 do 12 rodzajów badań.

Celem uniknięcia wątpliwości wskazać należy, że ocena wieku pacjenta na potrzeby skorzystania z programu jest dokonywana na podstawie roku urodzenia, dlatego też w 2021 roku z tego programu mogą skorzystać wszystkie te osoby, które urodziły się nie później niż w 1981 roku.

Jak uzyskać e-skierowanie przez internet?

W celu przeprowadzenia badań w ramach programu „Profilaktyka 40 Plus” niezbędne jest otrzymanie stosownego skierowania. 

Można je uzyskać poprzez Internetowe Konto Pacjenta dostępne pod adresem www.pacjent.gov.pl.

Osoba chcąca uzyskać skierowanie na wykonanie pakietu badań w ramach programu „Profilaktyka 40 Plus” powinna zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, a może to uczynić za pomocą profilu zaufanego lub poprzez e-dowód osobisty.

Kiedy udało się już zalogować na Indywidualne Konto Pacjenta, należy wejść w zakładkę o nazwie „Profilaktyka”, tam też znajdować się powinna ankieta, której wypełnienie jest niezbędne do otrzymania skierowania w ramach programu.

Ankieta zawiera pytania na temat obecnego stanu zdrowia pacjenta, jego stylu życia i innych czynników ryzyka. 

Pacjent będzie musiał wskazać w niej m.in. następujące informacje:

 • wzrost,
 • wagę,
 • obwód w pasie,
 • informacje o aktywności fizycznej,
 • informacje o nawykach żywieniowych,
 • informacje o spożywaniu alkoholu,
 • informacje na temat palenia papierosów,
 • informacje o ryzyku chorób onkologicznych i kardiologicznych. 

Ważne, aby pacjent przy wypełnianiu ankiety na zadawane pytania odpowiadał zgodnie z prawdą oraz w jak najbardziej szczegółowy sposób, gdyż pozwoli to na zaplanowanie odpowiedniego pakietu badań w ramach programu.

Uzupełnienie ankiety polega na wybraniu z listy jednej lub kilku odpowiedzi.  Wypełniając ją, dobrze jest mieć ze sobą wyniki ostatnio wykonanych badań. Jeśli pacjent nie zna odpowiedzi na zadane pytanie, może je pominąć.

Ponadto po udzieleniu odpowiedzi na niektóre pytania może pojawić się konieczność udzielenia dodatkowych odpowiedzi celem doprecyzowania niektórych kwestii. 

Pytania w ankiecie podzielono na sekcje tematyczne. Po zakończeniu udzielenia odpowiedzi na pytania wchodzące w zakres danej sekcji, pacjent otrzyma krótkie podsumowanie. 

Szczególne uproszczenia przewidziano dla osób starszych, gdyż ankieta dla osób, które ukończyły 65 lat i więcej jest krótsza, a pacjent wybiera odpowiedzi na pytania, zaznaczając odpowiedź „tak” lub nie”. Przykładowe pytania dotyczą tego:

 • czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pacjent miał wykonane badania: ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu, poziomu glukozy lub cukru?
 • czy pacjent pali papierosy?
 • czy pacjent prowadzi aktywny tryb życia?
 • czy w najbliższej rodzinie pacjenta występował nowotwór przewodu pokarmowego?
 • czy w najbliższej rodzinie pacjenta występowała nadwaga?
 • czy pacjent leczy się u endokrynologa?
 • czy u pacjenta zaobserwowano rytm zmiany wypróżnień lub krew w stolcu?

Po wypełnieniu przez pacjenta ankiety system na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz z uwzględnieniem płci pacjenta wygeneruje e-skierowanie. Będą na nim wskazane wszystkie badania, jakie należy wykonać pacjentowi. 

Należy wiedzieć, że e-skierowanie powinno pojawić się na Internetowym Koncie Pacjenta w ciągu dwóch dni roboczych od momentu wypełnienia ankiety.

Uzyskanie skierowania przez telefon?

Pytanie, jakie na pewno nasunie się, szukając informacji o uzyskaniu skierowania na badania profilaktyczne w ramach programu „Profilaktyka 40 Plus”, jest to, czy osoba nieposiadająca dostępu do internetu i Internetowego Konta Pacjenta jest w stanie uzyskać skierowanie na badania.

Otóż osoby, które nie mają dostępu do internetu, a tym samym dostępu do Internetowego Konta Pacjenta, nie zostały wykluczone z możliwości uzyskania skierowania. Dla takiej kategorii pacjentów przewidziano możliwość uzyskania skierowania w drodze telefonicznej.

Uzyskanie skierowania na badania w ramach programu „Profilaktyka 40 Plus” telefonicznie odbywa się poprzez uruchomioną infolinię Domowej Opieki Medycznej. W tym celu należy skontaktować się z numerem 22 735 39 53. Koszt połączenia z infolinią uzależniony jest od taryfy obowiązującej u danego operatora. Ankietę za pośrednictwem telefonicznej infolinii można uzupełnić od poniedziałku do piątku w godzinach pracy konsultantów – od 8.00 do 18.00.

Należy pamiętać, że możliwe jest tylko jednorazowe skorzystanie z otrzymanego e-skierowania. Po jego otrzymaniu pacjent musi zarejestrować się w placówce, która została zapisana do realizacji programu „Profilaktyka 40 Plus”. Lista placówek dostępna jest na portalu pacjent.gov.pl. 

Nie jest konieczne drukowanie przez pacjenta wygenerowanego skierowania, gdyż do rejestracji wystarczy jego numer oraz dowód tożsamości pacjenta z numerem PESEL.

Badania w ramach programu „Profilaktyka 40 Plus”

Po umówieniu terminu badań pacjent musi pamiętać, aby stawić się na nie w wyznaczonym czasie i zabrać ze sobą dowód osobisty celem potwierdzenia swojej tożsamości.

Wyniki badań będą możliwe do odbioru w placówce, w której zostały wykonane, lub dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta.

Wspomnieć należy o tym, jakie badania mogą zostać wykonane w ramach diagnostyki prowadzonej na podstawie skierowania pochodzącego z programu „Profilaktyka 40 Plus”. 

Badania diagnostyczne wykonane w ramach programu „Profilaktyka 40 Plus” różnią się w zależności od płci pacjenta oraz od udzielonych przez niego odpowiedzi w ankiecie kwalifikującej do programu. Przy czym wyróżnia się 3 pakiety badań: pakiet badań dla mężczyzn, pakiet badań dla kobiet oraz pakiet badań wspólnych.

W ramach pakietu badań wspólnych wykonane zostaną:

 • pomiar masy ciała,
 • pomiar wzrostu,
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
 • wyliczenie składnika masy ciała BMI,
 • pomiar obwodu w pasie,
 • ocena rytmu serca.

W ramach pakietu badań dla mężczyzn wykonane zostaną:

 • morfologia krwi,
 • oznaczenie poziomu glukozy we krwi,
 • pomiar poziomów kreatyniny we krwi,
 • oznaczenie aktywności enzymów wątrobowych AST, ALT, GGTP,
 • badanie ogólne moczu,
 • badanie krwi utajonej w kale,
 • badanie cholesterolu całkowitego lub kontrolny profil lipidowy,
 • badanie poziomu kwasu moczowego we krwi,
 • oznaczenie poziomów PSA będące badaniem w kierunku chorób prostaty.

W ramach pakietu badań dla kobiet wykonane zostaną:

 • morfologia krwi,
 • oznaczenie poziomu glukozy we krwi,
 • pomiar poziomów kreatyniny we krwi, 
 • oznaczenie aktywności enzymów wątrobowych AST, ALT, GGTP,
 • badanie ogólne moczu,
 • badanie krwi utajonej w kale,
 • badanie cholesterolu całkowitego lub kontrolny profil lipidowy,
 • badanie poziomu kwasu moczowego we krwi.

Wskazać należy, że wygenerowane skierowanie jest ważne do końca trwania programu

Ze względu na duże zainteresowanie pakietem „Profilaktyka 40 Plus” program ten został wydłużony na dalszy okres, tj. do 30 czerwca 2022 roku.